Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Nêu 1 số việc làm của em thể hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Allavida

Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Nêu 1 số việc làm của em thể hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Để giải đáp được câu hỏi này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.

1. Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

– Tích cực tham gia những lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian. Đi thăm quan các di tích lịch sử, tưởng nhớ công ơn của cha mẹ.

– Luôn đoàn kết, yêu thương nhau giữa anh em bạn bè. Luôn hiếu thảo với ông bà, nghe lời cha mẹ.

– Góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh giàng chủ quyền lãnh thổ về việc chủ quyền biển đảo của Việt Nam , tố cáo ngay những đơn vị có hành vu xấu đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

– Lên án, bài trừ những hành vi gây ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc của học sinh: ăn mặc không đúng quy cách, ăn nói sử dụng từ mượn bừa bãi, tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Xem thêm  Cách trình chiếu PowerPoint trên Zoom chi tiết Cách chiếu slide PowerPoint lên Zoom

2. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì?

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp, …) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

– Một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta:

+ Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết nhân nghĩa,…

+ Về nghệ thuật: Tuồng, chèo, các làn điệu dân ca,…

+ Về văn hóa: Các tập quán, cách ứng xử,…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời