Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành Hướng dẫn tính phụ cấp kiêm nhiệm mới nhất - Allavida

Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành Hướng dẫn tính phụ cấp kiêm nhiệm mới nhất

Tải về Bản in

Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm

Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm thêm chức danh lãnh đạo sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Vậy phụ cấp kiêm nhiệm được tính như thế nào? Dưới đây là quy định về cách tính phụ cấp kiêm nhiệm mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Chế độ phụ cấp của nhân viên trường học
  • Các khoản phụ cấp của giáo viên sẽ bị bãi bỏ từ năm 2021

Phụ cấp kiêm nhiệm là loại phụ cấp mà cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm giữ công tác lãnh đạo sẽ được hưởng nếu như kiêm nhiệm thêm 1 hay nhiều chức vụ khác. Sau đây là chi tiết cách tính mức hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, mời các tham khảo.

Quy định về mức phụ cấp và cách tính phụ cấp kiêm nhiệm

Căn cứ Mục III Thông tư 78/2005/TT-BNV quy định về mức phụ cấp và cách tính phụ cấp kiêm nhiệm như sau:

1- Mức phụ cấp:

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được tính bằng 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

2- Cách tính trả phụ cấp.

Xem thêm  Cát cứ là gì? Cát cứ nghĩa là gì?

a) Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được xác định bằng công chức sau:

Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác = Hệ số lương chức vụ hoặc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm x Mức lương tối thiểu chung x (10%)

b) Người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó kể từ tháng được giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị theo chế độ tài chính hiện hành.

c) Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Như vậy nếu bạn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm thì mức phụ cấp được tính là: 10% nhân với mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm nhân với mức lương tối thiểu chung.

Xem thêm  Giáo án dạy thêm Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo án dạy thêm Văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên đây là tư vấn của Allavida.org về cách tính phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 78/2005/TT-BNV để nắm rõ quy định này.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời