Đáp án module 4 môn Toán THPT Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 môn Toán Trung học phổ thông

Đáp án module 4 môn Toán THPT (33 câu) gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 Toán cấp trung học phổ thông về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

  • Gợi ý đáp án mô đun 4 đại trà THCS
  • Đáp án module 4 môn Toán THCS
  • Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Khoa học tự nhiên THCS

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Toán THPT

1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

nội dung giáo dục địa phương.

chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia.

kế hoạch giáo dục của nhà trường

phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Xem thêm  Lạc đà dự trữ nước ở đâu? Nơi lạc đà dự trữ nước

thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là trường.

thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

thực hiện sự thống nhất về một kiến thức gia các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tống thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở chột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nối như sau:

Bước 1:

Bước 2: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.

Bước 3: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Các câu còn lại Allavida.org sẽ cập nhập sớm nhất để gửi tới các thầy cô, chú ý theo dõi trang nhé!

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời