Chủ đề công tác năm 2021 của Trung ương đoàn Chủ đề Đoàn thanh niên năm 2021 - Allavida

Chủ đề công tác năm 2021 của Trung ương đoàn Chủ đề Đoàn thanh niên năm 2021

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khóa XI diễn ra chiều 6/1, các ủy viên Ban Chấp hành thống nhất cao với chủ đề công tác Đoàn năm 2021 là: “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề công tác năm 2021 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, các ủy viên Ban Chấp hành thống nhất cao với chủ đề công tác năm là: “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Các đại biểu cho rằng, lựa chọn chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” thể hiện rõ tính hành động của Đoàn, của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội đất nước, phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tham gia thực hiện, hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn 2025, 2030, 2045 trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng ngay ở năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết.

Lựa chọn chủ đề này không chỉ lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, thôi thúc các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp, mà còn truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên tự tin trong lao động, sản xuất, đóng góp phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Xem thêm  Thành ngữ tục ngữ nói về quê hương lớp 3 Em hãy liệt kê các câu ca dao tục ngữ nói về quê hương

Chỉ tiêu đặt ra là: xây dựng được 5.000 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.200.000 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới ít nhất 10.000.000 cây xanh; hỗ trợ vay vốn ít nhất 2.500.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 1.300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 2.500.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 650.000 thanh niên; xây dựng mới ít nhất 3.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ, giúp đỡ 1.000.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 1.200.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng ít nhất 2%; giới thiệu 250.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 200.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, việc lựa chọn Chủ đề công tác năm và chia thành các chặng thi đua để tổ chức hiệu quả các hoạt động được thể hiện rõ. Đây là phương thức phù hợp nếu chúng ta biết lựa chọn nhiệm vụ, công việc trong khoảng thời gian nhất định để tập trung con người, nguồn lực và tổ chức hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời