Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Đáp án đề minh họa 2022 môn Địa - Allavida

Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Đáp án đề minh họa 2022 môn Địa

Tải về Bản in

Đáp án môn Địa THPT quốc gia 2022 – Nhằm giúp các thi sinh có thêm tài liệu tham khảo ôn thi THPT quốc gia 2022 môn Địa. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ nội dung chi tiết đề minh họa THPT 2022 môn Địa lý cùng với đáp án đề thi thử THPT 2022 môn Địa chính thức của Bộ giáo dục giúp các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Địa, từ đó ôn tập sao cho đúng để đạt kết quả cao trong kỳ thi. Sau đây là nội dung chi tiết đề tham khảo môn Địa 2022 cùng với gợi ý đáp án đề minh họa môn Địa 2022, mời các em cùng tham khảo.

  • 24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa
  • Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022
  • Bộ đề thi tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2022 Bộ GDĐT

Đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2022 full mã đề

  • Xem tại đây.

Mã đề 321

41D 42.A 43.C 44B 45C 46B 47B 48D 49D 50D
51B 52D 53C 54A 55D 56D 57A 58C 59D 60D
61C 62D 63A 64C 65A 66D 67A 68D 69A 70A
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Mã đề 323 Full

41B 42.C 43.C 44B 45B 46 47D 48A 49C 50C
51A 52B 53D 54C 55B 56A 57B 58D 59D 60A
61A 62C 63C 64B 65A 66B 67D 68B 69B 70D
71D 72A 73C 74D 75D 76C 77D 78C 79A 80A

Đề tham khảo 2022 môn Địa, Đề minh họa 2022 môn Địa

Đáp án đề minh họa môn Địa 2022

Đáp án đề thi THPT 2021 môn Địa chính thức

Đáp án môn Địa THPT quốc gia 2021

Mã đề: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. C

73. B

74.B

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Xem thêm  Biển số xe 10 ở tỉnh nào? Xe biển số 10 là ở đâu?

Mã đề: 302 full

41. C

42. D

43. C

44. D

45.A

46. C

47.A

48.B

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C

65. B

66.B

67.A

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

Mã đề: 303 full

Mã đề: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã đề: 305 Full

41. C

42. D

43. D

44. A

45. A

46. C

47.C

48. B

49.A

50. D

51.D

52. B

53. A

54. A

55. D

56. A

57. B

58. C

59. C

60. D

61. D

62. A

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. A

69. C

70. A

71. B

72. C

73. B

74. B

75. A

76. A

77. C

78. D

79. B

80. C

Mã đề: 306 full

41. B

42. B

43. B

44. A

45. B

46. C

47. C

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. D

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B

61. C

62. B

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B

74. D

75. D

76. D

77. C

78. C

79. D

80. D

Mã đề: 307  full

41. B

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A

Mã đề: 308 full

41.C 42.B 43.A 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C
51.A 52.A 53.B 54.A 55.D 56.A 57.A 58.B 59.D 60.C
61.D 62.B 63.B 64.B 65.D 66.D 67.C 68.D 69.D 70.C
71.D 72.B 73.B 74.D 75.D 76.B 77.B 78.C 79.B 80.B

Mã đề: 309 full

41. C

42. B

43. A

44. B

45. A

46. D

47. C

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A

63. B

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A

74. C

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D

Mã đề: 310 full

41. B

42. C

43. C

44. A

45. A

46. D

47. D

48. B

49.B

50. B

51.A

52. C

53.D

54. D

55. C

56. C

57. C

58.A

59. D

60. A

61. A

62. C

63.D

64.D

65. A

66.A

67. A

68. D

69. C

70. C

71. A

72. D

73. A

74.D

75. C

76. A

77. A

78.A

79.B

80.A

Xem thêm  Khai bút nên viết gì để học giỏi? Xin chữ gì để học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt?

Mã đề: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã đề: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã đề: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã đề: 314 full

41. D

42. B

43.D

44. D

45.B

46. D

47. C

48. D

49. C

50. C

51. A

52. D

53. B

54. D

55. C

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D

72. D

73. B

74. A

75. B

76. C

77. A

78. B

79. A

80. C

Mã đề: 315 full

Mã đề: 316 full

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67.

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

Mã đề: 317 full

41. D

42. B

43. D

44. D

45. B

46. D

47. B

48. D

49.C

50. B

51.A

52. A

53. A

54. D

55. C

56. B

57. A

58.B

59. A

60. D

61. D

62. D

63. A

64. A

65.D

66.B

67. B

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. A

74. A

75. C

76.A

77.A

78.D

79.D

80.B

Mã đề: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã đề: 319 full

41.B 42.C 43.D 44.A 45.A 46.A 47.D 48.B 49.A 50.D
51.C 52.A 53.C 54.D 55.A 56.D 57.C 58.B 59.C 60.B
61.C 62.C 63.A 64.A 65.D 66.A 67.B 68.D 69.B 70.A
71.C 72.C 73.D 74.B 75.B 76.B 77.A 78.D 79.C 80.D
Xem thêm  Top 10 đoạn văn về tình yêu quê hương đất nước hay chọn lọc Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu quê hương đất nước

Mã đề: 320 full

41.B 42.A 43.D 44.A 45.A 46.A 47.D 48.C 49.D 50.B
51.B 52.C 53.D 54.C 55.B 56.B 57.D 58.D 59.B 60.C
61.A 62.C 63.D 64.D 65.A 66.A 67.B 68.D 69.D 70.A
71.A 72.C 73.C 74.C 75.C 76.A 77.C 78.C 79.A 80.D

Mã đề: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã đề: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã đề: 323 full

41. B

42. C

43. D

44. B

45. C

46. A

47. C

48. A

49. A

50. A

51. A

52. D

53. C

54. D

55. A

56. A

57. B

58. C

59. B

60. B

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C

79. C

80. D

Mã đề: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT quốc gia môn Địa 2021

Đề thi minh họa 2021 môn Địa

Về cơ bản nội dung đề thi sẽ bám sát chương trình học phổ thông và chủ yếu là lớp 12. Tất nhiên đề thi sẽ xuất hiện cả câu hỏi khó phục vụ mục đích phân loại tầng học sinh. Hiển nhiên, đề thi dễ thì điểm xét tuyển vào các ngành cao và ngược lại. Vậy nên thí sinh cũng không cần quá lo lắng mà cứ cố gắng ôn tập thật tốt.

Đáp án đề minh họa 2021 môn Địa lý

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời