Đáp án tập huấn Tự nhiên xã hội lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2 - Allavida

Đáp án tập huấn Tự nhiên xã hội lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Đáp án tập huấn Tự nhiên xã hội lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Giáo dục.

Đáp án tập huấn TNXH lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Năng lực đặc thù trong môn Tự nhiên và Xã hội bao gồm các thành phần nào?

A. Nhận thức tự nhiên, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

B. Nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

C. Nhận thức khoa học; tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

D. Nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức đã học.

Câu 2. Mục tiêu của giai đoạn Khám phá trong một bài học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 là HS được

A. khởi động vào bài mới

B. trải nghiệm và tương tác đề hình thành kiến thức, kĩ năng mới

C. trải nghiệm trong môi trường xung quanh

D. vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn

Câu 3. Mục tiêu của giai đoạn Thực hành trong một bài học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 là gì?

Xem thêm  Mâm cúng giao thừa năm Nhâm Dần 2022 Cách bày mâm cúng giao thừa ngoài trời

A. HS được thực hiện các thao tác tay chân

B. HS được trải nghiệm để khám phá ra kiến thức mới

C. HS củng cố các kiến thức, kĩ năng đã được khám phá

D. HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn

Câu 4. Mục tiêu của giai đoạn Vận dụng trong một bài học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 là gì?

A. HS được học bên ngoài môi trường để vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

B. HS được trải nghiệm để khám phá ra kiến thức mới.

C. HS được củng cố các kiến thức, kĩ năng đã được khám phá

D. Học sinh sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào các tình huống học tập mới hoặc vào thực tiễn

Câu 5. Các phẩm chất cần được hình thành và phát triển cho HS là:

A. nhân ái, yêu đồng bào, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

B. yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

C. yêu nước, nhân ái, chăm làm, trung thực, trách nhiệm

D. yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, thật thà, trách nhiệm

Câu 6. Trong các quan điểm biên soạn sau, quan điểm nào KHÔNG phải là quan điểm biên soạn SGK TNXH 2?

A. đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lực người học

B. kết nối tri thức với cuộc sống thực của các em

C. Coi trọng việc ghi nhớ, tái hiện kiến thức khoa học

Xem thêm  Lời bài hát Hoa tàn tình tan - Giang Jolee Hoa trên giấy không sương hoa vẫn nở lyrics

D. hỗ trợ các phương pháp tổ chức học tập theo hướng HS được chủ động, tích cực

Câu 7. Số bài học và số tiết trong sách Tự nhiên và Xã hội 2 là

A. 31 bài và 70 tiết

B. 26 bài và 70 tiết

C. 28 bài và 80 tiết.

D. 20 bài và 60 tiết

Câu 8. Việc xây dựng tuyến nhân vật xuyên suốt KHÔNG nhằm mục đích?

A. Gây hứng thú cho HS

B. Làm cho các kiến thức khoa học trở nên gần gũi, thiết thực với HS

C. Gợi ý các hoạt động học tập

D. Tăng tính tương tác giữa HS

Câu 9. Cấu trúc của bài học lần lượt diễn ra theo thứ tự là các hoạt động nào?

A. Mở đầu, khám phá, thực hành, liên hệ

B. Mở đầu, khám phá, vận dụng, thực hành

C. Mở đầu, khám phá, thực hành, vận dụng

D. Kiểm tra bài cũ, khám phá, thực hành, vận dụng

Câu 10. Các năng lực chung cần được hình thành và phát triển cho HS là

A. tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo

B. tự chủ; giao tiếp; giải quyết vấn đề và sáng tạo

C. tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề

D. tự học; hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời