Đáp án module 4 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý mô đun 4

Đáp án module 4 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 Lịch sử – Địa lý: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

  • Gợi ý đáp án mô đun 4.0
  • Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học
  • Gợi ý đáp án mô đun 4 công nghệ thông tin Tiểu học
  • Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Lịch sử – Địa lý

1. Bản thiết kế chi tiết về lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phố thông của cấp học trong điều kiện cụ thể của nhà trường là gi?

A. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

B. Nội dung giáo dục địa phương.

C. Kế hoạch giáo dục nhà trường.

D. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia.

2. Vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

A. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Xem thêm  Nghị quyết là gì? Tìm hiểu các quy định về nghị quyết

B. Giám sát và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.

C. Đóng góp ý kiến, thực hiện và đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục.

D. Trực tiếp xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục nhà trường.

Các câu còn lại, Allavida.org sẽ cập nhập trong thời gian sớm nhất gửi tới các thầy cô, nhớ theo dõi trang nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời