Đáp án cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Tp Đà Nẵng

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đã chính thức được phát động đến đông đảo người dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài TP. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Thể lệ cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 25 năm Đà Nẵng trực thuộc TW

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 1/11/2021 đến hết ngày 28/11/2021.

Để tham gia dự thi các thí sinh truy cập vào website https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn hoặc địa chỉ https://www.danang.gov.vn/ để thực hiện bài thi.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài TP.

Đáp án thi tìm hiểu 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Câu 1 Đề án chuyển đổi số (CĐS) của thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 với 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đã đặt mục tiêu đến năm 2025 là gì?

A. a. Đà Nẵng thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS.

B. b. Đà Nẵng thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS.

C. c. Đà Nẵng thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS.

D. d. Đà Nẵng thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS

Câu 2 Theo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu du lịch là gì?

A. a. Điểm đến an toàn, thân thiện, với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đặc sắc.

B. b. Điểm đến an toàn, thân thiện, với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch, giải trí phong phú, đặc sắc.

C. c. Điểm đến an toàn, thân thiện, với nhiều sản phẩm du lịch, giải trí phong phú, đặc sắc.

D. d. Điểm đến an toàn, thân thiện, với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch phong phú, đặc sắc

Câu 3 Thành phố Đà Nẵng xác định chủ đề năm 2015 là gì?

A. a. Năm giải toả đền bù, tái định cư và an sinh xã hội

B. b. Năm doanh nghiệp

C. c. Năm văn hoá, văn minh đô thị

D. d. Năm thành phố 4 an

Câu 4 Các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” được ban hành và bắt đầu thực hiện tương ứng từ năm nào?

A. a. Năm 2000, 2005, 2016

B. b. Năm 2001, 2006, 2017

C. c. Năm 2000, 2006, 2016

D. d. Năm 2001, 2005, 2017

Câu 5 Sau 25 năm trực thuộc Trung ương (1997-2022), có khoảng bao nhiêu hộ dân trên địa bàn thành phố thực hiện chủ trương di dời, giải toả, tái định cư để chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo Đà Nẵng như hiện nay?

A. a. 80.000 hộ dân

B. b. 90.000 hộ dân

C. c. 100.000 hộ dân

D. d. 110.000 hộ dân

Câu 6 Tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, lần đầu tiên đề ra “5 đột phá về phát triển kinh tế – xã hội”?

A. a. Đại hội lần thứ XVIII

B. b. Đại hội lần thứ XIX

C. c. Đại hội lần thứ XX

D. d. Đại hội lần thứ XXI

Câu 7 Thành phố Đà Nẵng xếp thứ nhất về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) vào giai đoạn các năm nào?

Xem thêm  Top 4 bài phân tích hình ảnh bà Tú hay nhất Hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ

A. a. Năm 2011-2014

B. b. Năm 2012-2015

C. c. Năm 2013-2016

D. d. Năm 2014-2017

Câu 8 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định những thành tựu đạt được trong 5 năm 2015-2020 là kết quả của sự phấn đấu nào sau đây?

A. a. Phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới.

B. b. Kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới.

C. c. Kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội.

D. d. Kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới.

Câu 9 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ, giải pháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án Thành phố thông minh nhằm tạo nền tảng gì?

A. a. Phát triển kinh tế số, chính quyền số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong, đổi mới.

B. b. Phát triển kinh tế số, xã hội số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong, đổi mới.

C. c. Phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong, đổi mới.

D. d. Phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử.

Câu 10 Tính đến năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với bao nhiêu địa phương nước ngoài?

A. 41 địa phương nước ngoài thuộc 19 quốc gia và vùng lãnh thổ

B. 42 địa phương nước ngoài thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

C. 43 địa phương nước ngoài thuộc 19 quốc gia và vùng lãnh thổ

D. 44 địa phương nước ngoài thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

Câu 11 Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. a. Tăng 9,5-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-6.000 USD

B. b. Tăng 9-10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD

C. c. Tăng 9-10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 5.500-6.000 USD

D. d. Tăng 8-9%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 4.000-5.000 USD

Câu 12 Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả?

A. a. 3 trụ cột, 3 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế.

B. b. 3 trụ cột, 4 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế.

C. c. 3 trụ cột, 5 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế.

D. d. 3 trụ cột, 6 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế.

Câu 13 Từ khi thành phố Đà Nẵng được công nhận thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997 đến nay, trong công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố đã ban hành và thực hiện các đề án nào sau đây?

A. a. Đề án 393 – Đề án 47 – Đề án 922 – Đề án 13089

Xem thêm  Trọn bộ tài liệu, đáp án mô đun 4 Tiểu học Tài liệu bồi dưỡng module 4

B. b. Đề án 47 – Đề án 922 – Đề án 89 – Đề án 13100

C. c. Đề án 47 – Đề án 245 – Đề án 74 – Đề án 6575

D. d. Đề án 245 – Đề án 922 – Đề án 89 – Đề án 13089

Câu 14 Thành phố Đà Nẵng được Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) trao giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường vào năm nào?

A. a. Năm 2009

B. b. Năm 2010

C. c. Năm 2011

D. d. Năm 2012

Câu 15 Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đã chỉ ra bao nhiêu biểu hiện về suy thoái?

A. a. 18 biểu hiện

B. b. 24 biểu hiện

C. c. 27 biểu hiện

D. d. 31 biểu hiện

Câu 16 Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 đã?

A. a. Tạo nên những tiến bộ quan trọng cả về nhận thức lý luận và thực tiễn, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

B. b. Tạo nên những tiến bộ quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

C. c. Tạo nên những tiến bộ quan trọng lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

D. d. Tạo nên những tiến bộ quan trọng về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

Câu 17 Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nhận định những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh?

A. a. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. b. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có hiệu quả tích cực về kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội hiệu quả hơn so với các nước tư bản chủ nghĩa.

C. c. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.

D. d. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản phát triển.

Câu 18 Đến đầu năm 2021, thành phố Đà Nẵng có GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) xếp hạng thứ mấy so với 63 tỉnh thành trong cả nước?

Xem thêm  Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT Tài liệu tìm hiểu mô đun 4 Hoạt động trải nghiệm Trung học phổ thông

A. 15/63

B. 16/63

C. 17/63

D. 18/63

Câu 19 Thời điểm thành phố Đà Nẵng được công nhận trực thuộc Trung ương (ngày 01-01-1997) thì có bao nhiêu quận, huyện?

A. Có 6 quận, huyện

B. Có 7 quận, huyện

C. Có 8 quận, huyện

D. Có 9 quận, huyện

Câu 20 Đề án Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030, phấn đấu đến năm 2025, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái nhằm tạo sự an toàn?

A. Về sức khỏe cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

B. Về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

C. Về môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

D. Về sức khỏe và môi trường cho người dân, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Câu 21 Thành phố Đà Nẵng liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Vietnam ICT Index) trong giai đoạn 11 năm nào sau đây?

A. Năm 2007-2017

B. Năm 2008-2018

C. Năm 2009-2019

D. Năm 2010-2020

Câu 22 Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt bao nhiêu giường bệnh và bác sĩ trên 1 vạn dân?

A. 30 giường bệnh và 10 bác sĩ

B. 30 giường bệnh và 11 bác sĩ

C. 31 giường bệnh và 10 bác sĩ

D. 31 giường bệnh và 11 bác sĩ

Câu 23 Đến năm 2018, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), không gian đô thị của thành phố được mở rộng theo hướng “mở rộng bờ sông, kéo dài bờ biển”, với quy mô gấp bao nhiêu lần so với năm 2003?

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 24 Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố xác định tầm nhìn đến năm 2030 là gì?

A. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

B. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, thông minh và đáng sống.

C. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

D. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Câu 25. Thành phố Đà Nẵng hoàn thành chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “dịch vụ – công nghiệp (gồm xây dựng) – nông nghiệp” vào năm nào?

A. Năm 2007

B. Năm 2008

C. Năm 2009

D. Năm 2010

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời