Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01, 02, 03, 04 của BGDĐT

Công văn 1077 về hướng dẫn  triển khai thực hiện Thông tư số 01, 02, 03, 04 BGDĐT

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Cục Nhà giáo đã có công văn số 1077/NGCBQLGD-CSNGCB về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01, 02, 03, 04 của BGDĐT. Theo đó khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm.

  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2021

Sau đây là nội dung mới đáng chú ý tại Công văn số 1077 NGCBQLGD CSNGCB, mời các bạn cùng theo dõi.

Theo công văn, khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm. Do đó, các giáo viên xuống hạng III vì vướng các tiêu chí của nhiệm vụ sẽ được xếp hạng II. Giáo viên cũng nhẹ gánh hơn, không còn vất vả khi không phải tìm và nộp gần 10 minh chứng cho các nhiệm vụ.

Công văn của Cục Nhà giáo nêu rõ: “1. Nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn từng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong các thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT là những công việc giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng (nếu nhà trường được giao và giáo viên được hiệu trưởng phân công triển khai nhiệm vụ).

Xem thêm  Tầng keo dày của sứa có ý nghĩa gì? Vai trò của tầng keo dày

Do đó, khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm mà sau khi bổ nhiệm, hiệu trưởng cơ sở giáo dục giao nhiệm vụ đối với những giáo viên này và giáo viên đó phải thực hiện nhiệm vụ của mình”.

Nội dung chi tiết Công văn số 1077 NGCBQLGD CSNGCB sẽ được Hoatieu cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời