Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023 - Allavida

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023. Cuộc thi này diễn ra từ ngày 3/2/2023 đến hết ngày 23/7/2023 với 12 kỳ thi liên tiếp. Dưới đây hoatieu.vn sẽ khái quát cho bạn đọc về thể lệ cuộc thi và đáp án cụ thể.

1. Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023

Đối tượng dự thi là công dân tỉnh Bình Thuận đang sinh sống và làm việc ở trong hay ngoài tỉnh, cuộc thi cũng khuyến khích công dân các tỉnh, thành phố trong nước quan tâm và tham gia.

Nội dung cuộc thi là tìm hiểu về những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, địa danh, nhân vật lịch sử tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ và một số nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về các nội dung liên quan.

Hình thức dự thi là trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên website với 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán về số người làm bài. Thí sinh cần điền đầy đủ và chính xác thông tin trước khi vào làm bài.

Địa chỉ dự thi là: https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/TracNghiem

Cuộc thi diễn ra với 12 kỳ thi và thời gian như sau:

 • Kỳ 1: 8h ngày 3/2/2023 đến 17h ngày 19/2/2023
 • Kỳ 2: 8h ngày 20/2/2023 đến 17h ngày 5/3/2023
 • Kỳ 3: 8h ngày 6/3/2023 đến 17h ngày 19/3/2023
 • Kỳ 4: 8h ngày 20/3/2023 đến 17h ngày 2/4/2023
 • Kỳ 5: 8h ngày 3/4/2023 đến 17h ngày 16/4/2023
 • Kỳ 6: 8h ngày 17/4/2023 đến 17h ngày 30/4/2023
 • Kỳ 7: 8h ngày 1/5/2023 đến 17h ngày 14/5/2023
 • Kỳ 8: 8h ngày 15/5/2023 đến 17h ngày 28/5/2023
 • Kỳ 9: 8h ngày 29/5/2023 đến 17h ngày 11/6/2023
 • Kỳ 10: 8h ngày 12/6/2023 đến 17h ngày 25/6/2023
 • Kỳ 11: 8h ngày 26/6/2023 đến 17h ngày 9/7/2023
 • Kỳ 12: 8h ngày 10/7/2023 đến 17h ngày 23/7/2023

2. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023 kỳ 1

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.

Câu 1.

Xem thêm  Giờ đẹp ngày vía Thần tài 2022 Nhâm Dần Giờ đẹp ngày Thần Tài 2022

Triết học Mác – Lênin đem lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận để nhằm mục đích gì?

A. Đánh giá và cải tạo con người.

B. Đánh giá và cải tạo thế giới.

C. Nhận thức và cải tạo thế giới.

D. Nhận thức và cải tạo con người.

Câu 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi cán bộ là gì?

A. Cái gốc của mọi công việc, cái dây chuyền của bộ máy.

B. Cái nguồn của mọi con suối, cái rễ cái của cây cổ thụ.

C. Cái ngọn của mọi công việc, cái con ốc của bộ máy.

D. Cái rễ phụ của một cây to, cái dây diều của con diều.

Câu 3.

Người từng giữ chức Bố chánh Bình Thuận, dành gần một phần ba cuộc đời, hoạt động và xem nơi đây như quê hương thứ hai. Sau khi qua đời, mộ phần được đặt tại chân núi Ngọc Sơn (nay thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết). Người đó là ai ?

A. Nguyễn Thông.

B. Trương Gia Mô.

C. Nguyễn Trọng Lội.

D. Nguyễn Quý Anh.

Câu 4.

Người đảng viên cộng sản tuyên truyền đường lối cách mạng cho quần chúng nhân dân tại làng Rạng (nay là phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết) vào giữa năm 1930 là ai ?

A. Ngô Đức Tốn.

B. Hồ Quang Cảnh.

C. Lê Trọng Mân.

Xem thêm  4 cách đổi tên trên Google Meet đơn giản Cách đổi tên trên Google Meet điện thoại, máy tính

D. Lê Trọng Thiều.

Câu 5.

Chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Bình Thuận được thành lập vào cuối năm 1930 tại địa điểm nào ?

A. Dốc ông Bằng, làng Tam Tân (nay thuộc xã Tân Tiến, thị xã La Gi).

B. Camp Esepic (nay thuộc phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết).

C. Dốc ông Bằng (nay thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân).

D. Làng Đại Nẫm, phủ Hàm Thuận (nay thuộc xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết).

Câu 6.

Địa danh nào dưới đây là một trong những căn cứ của Tỉnh ủy Bình Thuận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ?

A. Sa Lôn (nay thuộc xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc).

B. Ba Hòn (nay thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam).

C. La Bá (nay thuộc xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong).

D. Bình Tuy (nay thuộc xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh).

Câu 7.

Theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa IV): đến năm 2030, ngành nông nghiệp được xác định phát triển như thế nào ?

A. 01 trong 02 trụ cột của nền kinh tế tỉnh.

B. 01 trong 03 trụ cột của nền kinh tế tỉnh.

C. 01 trong 04 trụ cột của nền kinh tế tỉnh.

D. 01 trong 05 trụ cột của nền kinh tế tỉnh.

Câu 8.

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa IV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định đẩy mạnh chuyển đổi số theo 3 trụ cột nào ?

Xem thêm  Vắc xin Pfizer của nước nào? Vắc xin Covid Mỹ

A. Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

B. Môi trường số, kỹ thuật số và hành chính số.

C. Công dân số, toàn cầu số và quyền lực số.

D. Tư liệu số, thống kê số và thuật toán số.

Câu 9.

Một trong những mục tiêu cụ thể về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận là gì?

A. Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp Phan Thiết 2, Hàm Kiệm 1, Hàm Kiệm 2, Hàm Tân – La Gi.

B. Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp Tân Đức, Sơn Mỹ 1, Sông Bình và Tuy Phong.

C. Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp Phan Thiết 2, Hàm Kiệm 1, Hàm Kiệm 2, Sông Bình và Tuy Phong.

D. Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp Tân Đức, Sơn Mỹ 1, Hàm Tân – La Gi.

Câu 10.

Một trong những mục tiêu chung về phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là gì ?

A. Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

B. Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

C. Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trên thế giới.

D. Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khu vực.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu liên quan.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời