Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Phương Đông là? - Allavida

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Phương Đông là?

Giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương đông là gì? Đây là một trong những nội môn Lịch sử lớp 7 bài Những nét chung về xã hội phong kiến. Sau đây là hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông cùng với mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến phương Đông Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

  • Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì?

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là

Những giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở phương Đông là: Địa chủ và nông dân lĩnh canh

Quan hệ giữa các giai cấp là quan hệ bóc lột: Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng địa tô. Song địa vị, thân phận của các giai cấp ở mỗi nơi cũng khác nhau:

– Địa chủ: không có quyền đặt ra các loại thuế, không là người đứng đầu cơ quan pháp luật.

– Nông dân lĩnh canh nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác phải nộp địa tô cho địa chủ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ XVI Thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời