Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình các khối lớp là gì? Công việc nào là khó khăn nhất với tổ chuyên môn? Đáp án module 4 THCS - Allavida

Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình các khối lớp là gì? Công việc nào là khó khăn nhất với tổ chuyên môn? Đáp án module 4 THCS

Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình các khối lớp là gì? Công việc nào là khó khăn nhất với tổ chuyên môn? Tại sao? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4 THCS: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

  • Gợi ý đáp án mô đun 4 đại trà THCS

1. Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình các khối lớp là gì?

Câu hỏi:

Các công việc cần thực hiện trong bước Xây dựng phân phối chương trình các khối lớp là gì? Công việc nào là khó khăn nhất với tổ chuyên môn? Tại sao?

Trả lời:

– Bước 1: Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung/ tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung.

– Bước 2: Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề.

– Bước 3: Xác định thiết bị dạy học

– Bước 4: Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kì

– Bước 5: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Xem thêm  Top 8 Tả cảnh công viên vào buổi sáng hay chọn lọc Bài văn tả cảnh công viên

– Bước 6: Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)

Khó khăn nhất là bước 1: Do đặc thù từng bộ môn, tổ chuyên môn khó tổng hợp. Phụ thuốc vào sự chỉ đạo của phòng giáo dục sở tại.

2. Quy trình xây dựng và ban hành phân phối chương trình

Yêu cầu khi xây dựng PPCT bộ môn: Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của môn học, đảm bảo thực hiện nội dung giảm tải và thay thế, không cắt giảm thời lượng các bài luyện tập, ôn tập, thực hành, thực tế, tham quan, nội dung thực nghiệm, thí nghiệm của mỗi bài học; tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật đối với học sinh .

– Cột “Nội dung nhà trường xây dựng để thực hiện”: nhà trường cần chú trọng hướng dẫn GV xây dựng và ghi rõ trong cột này cần ghi rõ: Tên bài (đối với những bài yêu cầu xác định tên bài); những điều chỉnh về tiết PPCT, về nội dung dạy học, về tiến trình dạy – học, …

– Phân phối chương trình mỗi bộ môn của nhà trường gồm: Khung phân phối chương trình, phân phối chương trình chi tiết (Gồm các cột: Tiết PPCT, tên bài (Gợi ý của Phòng GD&ĐT), Nội dung nhà trường xây dựng để thực hiện, Ghi chú)

Lưu ý: Cột “Tên bài – Gợi ý của Phòng GD&ĐT”: nội dung trong cột này nhà trường giữ nguyên, nhằm để Lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn và các cấp trong quá trình thanh – kiểm tra dễ dàng nắm bắt, quản lý và làm việc.

Xem thêm  Sinh con một bề là gì? 2 con một bề là gì? Thế nào là sinh con một bề?

– Sau khi GV, nhóm GV xây dựng hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt, Tổ trưởng trình Lãnh đạo nhà trường ký ban hành để GV thực hiện.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời