Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 2023 Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Allavida

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 2023 Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 2023. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 29/3/2023 đến hết ngày 24/4/2023, nhằm mục đích tuyên truyền và để người dân tìm hiểu về những nội dung Đề cương văn hoá Việt Nam từ năm 1943.

  • Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

1. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam Kỳ 1

Lịch thi bắt đầu từ này 29/3/2023 nên đáp án đang được cập nhật.

2. Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

– Đối tương tham gia: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động,….; sinh viên, học sinh THCS, học sinh THPT; Đoàn viên và các tầng lớn nhân dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình tham gia dự thi.

– Nội dung cuộc thi là về lịch sử, nội dung, ý nghĩa của Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943; về chủ trường đường lối, quan điểm của Đảng về văn hoá; về Nghị quyết đại hội 13 của Đảng; về chủ trương, chính sách và thành tựu về văn hoá tỉnh Thái Bình.

– Hình thức dự thi là thi trắc nghiệm online. Người tham gia truy cập đường link để tham gia dự thi.

Xem thêm  Cầm Kỳ Thi Họa là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Cầm Kỳ Thi Họa

– Đường link dự thi: http://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn/

– Thời gian dự thi:

  • Đợt 1: Từ ngày 29/3/2023 và kết thúc vào 10h00′ ngày 08/4/2023
  • Đợt 2: Bắt đầu từ 10h00′ ngày 14/4/2023 và kết thúc vào 10h00′ ngày 24/4/2023.

– Cách tham gia dự thi: Người tham gia dự thi cần điền thông tin cá nhân chính xác và chọn đối tượng dự thi, đối tượng dự thi phải đúng với độ tuổi để có bộ câu hỏi dự thi phù hợp. Nghĩa là người dự thi là học sinh đang học tập dưới 18 tuổi sẽ nhấn vào đối tượng là học sinh.

Sẽ có hai bộ câu hỏi là dành cho học sinh THCS và THPT, bộ câu hỏi dành cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,…

Sau khi điền xong sẽ vào dự thi và lựa chọn đáp án đúng.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời