Biểu phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức 2019 Lệ phí thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức mới nhất

Tải về Bản in

Bộ Nội vụ vừa công bố các thủ tục hành chính liên quan đến thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức tại Quyết định 546/QĐ-BNV. Trong đó có nêu cụ thể về các mức phí thi tuyển công chức/viên chức; phí xét tuyển công chức/viên chức… mới nhất.

BIỂU PHÍ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Trước đây, việc thi tuyển công chức, viên chức sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Nghị định 29/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc thi tuyển công chức, viên chức từ ngày 15/01/2019 đã có sự thay đổi, do các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức này đã bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019). Mặt khác, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng công chức, viên chức hiện nay đã được quy định cụ thể tại Quyết định 546/QĐ-BNV. Sau đây là bảng lệ phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức 2019 mới nhất,mời các bạn cùng theo dõi.

Hình thức thi/xét tuyển

Mức lệ phí

(Đơn vị: đồng/thí sinh/lần)

Thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Dưới 100 thí sinh

500.000

Từ 100 – dưới 500 thí sinh

400.000

Từ 500 thí sinh trở lên

300.000

Thi nâng ngạch công chức

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Dưới 50 thí sinh

1.400.000

Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

1.300.000

Từ 100 thí sinh trở lên

1.200.000

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương

Dưới 100 thí sinh

700.000

Từ 100 – dưới 500 thí sinh

600.000

Từ 500 thí sinh trở lên

500.000

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I

Dưới 50 thí sinh

1.400.000

Từ 50 – dưới 100 thí sinh

1.300.000

Từ 100 thí sinh trở lên

1.200.000

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng III

Dưới 100 thí sinh

700.000

Từ 100 – dưới 500 thí sinh

600.000

Từ 500 thí sinh

500.000

Thi phúc khảo

150.000 đồng

Tham khảo thêm:

  • Thời hạn sử dụng chứng chỉ tin học và ngoại ngữ của giáo viên
  • Các biện pháp giúp học sinh mau tiến bộ
Xem thêm  Chi tiêu trong gia đình là gì? Khái niệm chi tiêu là gì

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời