Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo hôm nay Đáp án thi tiếng Anh trường học Heo đất 25/11/2022 - Allavida

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo hôm nay Đáp án thi tiếng Anh trường học Heo đất 25/11/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo đất MoMo 25/11/2022 trong thi trường học Heo đất được cập nhật liên tục bên cạnh Đáp án cho Heo đi học, đi thi hàng ngày, Đáp án Trường học Heo đất hôm nay. Cùng tham khảo đáp án tiếng anh Heo đất, đáp án trường học heo đất tiếng Anh để kiếm thêm heo vàng, lương thực và nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Ví MoMo.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 11 2022 diễn ra từ 01/11/2022 – 30/11/2022 với tổng 90 câu hỏi. Mỗi thử thách có 3 câu hỏi, không giới hạn thời gian trả lời. Trả lời đúng được ngay 1 Heo vàng. Đừng quên vào Allavida.org để cập nhật đáp án tiếng Anh cùng heo, đáp án học từ mới cùng Heo chính xác.

1. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 11/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/11: 1A-2B-3B

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

A. develop(ed)

2. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. s(ure)

3. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. re(c)eive

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/11: 1B-2B-3C

1. Từ “cà ri” trong tiếng Việt có cùng nghĩa với từ tiếng Anh nào sau đây?

B. Curry

2. Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “example”?

B. Ví dụ

3. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

C. mu(s)ic

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/11: 1B-2C-3A

1. Bỏ MỘT chữ cái để được từ có nghĩa: C/A/T/H/Y/E/D/R/A/L (Nhà thờ lớn)?

B. Y

2. Trong các cụm từ “Business class”, “First class”, “Economy class” trên các vé máy bay, từ “class” trong ngữ cảnh này được hiểu là gì?

C. Hạng

3. Trong các trò chơi truyền hình dạng đố vui bằng tiếng Anh, khi người dẫn chương trình nói “That is correct”, có nghĩa là câu trả lời của người chơi:

A. Chính xác

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/11: 1B-2A-3A

1. Khi mua đồ ở các quán ăn/quán cafe, những hóa đơn có đề chữ “take-away” có nghĩa là khách hàng:

B. Mua mang về

2. Tìm một từ bắt đầu bằng chữ “B” và kết thúc bằng chữ “T” có nghĩa là “rực rỡ, tài giỏi, lỗi lạc”?

A. Brilliant

3. Tiền tố nào sau đây có thể thêm vào để hoàn thành các từ sau: … toon (hoạt hình), …pet (thảm), …rot (cà rốt)?

A. car

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/11: 1B-2A-3B

1. “Fillet” là từ trong tiếng Anh để chỉ các loại thịt, cá có đặc điểm nào?

B. Không xương

2. “Vietnamese Women’s Day” là cách gọi tiếng Anh của ngày đặc biệt nào ở Việt Nam?

A. Ngày phụ nữ Việt Nam

3. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “I like to […] in the morning when the sun is not so hot” (Tôi thích tắm nắng vào buổi sáng khi trời không quá nóng)

B. sunbathe

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/11: 1C-2B-3A

1. Đâu là một trong những nét nghĩa tiếng Việt của từ “signature”?

C. Chữ ký

2. Chủ đề của Ngày lương thực Thế giới 2022 là “Leave noone behind” có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Không để ai bị bỏ lại phía sau

3. “Stranger” là từ tiếng Anh chỉ gì?

A. Người lạ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/11: 1A-2B-3B

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu: “It is called the Elephant room .. there is a big elephant on the wall”. (Nó được gọi là phòng Voi bởi vì có một con voi lớn ở trên tường)

A. because

2. Hoàn thành đoạn hội thoại sau: (A) What is tofu? (B) It’s a […] from soybeans.

B. product

3. Abalone” là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại hải sản nào?

B. Bào ngư

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/11: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với từ “reward” (phần thưởng)?

C. Prize

2. Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

A. fing(e)r

3. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về câu sau: “The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang.”?

B. Hội An cách Đà Nẵng 30km về phía Nam.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/11: 1A-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “công khai”?

A. Public

2. Thành ngữ tiếng Anh “as easy as pie” có nghĩa tương đồng với tục ngữ nào sau đây trong tiếng Việt?

A. Dễ như ăn cháo

3. Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ có nghĩa: P/O/N/E/P/O/S/T (hoãn lại, trì hoãn)

B. Postpone

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/11: 1C-2B-3C

1. Đáp án nào sau đây KHÔNG thể điền vào chỗ trống để tạo ra một từ có nghĩa: let…

C. rary

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “râu mép, ria”?

B. Moustache

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tiền tiêu vặt”?

C. Pocket money

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/11: 1B-2C-3A

1. Từ tiếng Anh nào sau đây có từ tương ứng trong tiếng Việt là “si-rô”?

B. Syrup

2. Trong các từ sau đây, từ nào KHÔNG tồn tại trong tiếng Anh?

C. Hopeiness

3. Điền giới từ phù hợp để hoàn thành câu giao tiếp sau: Keep […] the good work! (Cứ làm tốt như vậy nhé!)

A. up

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/11: 1B-2C-3A

1. Trong cụm từ ” human rights” (quyền con người), từ nào có nghĩa là “quyền”?

B. Rights

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hy sinh”?

C. Sacrifice

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/11: 1A-2B-3C

1. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “lawyer”?

A. attorney

2. Điền từ thích hợp:”[…] it was sunny, it was quite a cold day.”

B. Although

3. Bỏ MỘT chữ cái để được tên một loại quả: K/I/W/I/E?

C. E

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/11: 1A-2C-3B

1. Từ nào sau đây thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:

A. sailboat

2. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống để tạo thành từ đúng: S_ULPTURE (nghệ thuật điêu khắc)

C. C

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “nhà đầu tư”?

B. investor

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/11: 1B-2B-3B

1. Chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau: “How tall are you”?

B. I’m 165 centimeters tall.

2. Điền từ thích hợp: “She often works 8 hours … day.”

B. a

3. Điền 1 chữ cái còn thiếu vào chỗ trống thành từ miêu tả vật này: H_LICOPT_R (Máy bay trực thăng)

B. E

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 09 ngày 09/11: 1C-2A-3A

1. “Pistachio” là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại hạt nào?

C. Hạt dẻ cười

2. Từ nào sau đây không dùng để chỉ một loại thịt?

A. kidney

3. Từ nào sau đây dùng để chỉ một nội tạng trong cơ thể?

A. lung

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 08 ngày 08/11: 1B-2A-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “tình bạn”?

B. friendship

2. Điền từ thích hợp: “A doctor usually works in the […].”?

A. hospital

3. Từ nào thích hợp để miêu tả hình ảnh trên

A. kettle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 07 ngày 07/11: 1B-2C-3C

1. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “loud”?

B. quiet

2. Từ nào thích hợp để miêu tả phần được khoanh đỏ hình ảnh trên?

C. chimney

3. Sắp xếp các từ/ cụm từ sau để tạo thành câu đúng: You/ a little/ before sleeping./ hot milk/ should/ drink

C. You should drink a little hot milk before sleeping.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 05 ngày 05/11: 1B-2A-3A

1. Tìm phần bị sai trong câu sau: “If you don’t feel well, you ought to not go to school today”?

B. ought to not

2. Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để tạo thành tên của một loài động vật: MACK_R_L

A. E

3. Từ nào sau đây chỉ một hiện tượng thời tiết?

A. drizzle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 04 ngày 04/11: 1A-2C-3A

1. Điền từ thích hợp: “Our life is much better with the help of modern […]”?

A. equipment

2. Điền từ thích hợp: “You made a wise […] when you chose to study English.”

C. decision

3. Tìm phần bị sai trong câu sau: “Why you call me too late last night?”.

A. Why you

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 03 ngày 03/11: 1C-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “người nước ngoài”?

C. foreigner

2. Điền từ thích hợp: “The […] of atom bomb is very terrible.”

B. destruction

3. Điền các từ thích hợp vào các chỗ trống: “Mozart was born […] Salzburg […] 1756”.

C. in – in

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 02 ngày 02/11: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “vải phủ bàn”?

A. tablecloth

2. Từ nào sau đây không chỉ một loại rau củ?

B. Guava

3. Phần (ou) trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. nerv(ou)s

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 01 ngày 01/11: 1C-2A-3B

1. Chữ (s) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

C. bu(s)iness

2. Điền 1 chữ cái còn thiếu vào chỗ trống, thành từ miêu tả vật này:

A. R

3. Từ nào sau đây chỉ một nghề nghiệp?

B. artisan

2. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 10/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 31 ngày 31/10: 1B-2A-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hạt giống”?

B. Seed

2. Đâu là một trong những nét nghĩa tiếng Việt của từ “war”?

A. Chiến tranh

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “con chuồn chuồn”?

C. Dragonfly

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/10: 1C-2B-3C

1. Từ nào thích hợp để miêu tả loại quả trong hình?

C. Peach

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “bưu kiện, bưu phẩm”?

B. Parcel

3. Mermaid là từ tiếng Anh chỉ gì?

C. Nàng tiên cá

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/10: 1A-2A-3C

1. Ngoài ý nghĩa là “tốt, giỏi”, từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “giếng nước”?

A. Well

2. Bỏ MỘT chữ cái để được từ đúng: S/U/P/E/R/H/E/R/O/N (siêu anh hùng)?

A. N

3. Từ nào trong câu sau bị sai: “Ha Long Bay is a famous tourist attracted”.

C. Attracted

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/10: 1B-2C-3B

1. Tìm một từ bắt đầu bằng chữ “D” và kết thúc bằng chữ “N”, có nghĩa tiếng Việt là “sự trao đổi, sự tranh luận”?

B. Discussion

2. Sắp xếp các chữ cái sau thành từ đúng: Z/C/O/Y (ấm cúng)

C. Cozy

3. Trong các từ sau đây, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “đối thủ”?

B. Opponent

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/10: 1A-2B-3C

1. What is this?

A. fire extinguisher

2. Từ “evacuation” có một nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?

B. Sự sơ tán

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hàng xóm, láng giềng”?

C. Neighbourhood

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/10: 1B-2C-3B

1. Fill in the blank: Your father’s mother is your […]?

B. grandma

2. Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu sau cho đúng ngữ pháp: “I can’t find my toys. I don’t know where ___ are.”

C. they

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lịch sự, lễ phép”?

B. polite

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/10: 1A-2B-3B

1. Chọn câu trả lời phù hợp với tình huống giao tiếp sau: “Can you give me a hand?”

A. No problem.

2. Chọn câu trả lời phù hợp với tình huống giao tiếp sau: “We should use paper bags instead of plasstic bags”.

B. I completely agree.

3. Nếu một người nói thời gian là “sixten to eight p.m.” thì có nghĩa là mấy giờ?

B. 19 giờ 44 phút

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/10: 1B-2C-3A

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁc với các từ còn lại?

B. sm(a)ll

2. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

C. fl(o)wer

3. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với từ còn lại?

A. n(e)xt

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/10: 1A-2C-3A

1. Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “parrot”?

A. Con vẹt

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nhựa”?

C. Plastic

3. Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “Cuộc đua”?

A. Race

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/10: 1B-2C-3B

1. “Hanoi’s Old Quarter” là tên tiếng Anh của khu vực nào tại Hà Nội?

B. Phố cổ Hà Nội

2. Sắp xếp các chữ cái sau đây để được một từ có nghĩa: W/I/D/E/S/A/L/K (Vỉa hè)?

C. Sidewalk

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự đoàn tụ”, “sự sum họp”?

B. Reunion

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/10: 1B-2C-3A

1. Trong cụm viết tắt của thuật ngữ kinh tế “GDP”, viết đẩy đủ là “Gross domestic product”, từ “product” ở đây có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Sản phẩm

2. Từ “greenhouse” hay “glasshouse” dùng để chỉ loại nhà nào?

C. Nhà kính

3. Trong tít báo “One in five Vietnamese spend nine hour a day online”, cứ 1 người trong 5 người Việt thì họ dành bao nhiêu thời gian trực tuyến trên mạng?

A. 9

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/10: 1B-2C-3A

1. Trong các trường đại học, từ “dormitory” dùng để chỉ khu vực nào?

B. Kí túc xá

2. Từ “camcorder” ĐỒNG NGHĨA với từ nào sau đây?

C. Video camera

3. “Daughter-in-law” là từ chỉ nhân vật nào trong gia đình?

A. Con dâu

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/10: 1B-2C-3A

1. Trong cụm “an ordinary life”, từ “ordinary” có nghĩa là gì?

Xem thêm  Lời bài hát Cưới Thôi - Masew x Masiu x B Ray x TAP Lyric Cưới Thôi

B. Bình thường

2. Trong các đáp án sau đây, đáp án nào khi ghép sau từ “pass” sẽ KHÔNG ra một từ có nghĩa?

C. tern

3. Từ nào sau đây là thích hợp nhất để miêu tả hành động trong ảnh?

A. sweep

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/10: 1A-2B-3C

1. Hãy dịch câu sau đây sang tiếng Việt: “They gave me two keys and neither worked.”

A. Họ đưa tôi 2 chìa khóa, và không có cái nào dùng được.

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “kho báu”?

B. Treasure

3. Từ nào sau đây có thể điền vào các chỗ trống, để được các từ tiếng Anh có nghĩa: …club, …life, …mare?

C. night

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/10: 1A-2B-3A

1. Đơn vị thể tích “lít” có cách viết như thế nào trong tiếng Anh?

A. Litre

2. Trong các chuyến bay, tùy vào từng hãng mà sẽ có quy định về trọng lượng của hành lý, như hành lý xách tay, kí gửi. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hành lý xách tay”?

B. Hand luggage

3. Điền từ còn thiếu để hoàn thành mẫu câu giao tiếp sau: “Would you … if I called tomorrow?”

A. mind

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/10: 1A-2C-3B

1. Trong hai cụm từ “strawberry jam” và “trafic jam” thì từ “jam” nào có nghĩa là mứt?

A. strawberry jam

2. Trong các từ sau đây, từ nào KHÔNG có nghĩa?

C. Jemelry

3. Ngành IT có tên viết tắt là Information Techonology, trong đó Information có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Thông tin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/10: 1B-2A-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “khu vực”?

B. Zone

2. Trong tít báo: “Vietnam put four past Singapore in friendly match”, cụm “friendly match” có nghĩa là gì?

A. Trận đấu giao hữu

3. Trong tít báo “Cold wave to hit northern Vietnam”, không khí lạnh sẽ di chuyển tới miền nào của nước ta?

A. Miền Bắc

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/10: 1B-2A-3C

1. Trong thực đơn nhà hàng, nếu các món ăn nằm trong mục “Main course” thì có nghĩa là các món ăn này là món gì?

B. Món chính

2. “Elementary school” là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại trường nào?

A. Trường tiểu học

3. Từ “Bankrupt” có nghĩa tiếng Việt là gì?

C. Phá sản

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/10: 1B-2A-3A

1. Từ “anniversary” có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Dịp kỉ niệm

2. Từ nào thích hợp nhất để miêu tả hình ảnh này:

A. honey

3. Khi nói cho người khác về địa chỉ thư điện tử (email) trong tiếng Anh, ta cần đọc dấu a còng (@) là gì?

A. at

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/10: 1A-2C-3A

1. Khi nói chuyện điện thoại, nếu tổng đài viên hỏi “How do you spell your name?”, bạn cần?

A. Đánh vần tên của mình

2. Trong câu sau đây: “Ryan is in Sa Pa. It is cloudy and windy. He is flying a kite in the garden.”, thời tiết ở Sa Pa có gì?

C. Mây và gió

3. Trong tên bộ phim “The Jungle Book”, từ “Jungle” có nghĩa tiếng Việt là gì?

A. Rừng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/10: 1A-2C-3A

1. Từ nào sau đây chỉ một bộ phận trên cơ thể người?

A. Knee

2. Từ nào sau đây chỉ một loài động vật sống dưới nước?

C. Lobster

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “lạm dụng”?

A. abuse

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/10: 1A-2B-3C

1. Which flower is the symbol of Vietnam Airlines?

A. Lotus

2. Câu nào sau đây có hàm ý nôm na là “chúc may mắn”?

B. I wish you the best of luck

3. Điền MỘT chữ cái vào cả hai chỗ trống để được từ đúng: A_TE_Y (động mạch)

C. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/10: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “đường chân trời”?

A. Horizon

2. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “bright”?

B. dark

3. Điền từ thích hợp: “Compost is a wonderful kind of natural […].”

A. fertilizer

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/10: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “nước tăng lực”?

C. energy drink

2. Điền tên quốc gia thích hợp: “Mozart was born in […].”

A. Austria

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “cái gai”?

B. Thorn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/10: 1B-2A-3B

1. Điền từ thích hợp: “You should go to the […] to buy some beef and vegetables.”

B. market

2. Điền từ thích hợp: “She is always worried about the […] of her family.”

A. safety

3. Điền từ thích hợp: “This river is very […] for swimmers.”

B. dangerous

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/10: 1C-2C-3B

1. Điền MỘT chữ cái vào các chỗ trống để tạo thành từ đúng: F_R N I T _ R E (đồ nội thất)

C. U

2. What is this?

C. Ferry

3. Chữ (y) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

B. fr(y)

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/10: 1B-2B-3C

1. Điền từ thích hợp: “A child whose parents have died is called an […].”

B. orphan

2. Điền từ thích hợp: “I am […] sorry for this delay.”

B. extremely

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “di cư”?

C. emigrate

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/10: 1A-2B-3C

1. Phần (ow) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. sh(ow)

2. Điền từ thích hợp: “[…] a letter from my old friend last week.”

B. received

3. Điền từ thích hợp: “She spends most of her free time […] volunteer work.”

C. doing

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/10: 1B-2C-3A

1. What is this?

B. Handkerchief

2. Chữ (a) ở trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

C. Classm(a)te

3. “Memory card” là tên tiếng Anh của thiết bị nào?

A. Thẻ nhớ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/10: 1A-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “nghịch ngợm”?

A. naughty

2. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu đúng: in/ East./ the/ The/ Sun/ rises

B. The Sun rises in the East

3. Điền từ thích hợp: “It is often […] in the summer.”

C. hot

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/10: 1C-2B-3C

1. Điền từ thích hợp: “The Earth is the […] where we live on.”

C. planet

2. Cụm từ “sense of humor” có nghĩa là gì?

B. khiếu hài hước

3. Điền từ thích hợp: “Mai has a lot of friends. She is very […]”

C. sociable

3. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 9/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 30/9: 1B-2A-3C

1. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp: “Does your mother cook special foods on Tet holiday?”

B. Of course!

2. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp: “How many cars do you have?”

A. I have five cars

3. Hãy dịch câu sau đây sang Tiếng Việt: “They are flying kites in the park.”

C. Họ đang thả diều ở công viên

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 29/9: 1B-2C-3A

1. Từ “airrcraft” ĐỒNG NGHĨA với từ nào sau đây?

B. Airplane

2. What do you call a person who plays the guitar?

C. Guitarist

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Pham Tuan was __ Vietnamese to fly in to space.” (Phạm Tuân đã là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ)

A. the first

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 28/9: 1A-2B-3A

1. Sắp xếp các chữ cái sau đây để được một từ có nghĩa: S/T/M/O/N/E/R (quái vật)

A. Monster

2. Know your value, wear your crown, write your own story. Trong câu trên, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “giá trị”?

B. Value

3. Trong tít báo”Vietnam third lagest market for bubble tea in Southeast Asia: study”, tác giả đang muốn đề cập đến việc Việt Nam đang là thị trường lớn thứ ba tại Đông Nam Á tiêu thụ loại đồ uống nào?

A. Trà sữa

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 27/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “ngôn ngữ cơ thể”

B. Body language

2. Trong Mã QR, thì QR là viết tắt của “Quick Response” – mã phản hồi nhanh. Vậy từ nào trong cụm trên có nghĩa là “nhanh”?

A. Quick

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “hạt tiêu”?

B. Pepper

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 26/9: 1A-2B-3C

1. Grilled chicken là từ dùng để chỉ món ăn nào?

A. Gà nướng

2. Lion dance là từ dùng để chỉ một hoạt động rất nổi bật trong dịp Trung thu. Đó là hoạt động nào?

B. Múa lân

3. Arctic Ocean là tên tiếng Anh của đại dương nào sau đây?

C. Bắc Băng Dương

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 25/9: 1A-2A-3B

1. Recipe là từ tiếng Anh dùng để chỉ những công thức nào?

A. Công thức nấu ăn

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cá ngừ”?

A. Tuna

3. Camel là từ tiếng Anh chỉ con vật nào?

B. Lạc đà

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 24/9: 1A-2B-3C

1. Egg-shaped building là từ dùng để chỉ các tòa nhà có hình giống quả gì?

A. Quả trứng

2. Khi nhận bưu phẩm, có thể bạn sẽ bắt gặp một nhãn chữ nổi bật, có đề chữ “Fragile”. Điều này xuất phát từ đặc điểm nào của bưu phẩm đó?

B. Nó dễ vỡ

3. Water puppetry là từ tiếng Anh dùng để chỉ bộ môn nghệ thuật đặc biệt nào mà chỉ Việt Nam ta mới có?

C. Múa rối nước

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 23/9: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “thuốc giảm đau”?

C. Painkiller

2. Rooster and Hen Island là tên tiếng Anh của một địa điểm rất nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long. Nó có tên là gì?

A. Hòn Trống Mái

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “mục đích”?

B. Purpose

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 22/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cửa hàng bách hóa”?

B. Department store

2. Garage là từ dùng để chỉ địa điểm nào?

A. Nhà để xe

3. Trong tiêu ngữ của các văn bản ở nước ta, khi viết bằng tiếng Anh “Independence – Freedom – Happiness”, từ nào sau đây có nghĩa là “tự do”?

B. Freedom

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 21/9: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “kết hôn”?

C. Marry

2. Tại các công ty, “accountant” là từ tiếng Anh dùng để chỉ nhân viên nào?

A. Kế toán

3. Canteen là từ tiếng Anh dùng để chỉ địa điểm nào?

B. Căng tin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 20/9: 1B-2A-3B

1. “What’s your phone number? My phone number is one nine, double zero, five four five, double four, one”. Dựa theo đoạn hội thoại trên, số điện thoại được nhắc đến ở đây là số gì?

B. 1900 545441

2. Trong tên địa danh “Huế Imperial City”, thì “Imperial City” ở đây có nghĩa là gì?

A. Hoàng thành

3. Trong tên câu chuyện thiếu nhi nổi tiếng “Ali Baba and 40 Thieves”, từ “thieves” là dạng số nhiều của từ “thief”. Vậy “thief” có nghĩa là gì?

B. Tên cướp

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 19/9: 1B-2C-3C

1. Frezer là từ tiếng Anh chỉ gì?

B. Tủ lạnh

2. Từ nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với từ “student” (học sinh)

C. Pupil

3. Mineral water là từ tiếng Anh chỉ loại đồ uống nào?

C. Nước khoáng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 18/9: 1A-2B-3A

1. Broken rice là từ tiếng Anh dùng để chỉ món ăn nào?

A. Cơm tấm

2. Trong cụm “rent a car”, từ “rent” có nghĩa là gì?

B. Thuê

3. Trong tít báo “Germany issues visas for Vietnamese passports with added birthplace info”, từ “birthdate” có nghĩa là gì?

A. Nơi sinh

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 17/9: 1B-2A-3B

1. Cặp từ nào sau đây KHÔNg có sự tương ứng về nghĩa?

B. Blue spoon – Quà màu xanh lá

2. Đuôi nào có thể điền vào hai từ sau đây để được tên 2 mùa trong năm: Summ__ và Wint__?

A. er

3. Straw là từ tiếng Anh chỉ gì?

B. Ống hút

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 16/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. fr(i)ed

2. Giả sử bạn đang là chủ quán phở. Có khách du lịch nước ngoài gọi bạn và nói: “This dish is a little bit salty”. Câu nói trên của vị khách có nghĩa là gì?

A. Món ăn này hơi mặn

3. Hide-and-seek là từ tiếng Anh dùng để chỉ trò chơi dân gian nào?

B. Trốn tìm

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 15/9: 1C-2A-3A

1. Quốc gia nào sau đây có tên tiếng Anh là “India”?

C. Ấn Độ

2. Vietnam National Circus Theatre là tên tiếng Anh của địa điểm nào tại Hà Nội?

A. Rạp xiếc Trung Ương

3. Các từ sau đây đang thiếu mất 1 chữ cái. Cần thêm chữ cái nào vào tất cả các từ để được những từ có nghĩa? UCLE (Bác) – Parets (Phụ huynh) – Youg (Trẻ)?

A. N

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 14/9: 1B-2A-3B

1. Car park là từ tiếng Anh chỉ gì?

B. Bãi đỗ xe

2. Điền MỘT chữ cái còn thiếu vào cả hai câu sau: There are six c_ps (Ở đây có 6 cái cốc) – There are five d_cks (Ở đây có 5 con vịt)

A. u

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “con rắn”?

B. Snake

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 09 ngày 13/9: 1A-2B-3C

1. Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: _CI_ _OR_ (cái kéo)

A. S

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “đẹp trai”?

B. Handsome

3. Trên các chuyến bay, bạn sẽ đều được nghe hướng dẫn an toàn bay. Trong đó có một câu: “Please fasten your seatbelt”. Vậy “seatbelt” ở đây có nghĩa là gì?

Xem thêm  Cách cúng sao Kế Đô năm 2022 Nhâm Dần Bài cúng giải hạn sao Kế Đô

C. Dây an toàn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 08 ngày 12/9: 1A-2B-3B

1. Điền 1 chữ cái để được từ thích hợp miêu tả hình: PRINCE_ _

A. S

2. Từ nào sau đây chỉ tên một phép tính?

B. Subtraction

3. Từ nào sau đây là tên tiếng Anh của nguyên tố Natri?

B. Sodium

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 07 ngày 11/9: 1C-2A-3C

1. Điền từ thích hợp: “How […] do you read books?” – Everyday

C. often

2. Phần (i) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. p(i)nk

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “việc vặt”?

C. chore

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 06 ngày 10/9: 1B-2A-3A

1. Bỏ một chữ cái để được một từ đồng nghĩa với từ “intelligent”: CLEVSER

B. S

2. Điền chữ cái thích hợp vào ô trống để được từ đúng: DIAL_GUE (cuộc đối thoại)

A. O

3. Điền từ thích hợp: “I […] 18 years old in 2016”.

A. was

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 05 ngày 09/9: 1B-2C-3A

1. Điền cụm từ thích hợp: “Last week, David bought a […].”

B. big black car

2. Từ nào sau đây là tên của một hành tinh trong Hệ Mặt Trời?

C. Mercury

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “bình minh”?

A. sunrise

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 04 ngày 08/9: 1C-2B-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “tha thứ”?

C. forgive

2. Điền từ thích hợp: “Tony can play the guitar […] compose songs.”

B. and

3. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “useful”?

B. useless

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 03 ngày 07/9: 1B-2A-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “can đảm”?

B. courageous

2. Cụm từ “means of transportation” có nghĩa là gì?

A. phương tiện giao thông

3. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: SIMIFLAR (tương tự)

B. F

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 02 ngày 06/9: 1C-2A-3C

1. Từ nào trong đây trái nghĩa với từ “hard”?

C. easy

2. Cặp từ nào sau đây là cặp từ đồng nghĩa?

A. important – significant

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “say sóng”?

C. seasick

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách ngày 05/9: 1C-2C-3A

1. Điền từ thích hợp: “I like English because it is […]”

C. interesting

2. Điền từ thích hợp: “He usually gets […] early in the morning.”

C. up

3. Chữ (u) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

A. exc(u)se

4. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 8/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 31 ngày 31/8: 1B-2C-3A

1. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: “Chi is the best singer in our schoool!”

B. I can’t agree with you more.

2. Điền câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau: A: How much is this T-shirt? B: It’s […]

C. five hundred thousands dong

3. Trong các từ sau đây, từ nào viết ĐÚNG chính tả?

A. Noodle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/8: 1A-2A-3C

1. Điền từ phù hợp vào câu “Why do you buy a lot of food and drink? Becuse I’m having a party […] my mom’s birthday.”

A. for

2. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: “What’s the mater?”

A. Nothing, I’m fine.

3. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: “Have a nice day!”

C. Thanks. The same to you.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/8: 1B-2B-3C

1. Câu sau đây đang có lỗi. Cách nào sau đây có thể sử dụng để chữa lỗi? My classmates (1) are watching (2) / TV in (3) my room (4) / a film on (5)

B. Đổi vị trí (5) lên giữa (2) và (3)

2. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: What subjects do you have today?

B. Literature, PE, English and Art

3. Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: “What does the do in the afternoon? (* Note Hoatieu: Đúng phải là What does she do in the afternoon mà có thể do đánh máy sai chính tả thành the do nhé)

C. She plays badminton in the playground.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/8: 1A-2C-3C

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

A. valent(ine)

2. Từ nào sau đây có trọng âm chính KHÁC với các từ còn lại?

C. prepare

3. Sắp xếp các từ sau đây để hoàn thành câu: some flour (1) / I need (2) / to make a cake. (3) / going to (4) / the bakery. (5) / I am (6)

C. 213645

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/8: 1A-2C-3A

1. Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

A. c(o)w

2. Câu sau đây đang có lỗi. Cách nào sau đây có thể sử dụng để chữa lỗi? Na goes to (1) / school in (2) / the morning and (3) / do her homework (4) / after the dinner (5)

C. Thêm “es” vào từ “do” ở (4)

3. Hoàn thành câu sau đây: “H_’s the weather? It’s sunny”.

A. ow

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/8: 1A-2B-3C

1. Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “screen”?

A. Màn hình

2. Từ sau đay đã có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. p(u)nture

3. Từ sau đay đã có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

C. l(i)quid

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/8: 1C-2A-3B

1. Từ nào sau đây KHÔNG tồn tại trong tiếng Anh?

C. Grandpaland

2. Từ sau đay đã bị lược hết các nguyên âm. Hãy suy luận và tìm ra từ ban đầu: MZNG

A. Amazing

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nhiệm vụ”?

B. Mission

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/8: 1A-2C-3B

1. Trong tên quốc tế của bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng “Miracle in Cell No.7”, từ nào có nghĩa là “điều kỳ diệu”?

A. Miracle

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tìm kiếm”?

C. Search

3. War Invalids and Martyrs Day là cách gọi tiếng Anh của ngày đặc biệt nào ở nước ta?

B. Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/8: 1C-2A-3B

1. What is this?

C. Chimney

2. Bỏ MỘT chữ cái để được từ đúng: ESCALATORI (thang cuốn)

A.I

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “một bữa tiệc sang trọng, có nhiều người tham gia”?

B. Banquet

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/8: 1C-2B-3B

1. Từ nào sau đây trong tiếng Anh có nghĩa là “bìa cứng, giấy bồi”?

C. Cardboard

2. Loại ghế này trong tiếng Anh gọi là gì?

B. Beanbag

3. Shower head là từ tiếng Anh để chỉ vật dụng nào trong phòng tắm?

B. Vòi hoa sen

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/8: 1C-2B-3A

1. Trong tên địa danh nổi tiếng ở Việt Nam “Trường Sơn trail” hoặc “Ho Chi Minh trail” , từ “trail” có nghĩa là gì?

C. Đường mòn

2. Sắp xếp các chữ cái sau để được từ có nghĩa: M/T/A/E/A/L/R/I?

B. Material

3. Chọn từ thích hợp với hình ảnh dưới đây?

A. Chalks

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/8: 1C-2A-3B

1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: “Don’t […] me with Stark” (Đừng so sánh tôi với Stark)

C. compare

2. Chọn từ thích hợp với hình ảnh dưới đây?

A. Man

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “góc”?

B. Angle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/8: 1B-2B-3B

1. Hoang’s birthday is the fifth day of a month. Which of the following days can be Hoang’s birthday?

B. 05-03 (Đáp án có thể hiện 44684 – Nhưng các bạn cứ chọn vẫn báo đáp án đúng)

2. Trong tiêu đề ca khúc “Don’t blame me” (Taylor Swift), từ nào trong đó có nghĩa gốc là “khiển trách, đổ lỗi”?

B. blame

3. Bỏ một chữ cái để được từ có nghĩa: LANGUAGVE (ngôn ngữ)

B. V

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/8: 1C-2A-3A

1. Trong các từ sau đây, từ nào KHÔNG tồn tại trong tiếng Anh?

C. Neccessary

2. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: “August is the __ month of the yearu.”?

A. 8th

3. What is it?

A. It’s an orange

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 17 ngày 17/8: 1C-2A-3B

1. “Thigh bone is the largest bone in the human body”. Điều nào sau đây là đúng trong câu này?

C. Xương đùi là xương lớn nhất trong cơ thể người

2. Trong tít báo “Vietnam’s 2022 national high school graduation exam: Oldest candidate graduatest from high school at 82”, có thể dự đoán ý chính của bài báo là?

A. Thí sinh cao tuổi nhất tốt nghiệp trung học ở tuổi 82

3. What is this dish?

B. Vietnamese stuffed pancakes

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/8: 1C-2B-3C

1. Chữ cái “o” KHÔNG thể sử dụng để điền vào chỗ trống nào sau đây, từ đó tạo ra từ có nghĩa?

C. Mac*ine

2. Power bank là từ dùng để chỉ loại vật dụng công nghệ nào sau đây?

B. Pin sạc dự phòng

3. Which of these fairy-tale character has a nose that grows longer when he lies?

C. Pinocchio

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/8: 1B-2A-3A

1. Từ nào sau đây KHÔNG có cùng chung nét nghĩa với từ còn lại?

B. Milky Way

2. Mashed potato là cách gọi tiếng Anh của món ăn nào sau đây?

A. Khoai tây nghiền

3. Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu sau: “I like cooking very much. I want to become a famous […]” (Tôi rất thích nấu ăn. Tôi muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng)?

A. cook

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/8: 1A-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự hoạt động, quá trình hoạt động”?

A. Operation

2. Trong từ “cryptocurrency” (tiền mã hóa), yếu tố nào trong từ này có nghĩa là “mã hóa”?

B. Crypto

3. Từ nào sau đây có những nét nghĩa tiếng Việt như “chuỗi”, “dây chuyền”, “dây xích”?

C. Chain

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/8: 1A-2B-3B

1. Khi tham gia các sự kiện công cộng ví dụ như đám cưới, tiệc kỷ niệm, có thể bạn sẽ được yêu cầu tuân thủ theo đúng “Dress code”. Vậy “Dress code” có nghĩa là gì?

A. Quy tắc ăn mặc

2. Loại quả nào sau đây có cách gọi trong tiếng Anh là “dracontomelon fruit”?

B. Sấu

3. Vocantional school có nghĩa tiếng Việt là gì?

B. Trường dạy nghề

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/8: 1B-2C-3C

1. Các ứng dụng như Siri, Google Assistant, được gọi là các ứng dụng trợ lý ảo. Vậy “Trợ lý ảo” trong tiếng Anh là gì?

B. Virtual assistant

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sang trọng”?

C. Deluxe

3. Cặp từ nào sau đây KHÔNG có sự tương ứng về nghĩa?

C. Leg – Mũ, nón

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/8: 1A-2B-3A

1. Ngoài cách gọi phổ biến, “The Tale of Kieu” là tên gọi tiếng Anh đúng để chỉ tác phẩm văn học nổi tiếng nào?

A. Truyện Kiều

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “ổn định”?

B. Stable

3. Trong tựa đề phim “Detective Conan: The Bride of Halloween”, từ nào có nghĩa là “nàng dâu”

A. Bride

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/8: 1B-2C-3B

1. Trong tít báo”Son La exports 20 tonners of fresh longan to Europe and UK”, ta hiểu Sơn La đã xuất 20 tấn loại trái cây nào tới Anh quốc và Châu Âu?

B. Nhãn

2. Từ nào sau đây KHÔNG có nghĩa tiếng Việt là “thiên đường”?

C. Hell

3. Coconut rice paper là tên tiếng Anh của một món ăn đặc sản ở Bình Định. Đó là món ăn gì?

B. Bánh tráng dừa

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/8: 1A-2C-3A 

1. Mới đây, WHO đã cảnh báo dịch đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp vè sức khỏe cộng đồng. Vậy người ta gọi “đậu mùa khỉ” trong tiếng Anh là gì?

A. Monkeypox

2. Hiện tượng thời tiết “sóng nhiệt” đang gây ra một đợt nắng nóng kỷ lục ở các nước châu Âu. Ghi nhận mức nhiệt lên tới 40 độ C. Hiện tượng này trong tiếng Anh gọi là gì?

C. Heatwave

3. Bỏ MỘT chữ cái để được từ đúng: MAYORE (thị trưởng)

A. E

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/8: 1A-2A-3B

1. Từ nào sau đây chỉ một loại trái cây?

A. grape

2. Tìm từ thích hợp để miêu tả hình ảnh:

A. a spoon

3. Khi đọc tít báo “Vietnam to limit fossil-fuel vehicles from 2040”, ta có thể dự đoán ý chính của bài báo sẽ nói về việc gì?

B. Việt Nam tiến tới hạn chế sử dụng xe xăng từ 2040

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/8: 1A-2B-3C

1. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: PINAK (màu hồng)

A. A

2. What is this sport?

B. Baseball

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “khuỷu tay”?

C. elbow

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/8: 1B-2B-3C

1. Điền từ thích hợp: “Close your […], please!” (Hãy gấp cuốn sách của bạn lại!)

B. book

2. Điền từ thích hợp: “Look […] the board!”

B. at

3. What is this?

C. A kite

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/8: 1B-2A-3C

1. Từ nào sau đây chỉ một loài động vật?

B. rabbit

2. Sắp xếp các từ/cụm từ sau thành một câu đúng: five T-shirts/ two hats./ Alan/ has/ and

A. Alan has five T-shirts and two hats.

3. What are they?

C. Umbrellas

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/8: 1C-2A-3A

1. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: “[…] go to Nha Trang this weekend?”

C. Why don’t we

2. Tìm từ thích hợp để miêu tả hình ảnh?

A. anchor

3. Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: _ATIO_ALITY (quốc tịch)

A. N

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/8: 1A-2A-3B

Xem thêm  Lời bài hát Mình yêu đến đây thôi - Tóc Tiên Lyric Mình yêu đến đây thôi

1. Điền một chữ cái vào chỗ trống để được từ đúng: NE_K (cổ)

A. C

2. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: WERONG (sai)

A. E

3. Sắp xếp các từ sau để được câu đúng: language/ Which/ do/ speak?/ they

B. Which language do they speak?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/8: 1C-2C-3A

1. Từ nào sau đây không được dùng để chỉ một môn thể thao?

C. assignment

2. Phần (ea) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

C. h(ea)d

3. Từ nào sau đây được dùng để chỉ một loài động vật?

A. frog

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/8: 1C-2C-3A

1. Điền MỘT chữ cái vào tất cả chỗ trống để được từ đúng: P_R_GR_PH (đoạn văn)

C. A

2. Điền từ thích hợp: “She likes going […] in the autumn.”

C. fishing

3. Sắp xếp các từ/ cụm từ sau để được câu đúng: looks/ my mother./ My/ like/ younger sister/

A. My younger sister looks like my mother.

5. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo Tháng 7/2022

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 31 ngày 31/7: 1C-2A-3B

1. Tại các khách sạn, “bell captain” là từ tiếng Anh chỉ công việc gì?

C. Đội trưởng khuân vác

2. Sắp xếp các chữ cái sau để được từ đúng: H/A/M/R/E/M

A. Hammer

3. Bạn A có người bạn nước ngoài tới thăm Việt Nam. Giờ họ muốn mua quà lưu niệm, vậy họ cần đến cửa hàng có đề biển là gì?

B. Souvenir shop

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 30 ngày 30/7: 1A-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “màn cửa”?

A. Curtain

2. Lựa chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi sau: “How often do you go swimming?”

B. Twice a week

3. Two thirds of Vietnamese have bank accounts: central bank. (18/6/2022, VnExpress International) Dựa theo tít báo trên, có khoảng bao nhiêu phần trăm người Việt có tài khoản ngân hàng?

A. >65%

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 29 ngày 29/7: 1C-2B-3B

1. Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

C. listen(ed)

2. Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. ques(tion)

3. Tìm từ thích hợp với mô tả sau: “This is a sport we play with a racket and a shuttlecock.”?

B. Badminton

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 28 ngày 28/7: 1C-2B-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tranh luận, tranh biện”?

C. Debate

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự thử thách”?

B. Challenge

3. Chúng ta dùng từ tiếng Anh nào để gọi “trường quốc tế”?

A. International school

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 27 ngày 27/7: 1C-2A-3B

1. Trong câu “Many people donate to the Red Cross, a non-profit organization that aids people free of charge.”, từ non-profit có nghĩa là gì?

C. Phi lợi nhuận

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “phòng thí nghiệm”?

A. Laboratory

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự kiện”?

B. Event

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/7: 1A-2C-3C

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “My best friend is very __. She cares about other people.”

A. kind

2. Câu sau có một lỗi sai. Ta cần chữa lỗi đó thế nào để được câu đúng: If we plant more tree (1) / in the school hard (2) /, the school (3) / will be (4) / a greener place (5).

C. Đổi từ “hard” thành “yard” ở vị trí (2).

3. Có một sự thú vụ trong ngôn ngữ Anh – Anh và Anh – Mỹ. Ví dụ, cùng một từ “pants”, người Mỹ có thể hiểu đó là chiếc quần dài, còn người Anh sẽ hiểu đó là một loại quần khác – “underwear”. Vậy “underwear” có nghĩa là gì?

C. Quần lót

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 25 ngày 25/7: 1C-2A-3B

1. Từ “web browser” có nghĩa tiếng Việt là gì?

C. Trình duyệt web

2. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: “The Paris Saint-Germain football team has quite a few South American players, including three from …”?

A. Brazil

3. Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?

B. key(s)

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 24 ngày 24/7: 1A-2B-3A

1. Từ “cao bồi” của tiếng Việt trong tiếng Anh gọi là gì?

A. Cowboy

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “linh vật”?

B. Mascot

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “biểu đồ đường”?

A. Line chart

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 23 ngày 23/7: 1B-2A-3C

1. Sesame seed là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại hạt gì?

B. Hạt vừng

2. Câu sau đây đang có lỗi. Cách nào sau đây có thể sử dụng để chữa lỗi? Don’t (1) / worry (2) / about (3) / too much (4) / his study report (5).

A. Đổi (4) lên vị trí của (3)

3. Câu nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với câu “Lisa is very intelligent”?

C. Lisa is a smart person.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 22 ngày 22/7: 1A-2B-3C

1. Trong tít báo “Bach Ma Temple recognised as special national relic site”, ta hiểu đền Bạch Mã đã được công nhận danh hiệu gì?

A. Di tích quốc gia đặc biệt

2. Trong thông tin thời tiết sau đây, số nào nằm ở phần độ ẩm?

B. 60

3. Vietnam Museum of Ethnology là tên tiếng Anh của địa danh nào sau đây?

C. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 21 ngày 21/7: 1B-2B-3C

1. Trong các tựa game, nếu bạn muốn xem bảng xếp hạng thì bạn cần truy cập vào mục nào?

B. Leaderboard

2. Sắp xếp lại câu và tìm khẳng định ĐÚNG dựa vào câu sắp xếp được: “a lot of / grows / in her garden / Miss Kelly / vegetable”?

B. Ở vườn chị Kelly có nhiều rau.

3. Trong tên địa danh du lịch nổi tiếng “Berlin Wall”, từ nào có nghĩa là “bức tường”?

C. Wall

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 20 ngày 20/7: 1A-2C-3A

1. Khi sắp xếp các chữ cái sau thành 1 từ tiếng Anh có nghĩa, hãy cho biết một nét nghĩa tiếng Việt của từ vừa xếp được: T/S/R/U/T?

A. Tin cậy

2. Trong tựa đề phim “Justice League”, từ “Justice” có nghĩa là gì?

C. Công lý

3. Điền đuôi phù hợp để hoàn thành từ: EMPLOY__ (Nhân viên)

A. EE

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 19 ngày 19/7: 1B-2C-3B

1. Trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào, bạn sẽ đọc một văn bản có tên tiếng Anh là “Terms of Service”. Cụm từ này có nghĩa là gì?

B. Điều khoản dịch vụ

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cập nhật”?

C. Update

3. Câu hỏi: Trong cụm từ “income tax”, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “thuế”?

B. Tax

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 18 ngày 18/7: 1B-2A-3B

1. Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: O/P/I/L/N/I/O/N (ý kiến, quan điểm)

B. L

2. What is this?

A. Toothpaste

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “súng”?

B. Gun

Đáp án Học tiếng Anh cùng Héo MoMo thử thách 17 ngày 17/7: 1C-2B-3A

1. Khi mở khóa điện thoại, nếu có dòng chữ “Use fingerprint to unlock”, nghĩa là để mở khoá được bạn cần sử dụng yếu tố nào sau đây?

C. Vân tay

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “mối quan hệ, mối liên hệ”?

B. Relationship

3. Từ “Interview” có nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?

A. Phỏng vấn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 16 ngày 16/7: 1C-2C-3A

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “ước mơ, giấc mơ”?

C. Dream

2. Khẩu hiệu trong các kỳ Thế vận hội (Olympic) là “Nhanh hơn – Cao hơn – Mạnh hơn”. Đáp án nào sau đây mô tả chính xác khẩu hiệu này trong tiếng Anh?

C. Faster – Higher – Stronger

3. Báo chí nước ngoài thường hay gọi đội tuyển bóng đá Việt Nam với biệt danh “Golden Star Warriors”, có nghĩa là “Những ____ Sao Vàng”. Hãy điền vào chỗ trống?

A. Chiến Binh

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 15 ngày 15/7: 1A-2B-3B

1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành từ: Q_A_I_Y (chất lượng, phẩm chất)

A. U,L,T

2. Which bird is a symbol of peace?

B. Dove

3. Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu: “We should keep __ in the library so that everyone can enjoy reading books.” (Chúng ta nên giữ im lặng trong thư viện để tất cả mọi người đều có thể đọc sách)

B. quiet

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 14 ngày 14/7: 1B-2A-3B

1. Trong tít báo “Vietnam minimum wage to rise next month”, ta hiểu được nội dung chính của bài báo sẽ nói về việc cái gì ở Việt Nam sẽ tăng vào tháng sau?

B. Lương tối thiểu

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sao lưu”?

A. Backup

3. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “trại hè”?

B. Summer camp

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 13 ngày 13/7: 1A-2A-3B

1. Từ nào sau đây thích hợp để miêu tả hành động trong hình?

A. yawn

2. Từ nào sau đây có nghĩa là “đồ lưu niệm”?

A. Souvenir

3. Chữ (a) ở trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?

B. p(a)rent

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 12 ngày 12/7: 1B-2C-3B

1. Sắp xếp lại các từ sau để được một câu đúng: soon / see / Hope / you / to?

B. Hope to see you soon

2. Điền từ thích hợp: “You should […] your teeth twice a day”

C. brush

3. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: AUTOMARTIC (tự động)

B. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 11 ngày 11/7: 1A-2C-3C

1. Từ nào sau đây không chỉ một mùa trong năm?

A. fog

2. Chữ “e” trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với các từ còn lại?

C. (e)ra

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “lông vũ”?

C. feather

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 10 ngày 10/7: 1B-2C-3A

1. Chọn đáp án thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:

B. four pineapples

2. Từ nào trong câu sau mắc lỗi: “Last night, I drank lot of milk.”

C. lot of

3. Hãy dịch câu sau sáng tiếng Việt: “Do you want to go to the cinema with me?”

A. Bạn có muốn đi xem phim với tôi không?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 9 ngày 9/7: 1C-2A-3C

1. Điền một chữ cái vào chỗ trống để được từ đúng: PA_TY (buổi tiệc)

C. R

2. Điền từ thích hợp: “Peter […] a white cat and a black dog.”

A. has

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “vườn cây ăn quả”?

C. fruit garden

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 8 ngày 8/7: 1B-2A-3A

1. Từ “waste basket” có nghĩa là gì?

B. Thùng rác

2. Từ nào sau đây không chỉ một tình trạng liên quan đến sức khỏe?

A. deep

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “đồ chơi”?

A. toy

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 7 ngày 7/7: 1C-2C-3B

1. Chọn từ thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:

C. stool

2. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “big”? (to, lớn)

C. large

3. Sắp xếp các từ sau thành câu đúng: Let’s / a / walk / for / go

B. Let’s go for a walk.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 6 ngày 6/7: 1C-2B-3A

1. Từ nào sau đây đúng chính tả?

C. Puzzle

2. Sắp xếp các từ sau thành câu đúng: can /football/ but/ can’t /he /play /swim. /he

B. He can play football but he can’t swim.

3. Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: P_P_Y_ (quả đu đủ)

A. A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 5 ngày 5/7: 1C-2A-3B

1. Điền từ thích hợp: “I often get […] 6 o’clock.”

C. at

2. Từ nào sau đây có thể là một nghĩa tiếng Việt của từ “play”?

A. vở kịch

3. Từ nào sau đây có nghĩa là “nước rửa tay khô”?

B. hand sanitizer

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 4 ngày 4/7: 1A-2B-3B

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “bảng tính”?

A. spreadsheet

2. Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ đúng: T / P / R / G / E / N / A / N

B. pregnant

3. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: IMMEDIATRE (ngay lập tức)

B. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 3 ngày 3/7: 1C-2B-3C

1. Từ nào sau đây có nghĩa là “hình lập phương”?

C. cube

2. Từ nào sau đây chỉ tên một thể loại văn học?

B. novel

3. Từ nào sau đây không tồn tại trong tiếng Anh?

C. cyre

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 2 ngày 2/7: 1C-2A-3B

1. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: “Can you drink […]?”

C. wine

2. Bỏ một chữ cái để được từ đúng: SCIEONCE (khoa học)

A. O

3. Từ nào sau đây chỉ tên một loại nhạc cụ?

B. violin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 1 ngày 1/7: 1A-2C-3B

1. Điền số thích hợp: “5% of 20 is […].”

A. 1

2. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: ” WTO stands for […].”

C. World Trade Organization

3. Chọn đáp án thích hợp để phản hồi lại câu hỏi sau: “Are you a student or a teacher?”

B. I am a student

6. Cách vào Thi học tiếng Anh cùng Heo

Cách 1: Ở ô Tìm kiếm, gõ Trường học Heo đất, Ấn để vào giao diện Trường học Heo đất MoMo, kéo đến giao diện Sự Kiện, chọn sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo để vào thi.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo đất MoMo

Cách 2: Ở giao diện trang chủ, chọn Heo đất MoMo → Vào giao diện Heo đất → Chọn Hộp Nuôi Heo → Chọn Trường học Heo đất → Sự kiện Thi Học tiếng Anh cùng Heo

7. Phần thưởng thi học tiếng Anh cùng Heo MoMo

Trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ nhận được:

  • 50g lương thực cho 1 câu trả lời đúng; 25g lương thực cho 1 câu trả lời sai.

Mời các bạn tham khảo các bài viết hữu ích khác trong Mục Tài liệu như là:

  • Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?
  • 23/12 âm là ngày mấy dương 2022?
  • 28/12 âm là bao nhiêu dương 2022?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời