Bao giờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp 2022 - Allavida

Bao giờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp 2022

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã đến rất gần rồi. Chính vì vậy các thí sinh cần nắm rõ các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Sau khi kì thi kết thúc thì lịch công bố điểm thi tốt nghiệp chính là câu hỏi được các thí sinh quan tâm nhất. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cũng như lịch phúc khảo và chi tiết lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Cách chỉnh sửa nguyện vọng 2022

Ngày công bố điểm thi THPT quốc gia 2022

Ngày 06/7/2022 sẽ họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi vào buổi sáng và thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi vào buổi chiều.

Môn thi đầu tiên bắt đầu phát đề thi vào lúc 07 giờ 30 ngày 07/7/2022, môn thi cuối cùng bắt đầu phát đề thi vào lúc 14 giờ 20 ngày 08/7/2022.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được công bố vào ngày 24/7/2022, đồng thời việc xét công nhận tốt nghiệp THPT được hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

Việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) được hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022 và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 18/8/2022.

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT

Cục QLCL

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/4/2022

2

Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc Sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 26/4/2022

3

– Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022;

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc Sở GDĐT

– Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 28/4/2022

– Thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi.

– Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022

– Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.

– Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022

4

Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các Sở GDĐT

Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định

Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022

5

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Các Sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 13/5/2022

6

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/5/2022

7

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 27/5/2022

8

Tập huấn Phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2022

9

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên

Các Sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/6/2022

10

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

11

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

12

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

13

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

14

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2022

15

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2022

16

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2022

17

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

18

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 06/7/2022

19

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Từ ngày 06/7/2022

20

Tổ chức coi thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Các ngày 07, 08 và 09/7/2022

21

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

22

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 09/7/2022

23

– Tổ chức chấm thi;

– Tổng kết công tác chấm thi;

– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

– Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2022

24

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 24/7/2022

25

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022

26

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2022

27

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022

28

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022

29

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 24/7 đến hết ngày 03/8/2022

30

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2022

31

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022

32

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2022

33

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL)

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 20/8/2022

34

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ)

Các Sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 25/8/2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Doanh nghiệp xã hội là gì?

Trả lời