Bố hơn con 28 tuổi biết 4 năm nữa tuổi con bằng 3/10 tuổi của bố. Tuổi mỗi người hiện nay? Tính tuổi của bố con hiện nay - Allavida

Bố hơn con 28 tuổi biết 4 năm nữa tuổi con bằng 3/10 tuổi của bố. Tuổi mỗi người hiện nay? Tính tuổi của bố con hiện nay

Bố hơn con 28 tuổi biết 4 năm nữa tuổi con bằng 3/10 tuổi của bố. Tuổi mỗi người hiện nay? Bài toán tính tuổi đã không còn xa lạ với các bạn học sinh nữa rồi. Đây là dạng bài tập quen thuộc nhưng không nhàm chán vì chúng ta có thể biến đổi nó thành những dữ liệu mình thích. Cùng Allavida.org tìm đáp án của bài toán trên nhé.

1. Bố hơn con 28 tuổi biết 4 năm nữa tuổi con bằng 3/10 tuổi của bố. Tuổi mỗi người hiện nay?

Mỗi năm bố tăng 1 tuổi thì con cũng tăng 1 tuổi. Do đó, số tuổi của 2 bố con là một số không đổi.

Bố hơn con 28 tuổi => 4 năm nữa bố vẫn hơn con 28 tuổi

4 năm nữa tuổi con bằng 3/10 tuổi của bố. Ta có sơ đồ số tuổi của 2 bố con sau 4 năm nữa như dưới đây:

Tuổi con: |—–|—–|—–|

Tuổi bố: |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|

Hiệu số phần là 10 – 3 = 7 (phần)

7 phần này ứng với 28 tuổi

=> 1 phần ứng với: 28 : 7 = 4 tuổi

Tuổi của con sau 4 năm là:

4 x 3 = 12 tuổi

Tuổi của con hiện nay là:

12 – 4 = 8 tuổi

Tuổi của bố hiện nay là:

8 + 28 = 36 tuổi

Vậy, nếu bố hơn con 28 tuổi biết 4 năm nữa tuổi con bằng 3/10 tuổi của bố thì tuổi bố hiện nay là 36 tuổi còn con 8 tuổi.

2. Bài toán tính tuổi

Dưới đây là một số bài toán tính tuổi mà AllAvida gửi đến bạn đọc để luyện tập thêm.

Xem thêm  Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa là những bãi biển nằm ở tỉnh/thành nào? Giới thiệu về Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa

Bài 1: Cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Bài 2: Hai năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai cô cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số: Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Bài 3: Hiện nay tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Vì hiệu số tuổi hai người không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ sau:

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Bài 4: Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Hiệu số tuổi của anh và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Xem thêm  Quyết định là gì? Khái niệm quyết định

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời gian nên theo đề bài ta có sơ đồ biểu thị tuổi anh và em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho đến nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Bài 5: Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Tuổi em hiện nay là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài ta có sơ đồ biểu thị tuổi của hai chị em khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em:

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

AllAvida vừa gửi đến bạn đọc đáp án bài: Bố hơn con 28 tuổi biết 4 năm nữa tuổi con bằng 3/10 tuổi của bố. Tuổi mỗi người hiện nay?

Mời các bạn tham khảo thêm các bài toán hay khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

  • 12hg – 5dag = ? kg

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời