Đặc điểm về dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi 6 bước sinh sản của trùng roi xanh - Allavida

Đặc điểm về dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi 6 bước sinh sản của trùng roi xanh

Đặc điểm về dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi. Trùng roi là một trong những loại trùng mà các bạn học sinh lớp 7 được quan sát và tìm hiểu cấu tạo. Cùng Allavida.org tìm hiểu về đặc điểm dinh dưỡng, hô hấp của trùng roi và cấu tạo điểm mắt của nó nhé.

1. Đặc điểm về dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi

1.1 Đặc điểm về dinh dưỡng của trùng roi

Ở nơi ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật. Nếu chuyển vào hồ tối lâu ngày, trùng roi mất dần màu xanh. Chúng vần sống được nhờ đồng hoá những chất hữu cơ hoà tan do các sinh vật khác chết phân huỷ ra (còn gọi á dị dưỡng).

Hô hấp của trùng roi nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể.

1.2 Đặc điểm hô hấp của trùng roi

Hô hấp của trùng roi nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể.

2. Bào quan nào của trùng roi có vai trò bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu?

Như đã phân tích tại mục 1.2 của bài này thi bào quan có vai trò bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu là không bào co bóp

Xem thêm  Cách chặn không cho học sinh: Viết, vẽ bậy trên Zoom Cách tắt tính năng vẽ bậy trên zoom

3. 6 bước sinh sản của trùng roi xanh

Sau đây là 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh:

Bước 1: Trùng roi dự trữ chất dinh dưỡng để chuẩn bị phân đôi

Bước 2: Đầu tiên là lông và nhân phân đôi trước

Bước 3: Các bào quan còn lại bắt đầu phân đôi: không bào co bóp, điểm mắt, hạt diệp lục

Bước 4: Trùng roi bắt đầu tách đôi

Bước 5: Trùng roi tiếp tục tách đôi

Bước 6: Hình thành 2 trùng roi

4. Vị trí điểm mắt của trùng roi

Vị trí điểm mắt của trùng roi là gần gốc roi

5. Vai trò của điểm mắt ở trùng roi

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là định hướng. Trùng roi xanh di chuyển về phía có ánh sáng được là nhờ điểm mắt nhận biết ánh sáng.

6. Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ nào?

Trùng roi xanh và tế bào thực vật tuy là 2 khái niệm khác nhau nhưng chúng vẫn có điểm chung.

Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ: Cả trùng roi xanh và tế bào thực vật đều có chất diệp lục.

Bên cạnh đó, trùng roi xanh và tế bào thực vật còn giống nhau ở các điều sau:

  • Có câu tạo từ tế hào.
  • Có kha năng tự dường.
  • Trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và các hạt diệp lục.

Trùng roi xanh và tế bào thực vật khác nhau ở các điểm sau:

  • Có thể dị dưỡng.
  • Có ti thể
  • Có roi.
  • Có khá năng di chuyển.
Xem thêm  Làn đường là gì? Dải phân cách là gì? Nhận biết làn đường, dải phân cách

AllAvida vừa giới thiệu đến bạn đọc các đặc điểm dinh dưỡng và hô hấp của trùng roi cũng như cấu tạo của nó. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

  • Ca dao, tục ngữ về trung thực.
  • Trùng giày có hình dạng thế nào?
  • Trùng roi có hình dạng thế nào?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời