Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học Đáp án module 4 môn GDTC Tiểu học - Allavida

Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học Đáp án module 4 môn GDTC Tiểu học

4/5 - (1 bình chọn)

Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 GDTC: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

  • Gợi ý đáp án mô đun 4.0
  • Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học
  • Gợi ý đáp án mô đun 4 công nghệ thông tin Tiểu học
  • Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Giáo dục thể chất

1. Chương trình môn GDTC cần được cụ thể hoá ở cấp độ nhà trường thông qua văn bản/ tài liệu nào?

A. Hướng dẫn thực hiện CT

B.  Kế hoạch bài dạy môn học

C. Kế hoạch dạy học môn học

D. Sách giáo khoa môn học

2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về đặc điểm của KHDH môn GDTC?

A. Chương trình GDTC riêng, khác biệt của mỗi nhà trường, tương thích với với điều kiện của nhà trường như đặc điểm HS, GV, cơ sở vật chất.

B. Cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, quản li phù hợp và hiệu quả việc thực hiện CT quốc gia trong mỗi nhà trường.

Xem thêm  Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Giáo dục thể chất THCS Tài liệu tìm hiểu mô đun 4 Giáo dục thể chất

C. Cụ thế hoá mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, PP, hình thức tổ chức và đánh giá HS trong CT GDTC quốc gia phù hợp với thực tiễn nhà trường

D. Nâng cao mục tiêu phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt trong CT GDTC quốc gia trong mỗi nhà trường.

Các câu còn lại, Allavida.org sẽ cập nhập trong thời gian sớm nhất gửi tới các thầy cô, nhớ theo dõi trang nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời