Đáp án thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Allavida

Đáp án thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển nhằm mục đích tìm hiểu hành trình thực tế của các Đoàn tàu không số trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Sau đây là đáp án tham khảo của cuộc thi.

Để tham gia thi, cách bạn truy cập vào website: http://doantaukhongso.vn/ chọn dự thi qua Web hoặc qua GAPO. Các bạn phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm, lựa chọn phương án đúng nhất, mỗi câu hỏi có 30 giây suy nghĩ trả lời.

Đáp án Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển 2021

1. Có bao nhiêu đồng chí bộ đội Hải quân đã được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân?

46 đồng chí

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời