Đáp án thi tìm hiểu 75 năm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định - Đợt 2 Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nam Định - Allavida

Đáp án thi tìm hiểu 75 năm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định – Đợt 2 Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nam Định

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nam Định nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh dũng cảm, kiên cường của quân và dân tỉnh Nam Định qua các giai đoạn cách mạng.

Các bạn tham gia theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: http://bchqs-tracnghiem.namdinh.gov.vn.

Bộ câu hỏi tìm hiểu 75 năm lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định

Câu 1: Trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, mở đầu là cuộc đấu tranh của công nhân Nhà máy Sợi Nam Định diễn ra vào tháng, năm nào?

A. 3/1930
B. 4/1930
C. 5/1930
D. 6/1930

Câu 2: Lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược gồm những lực lượng nào?

A. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương
B. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích
C. Bộ đội địa phương và dân quân du kích
D. Bộ đội chủ lực và dân quân du kích

Câu 3: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) có bao nhiêu cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân?

Xem thêm  Lời bài hát Lưu Số Em Đi - Khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em Lyric Lưu Số Em Đi

A. 14
B. 15
C. 16
D. 17

Câu 4: Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã phá hủy được bao nhiêu xe cơ giới của địch?

A. 284
B. 384
C. 484
D. 584

Câu 5: Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã thu được bao nhiêu khẩu súng các loại của địch?

A. 6.204 khẩu súng các loại
B. 6.304 khẩu súng các loại
C. 6.404 khẩu súng các loại
D. 6.504 khẩu súng các loại

Câu 6: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tỉnh Nam Định đã có bao nhiêu thanh niên lên đường tòng quân giết giặc?

A. 18.757
B. 17.757
C. 16.757
D. 15.757

Câu 7: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân tỉnh Nam Định đã vinh dự được Đảng và Chính phủ tặng bao nhiêu Huân chương Quân công hạng Ba?

A. 10
B. 12
C. 15
D. 08

Câu 8: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) có bao nhiêu tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân?

A. 118
B. 119
C. 120
D. 121

Câu 9: Ngày 20/4/1947 Ban chỉ huy Tỉnh đội dân quân Nam Định được thành lập (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định) tổ chức biên chế gồm những bộ phận nào?

A. Tham mưu, Chính trị và 3 đại đội trực thuộc cùng các đội vũ trang tuyên truyền
B. Tham mưu, Chính trị, Kỹ thuật và 3 đại đội trực thuộc cùng các đội vũ trang tuyên truyền
C. Tham mưu, Chính trị, Cung cấp
D. Tham mưu, Chính trị, Cung cấp và 3 đại đội trực thuộc cùng các đội vũ trang tuyên truyền

Xem thêm  Phong sát là gì? Thế nào là phong sát?

Câu 10: Trung đoàn 34 Tất Thắng tác chiến cùng lực lượng vũ tranh tỉnh trong kháng chiến chống Pháp thuộc Chiến khu mấy?

A. Chiến khu 2
B. Chiến khu 3
C. Chiến khu 4
D. Chiến khu 5

Câu 11: Đồng chí hãy cho biết trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã bắn rơi bao nhiêu máy bay, bắn chìm, bắn cháy bao nhiêu tàu, xuồng, ca nô của địch?

A. Bắn rơi 2 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 6 tàu, xuồng, ca nô của địch
B. Bắn rơi 4 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 9 tàu, xuồng, ca nô của địch
C. Bắn rơi 3 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 8 tàu, xuồng, ca nô của địch
D. Bắn rơi 2 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 7 tàu, xuồng, ca nô của địch

Câu 12: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, có nhiều trận chiến đấu tiêu biểu của quân và dân tỉnh Nam Định, trong đó có trận chiến đấu chống càn của nhân dân làng Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên diễn ra năm nào?

A. 1949
B. 1950
C. 1951
D. 1952

Câu 13: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã đánh bao nhiêu trận chiến đấu lớn, nhỏ?

A. 15.049 trận lớn nhỏ
B. 16.049 trận lớn nhỏ
C. 17.049 trận lớn nhỏ
D. 18.049 trận lớn nhỏ

Câu 14: Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) quân và dân tỉnh Nam Định đã tiêu diệt được bao nhiêu tên địch?

Xem thêm  Cap, STT đi chùa đầu năm 2022 Status đi chùa ngày Tết

A. 26.872
B. 27.872
C. 28.872
D. 29.872

Câu 15: Dự đoán số người tham gia cuộc thi trả lời đúng!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời