Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Vai trò của các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Allavida

Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Vai trò của các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng với sự di truyền. Tuy nhiên những nhiễm sắc thể này có thể bị đột biến. Những dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể có kết quả tốt hoặc xấu với sinh vật. Cùng Allavida.org tìm hiểu các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nhé.

1. Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Dưới đây là các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gặp:

– Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: Mất đoạn

  • Làm mất từng loại NST, mất đầu mút hoặc mất đoạn giữa NST. Làm giảm số lượng gen trên NST.
  • Mất đoạn có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng hay ở tế bào sinh dục.

– Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: Lặp đoạn

  • Là một đoạn của NST có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên NST.
  • Cơ chế phát sinh lặp đoạn là do sự trao đổi chéo không cân giữa 2 trong 4 cromatit của cặp NST tương đồng hoặc giữa 2 cromatit của cùng 1 NS

– Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: Đảo đoạn

  • Đoạn NST bị đứt ra rồi đảo ngược lại 180°, có thể chứa tâm động hoặc không chứa tâm động. Làm thay đổi trình tự gen trên NST.
Xem thêm  Giày xéo hay dày xéo, từ nào đúng chính tả? Giày xéo hay dày xéo?

– Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: Chuyển đoạn

  • Là sự trao đổi đoạn trong 1 NST hoặc giữa các NST không tương đồng.
  • Trong đột biến chuyển đoạn giữa các NST một số gen trong nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.

2. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới

Dạng đột biến nào trong các dạng đột biến trên có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới là chuyển đoạn.

3. Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là gì?

Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là lặp đoạn.

4. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây mất cân bằng gen nghiêm trọng nhất là gì?

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây mất cân bằng gen nghiêm trọng nhất là mất đoạn.

5. Dạng đột biến nào được ứng dụng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng?

Dạng đột biến được ứng dụng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng là mất đoạn nhỏ.

Mất đoạn nhỏ ảnh hưởng ít đến số lượng gen của cơ thể do đó được dùng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng.

Xem thêm  Trình bày suy nghĩ về điều bản thân cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa

AllAvida vừa gửi đến bạn đọc các dạng đột biến nhiễm sắc thể và ứng dụng, đặc điểm của các loại đột biến nhiễm sắc thể này.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

  • Trùng sốt rét sống ở đâu?
  • Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời