Cách viết nhật ký thi công công trình mới 2022 Hướng dẫn viết nhật ký thi công công trình xây dựng - Allavida

Cách viết nhật ký thi công công trình mới 2022 Hướng dẫn viết nhật ký thi công công trình xây dựng

Cách viết nhật ký thi công

Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Để nắm được cách viết nhật ký thi công một cách chính xác và cụ thể, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

  • Hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu
  • Cách viết email xin việc

1. Nhật ký thi công xây dựng công trình là gì?

Nhật ký thi công xây dựng công trình là hồ sơ quan trọng trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình. Hồ sơ này được lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định của Pháp luật.

Việc ghi chép, lưu trữ Nhật ký thi công xây dựng công trình là áp dụng bắt buộc đối với mỗi nhà thầu thi công, được Pháp luật quy định tại phụ lục IIA Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Bộ Xây dựng.

2. Nội dung cơ bản Nhật ký thi công xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, trong đó đảm bảo chất lượng ghi chép và sử dụng nhật ký thi công xây dựng với ý nghĩa là tài liệu gốc về thi công công trình, chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu, hướng dẫn một số ghi chép và mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình của các Sở ban ngành chuyên môn như sau:

1. Về hình thức: Nhật ký thi công xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, được đóng thành quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng và có xác nhận của chủ đầu tư công trình.

Xem thêm  4 tại chỗ 3 sẵn sàng là gì?

2. Về nội dung: Nhật ký phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác phản ánh được diễn biến của quá trình thi công và giám sát thi công xây dựng; việc ghi chép các thông tin trao đổi phải được thực hiện thường xuyên.

Nội dung chủ yếu của Nhật ký thi công xây dựng bao gồm:

– Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

– Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công (nếu có);

– Các kiến nghị của nhà thầu, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

– Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

Để viết nhật ký thi công xây dựng các bạn phải bám sát và nghiên cứ kỹ nội dung trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP

3. Nhật ký thi công xây dựng đánh máy hay viết tay?

Nhiều người băn khoăn không rõ về hình thức ghi chép, lưu trữ nhật ký thi công xây dựng. Thì nhật ký thi công xây dựng dưới hình thức đánh máy hay viết tay đều hợp lệ.

Cụ thể, với hình thức viết tay các nhà thầu thường lập Nhật ký thi công xây dựng bằng cách ghi chép vào một cuốn sổ hoặc tạo form trên máy tính rồi in ra đóng quyển.

Cuốn sổ này được đóng giáp lai bởi nhà thầu và chủ đầu tư, nhằm tránh tình trạng thay thế, viết thêm, sửa chữa,…

Hàng ngày, đơn vị thi công sẽ ghi chép các nội dung theo quy định nêu trên vào Nhật ký thi công rồi trình tư vấn giám sát, tổng thầu (nếu có), chủ đầu tư (nếu có yêu cầu),… để ký xác nhận.

Xem thêm  Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Lịch sử - Địa lý THPT Tài liệu tìm hiểu mô đun 4 Lịch sử - Địa lý Trung học phổ thông

Ngày nay, việc áp dụng phần mềm nghiệm thu hoặc soạn Nhật ký thi công xây dựng trên máy tính, hàng ngày in ra trình các đơn vị có liên quan ký xác nhận rồi lưu như các văn bản thông thường khác. Hình thức này là hoàn toàn hợp lệ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Bộ Xây dựng quy định:

Cụ thể trong Phụ lục IIa. Nhật ký thi công xây dựng công trình mục 2. có nói rõ:

Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.”

Mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình – Phụ lục IIA Nghị định 06/2021 của Bộ Xây dựng

4. Phụ lục IIa. Nhật ký thi công xây dựng công trình Nghị định 06/2021/NĐ-CP

PHỤ LỤC IIA. 
NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)

1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Xem thêm  Phụ lục 3 Nghị định 15 2022 Danh mục hàng hóa CNTT không được giảm thuế GTGT 2022

2. Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

3. Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

4. Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

Tùy vào thực tế, các bạn có thể dùng mẫu nhật ký thi công công trình xây dựng đánh máy, xuất phần mềm hoặc viết tay sao cho hiệu quả tối ưu.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan biểu mẫu Xây dựng – Nhà đất:

  • Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng
  • Mẫu công văn dừng thi công
  • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời