Biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu năm 2022 Bảng tra cứu thuế GTGT hàng nhập khẩu - Allavida

Biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu năm 2022 Bảng tra cứu thuế GTGT hàng nhập khẩu

Tải về

Bảng thuế GTGT hàng nhập khẩu năm 2022

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc Hội. Theo đó sẽ giảm thuế Giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu năm 2022 để các bạn cùng tham khảo áp thuế sao cho đúng.

Sau đây là chi tiết biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu năm 2022. Cập nhật ngày 08/02/2022 (áp dụng theo chính sách giảm thuế GTGT theo NĐ 15/2022/NĐ-CP).

Lưu ý: 

Các bạn  nhập dữ liệu truyền Tờ khai Hải quan Hàng hóa Nhập khẩu lưu ý áp thuế GTGT 10% cho TOÀN BỘ các mã số HS code thuộc các chương: 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 93.

Hãy kiểm tra kỹ các HS code thuộc chương 27, 54, 55, 81, 82, 84, 85, 90, 94, 95 trước khi áp thuế VAT hàng NK 8% hoặc 10%.

File Biểu thuế Giá trị Gia tăng hàng Nhập khẩu năm 2022 dành cho các bạn check thuế VAT 8% hay 10% trước khi truyền Tờ khai Hải quan.

Chi tiết bảng thuế GTGT hàng nhập khẩu năm 2022 mời các bạn xem trong file Tải về.

Xem thêm  Thuyết minh về cái kéo Thuyết minh về cây kéo

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời