Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây 2022? Quyền sở hữu của công dân - Allavida

Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây 2022? Quyền sở hữu của công dân

Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây 2022? Quyền sở hữu là một quyền năng quan trọng, cần thiết đối với mỗi người. Vậy quyền sở hữu là gì? Giới hạn quyền sở hữu ra sao? Công dân không có quyền sở hữu đối với tài sản nào? Các ví dụ về quyền sở hữu. Trong bài viết này Allavida.org sẽ giải đáp chi tiết các thắc mắc trên, mời bạn đọc tham khảo.

1. Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây?

A. Xe máy do mình đứng tên đăng kí

B. Sổ tiết kiệm do mình đứng tên

C. Thửa đất do mình đứng tên

D. Căn hộ do mình đứng tên

=> Câu trả lời: C

Công dân không có quyền sở hữu đối với đất đai. Vì theo quy định tại điều 197 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015) thì đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

=> Đất đai do nhà nước đại diện làm chủ sở hữu, do đó công dân không có quyền sở hữu đối với đất đai

2. Quyền sở hữu là gì? Nội dung quyền sở hữu

Nội dung của quyền sở hữu là gì?

Theo quy định tại điều 158 BLDS 2015, quyền sở hữu bao gồm 3 quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản . Những chủ thể nào chỉ có 1 đến 2 quyền trên đối với tài sản thì không được công nhận là có quyền sở hữu mà chỉ được coi là chủ thể có quyền khác đối với tài sản theo như quy định của Điều 159 của Bộ luật dân sự 2015.

Trong đó:

 • Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản.
Xem thêm  Cách trình bày đoạn văn: Diễn dịch - quy nạp - song hành - móc xích - tổng phân hợp Cách trình bày đoạn văn lớp 10

Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu. Việc chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu không thể là căn cứ xác lập quyền sở hữu, trừ trường hợp quy định tại các điều 228, 229, 230, 231, 232, 233 và 236 của BLDS 2015

 • Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Quyền sử dụng của chủ sở hữu: Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu: Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

 • Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản.

Điều kiện thực hiện quyền định đoạt:

Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật.

Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó.

3. Giới hạn quyền sở hữu

Việc thực hiện quyền sở hữu của công dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

 • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết

Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

=> Trong tình thế cấp thiết, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản không được cản trở người khác dùng tài sản của mình hoặc cản trở người khác gây thiệt hại đối với tài sản đó để ngăn chặn, làm giảm mối nguy hiểm hoặc thiệt hại lớn hơn có nguy cơ xảy ra.

 • Trong việc thực hiện các nghĩa vụ:
Xem thêm  Câu bún chả ngon có thể hiểu theo mấy cách? Giải thích câu bún chả ngon

– Nghĩa vụ bảo vệ môi trường: 

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại.

– Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội:

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không được lạm dụng quyền để gây mất trật tự, an toàn xã hội, làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

– Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng:

Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.

4. Ví dụ về quyền sở hữu tài sản của công dân

Quyền sở hữu là một trong những quyền quan trọng nhất của công dân, ghi nhận quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt của chủ sở hữu đối với tài sản của bản thân mình. Đây là quyền được quy định chặt chẽ trong hệ thống pháp lý nước ta, đồng thời cũng được thi hành, đi vào thực tiễn đời sống từ lâu. Quyền sở hữu luôn xuất hiện trong cuộc sống quanh ta, ví dụ:

 • Chị B mua tủ lạnh thì tủ lạnh thuộc sở hữu của B, B có toàn quyền chiếm hữu, khai thác công dụng như sử dụng tủ lạnh, định đoạt bán hay cho ai đó thuê hoặc tặng cho tùy thuộc vào ý chí của B.
 • Anh C mua bò về nuôi, vậy C có quyền chiếm hữu, sử dụng bò theo ý muốn của mình, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ chú bò này như lấy sữa, nếu bò đẻ con thì cũng thuộc tài sản của C…Và C có toàn quyền định đoạt đối với tài sản là chú bò này cùng hoa lợi, lợi tức của nó.
 • Ông D có một căn nhà đứng tên sổ đỏ là ông, ông D có quyền mua, bán, tặng, cho căn nhà đó; có thể sử dụng ngôi nhà theo ý muốn.

Trên đây, Allavida.org đã trả lời câu hỏi Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Tài liệu  và Hỏi đáp pháp luật.

Xem thêm  Cách làm thiệp 20-11 đẹp nhất Tự làm thiệp 20-11

Các bài viết liên quan:

 • Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?
 • Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
 • Quyền sở hữu tài sản riêng trong hôn nhân

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời