Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2020 Bảng B khối THCS Câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2020 khối lớp 6,7,8 - Allavida

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2020 Bảng B khối THCS Câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2020 khối lớp 6,7,8

Đáp án câu hỏi thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến mới nhất 2019. Đây là bộ câu hỏi vòng 4 cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu luật trẻ em 2019 có đáp án. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến Chủ đề 4: phòng, chống xâm hại trẻ em. Mời các bạn cùng theo dõi.

  • Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2019 bảng A Tiểu Học
  • Cách đăng ký dự thi tìm hiểu Luật trẻ em
  • Câu hỏi về Luật trẻ em 2016
  • Luật Trẻ em số 102/2016/QH13

Cuộc thi Tìm hiệu Luật trẻ em trực tuyến đã chính thức mở thi từ ngày 11/11/2019. Mỗi vòng thi sẽ kéo dài 2 tuần với 5 vòng thi bao gồm các chủ đề khác nhau như: Chủ đề 1: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Chủ đề 2: Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, Chủ đề 3: Những quy định chung, quyền và bổn phận của trẻ em… Dưới đây là đáp án chính thức cuộc thi Tìm hiệu Luật trẻ em trực tuyến 2020 khối THCS.

Sau đây là đáp án và câu hỏi thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến vòng 4 khối THCS với chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em, mở thi từ ngày 4/2/2020 đến 16/2/2020.

1. Câu hỏi vòng 4 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

2. Đáp án vòng 4 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

1.C

2.A

3.A

4.A

5.B

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.B

12.D

13.B

14.A

15.C

16.C

17.B

18.A

19.C

20.C

21.B

22.A

23.A

24.B

25.A

26.D

27.B

28.B

29.A

30.C

Xem thêm  Cách giơ tay phát biểu trong Zoom Hướng dẫn cách giơ tay phát biểu trên Zoom

3. Câu hỏi vòng 3 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

(2019-12-31 09:00:00 – 2020-01-12 22:00:00)

4. Đáp án vòng 3 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

1.A

2.C

3.C

4.A

5.D

6.B

7.A

8.A

9.B

10.B

11.A

12.A

13.A

14.A

15.A

16.C

17.A

18.A

19.B

20.B

21.D

22.C

23.

24.B

25.

26.A

27.D

28.A

29.D

30.B

5. Câu hỏi vòng 2 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

6. Đáp án vòng 2 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

1.C

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.A

8.A

9.A

10.A

11.D

12.B

13.B

14.C

15.C

16.A

17.D

18.D

19.D

20.B

21.A

22.B

23.D

24.A

25.A

26.B

27.C

28.A

29.C

30.C

Sau đây là đáp án và câu hỏi thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến vòng 1 khối THCS với chủ đề Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, mở thi từ ngày 11/11/2019 đến 24/11/2019.

7. Câu hỏi vòng 1 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

8. Đáp án vòng 1 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

Câu 1. C

Câu 11. B

Câu 21. C

Câu 2. D

Câu 12. B

Câu 22. B

Câu 3. C

Câu 13. B

Câu 23. C

Câu 4. C

Câu 14. B

Câu 24. A

Câu 5. C

Câu 15. A

Câu 25. A

Câu 6. A

Câu 16. B

Câu 26. A

Câu 7. A

Câu 17. C

Câu 27. C

Câu 8. C

Câu 18. D

Câu 28. B

Câu 9. C

Câu 19. B

Câu 29. A

Câu 10.C

Câu 20. A

Câu 30. C

Ngoài ra các bạn có thể làm thử đề thi trắc nghiệm tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến trên hoatieu.vn giúp bổ sung thêm kiến thức để các bạn vững vàng bước vào phần thi chính thức:

Xem thêm  Giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông Một số giải pháp hạn chế tai nạn giao thông

Vòng 2 với chủ đề Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em sẽ bắt đầu từ ngày 25/11/2019 09:00 – 08/12/2019 22:00. Nội dung câu hỏi và đáp án vòng 2 cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyếnđược Allavida.org cập nhật ngay khi vòng thi bắt đầu. Mời các bạn đón xem.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời