Biên bản thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh ngoài giờ học Mẫu kiểm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh ngoài giờ học - Allavida

Biên bản thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh ngoài giờ học Mẫu kiểm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh ngoài giờ học

Biên bản thẩm tra cơ sở vật chất nhà trường

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Biên bản thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh ngoài giờ học. Đây là mẫu dùng để kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất có đáp ứng đủ cho việc nhận quản lý học sinh sau giờ học.

Đơn xin mượn phòng học

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhận quản lý học sinh ngoài giờ

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

Nội dung của Biên bản thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh ngoài giờ học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học

Hôm nay, ngày…………..tháng………..năm

Tại:……………………………………………………………………………..

Đoàn thẩm tra của…

Được thành lập theo quyết định số……ngày……. tháng……năm……gồm có:

1.…………….

2.…………….

….…………..

Tiến hành thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ học

Ông (bà).. Giáo viên đang dạy lớp .. trường..

– Diện tích phòng……………………………………………………………….

– Số lượng bàn ghế……………………………………………………………..

– Quạt…………………………………………………………………………..

– Ánh sáng………………………………………………………………………

– Độ thông thoáng………………………………………………………………

– Vệ sinh………………………………………………………………………..

Đánh giá chung:………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc lúc……………….

THƯ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC THẨM TRA TRƯỞNG ĐOÀN

Biên bản thẩm tra cơ sở vật chất nhận quản lý học sinh ngoài giờ học

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  CV xin việc nghề kỹ sư bằng Tiếng Anh Mẫu hồ sơ xin việc theo ngành

Trả lời