Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội Dự thảo môn Tự nhiên và xã hội chương trình giáo dục phổ thông mới - Allavida

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội Dự thảo môn Tự nhiên và xã hội chương trình giáo dục phổ thông mới

Tải về Bản in

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội

Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm 20 môn học, tất cả có sự đổi mới về mặt nội dung, cấu trúc… so với bản hiện hành. Dưới đây là nội dung chi tiết dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1, 2, 3

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

(Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018)

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC

Tự nhiên và Xã hội là môn học bắt buộc ở các lớp 1, 2, 3; tích hợp những kiến thức về thế giới tự nhiên và xã hội.

Môn học đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở các lớp 4, 5 của cấp tiểu học, đồng thời góp phần đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ở các cấp học trên.

Môn học coi trọng việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tạo cho học sinh cơ hội tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội.

Xem thêm  Dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật 2022 Nhận biết dấu hiệu vi phạm pháp luật

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Căn cứ vào quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kế hoạch giáo dục và định hướng về nội dung giáo dục được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và đặc trưng của môn học, chương trình môn Tự nhiên và Xã hội cấp tiểu học được xây dựng theo một số quan điểm sau đây:

– Tích hợp những nội dung liên quan đến thế giới tự nhiên và xã hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của con người là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội.

– Tổ chức nội dung chương trình thành các chủ đề: gia đình, trường học, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật, con người và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề này được phát triển theo hướng mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3. Mỗi chủ đề đều thể hiện mối liên quan, sự tương tác giữa con người với các yếu tố tự nhiên và xã hội trên cơ sở giáo dục giá trị và kĩ năng sống; giáo dục các vấn đề liên quan đến việc giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ cuộc sống an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai ở mức độ đơn giản và phù hợp.

– Tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập bằng cách giúp các em biết đặt câu hỏi, tham gia vào những hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa để tìm kiếm câu trả lời; tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi điều tra, khám phá; hướng dẫn học sinh thể hiện việc học tập của cá nhân và nhóm thông qua các sản phẩm học tập; khuyến khích học sinh vận dụng được những điều đã học vào đời sống.

Xem thêm  Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT (30 câu) Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Trung học phổ thông

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời