Báo cáo quá trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mẫu báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục - Allavida

Báo cáo quá trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mẫu báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục

Báo cáo phổ cập giáo dục THCS

Phổ cập giáo dục là làm cho phần đa dân chúng có trình độ nhất định như phổ cập tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập trung học phổ thông. Đây là vấn đề cả xã hội quan tâm. Mời các bạn tham khảo báo cáo quá trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Báo cáo tình hình triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Mẫu báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học

Báo cáo công tác triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm

UBND…………

BCĐ PHỔ CẬP GD THCS

Số: /BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…….., ngày…..tháng…..năm…..

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và kết quả Phổ cập giáo dục THCS

A – ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Đặc điểm tình hình

……………… là một xã ven biển, nằm ở phía Đông Nam huyện ………………, cách trung tâm Thị trấn ………………khoảng trên 10 km, cách Thành phố……….khoảng 30 km. Tổng diện tích tự nhiên là……… ha. Phía Tây giáp ………., phía Đông giáp………, phía Bắc giáp xã……….., phía Nam giáp ……….. Dân số:……..người v……hộ dân, trong đó:…… hộ làm nông nghiệp…..hộ làm dịch vụ thương mại,….. hộ phi nông nghiệp.

Hiện nay, xã ……………… gồm 7 thôn: …………… Nhân dân cư trú trên địa bàn xã được đến từ 5 tỉnh, 7 huyện, 32 xã.

Trước đây nghề chính của nhân dân là nghề đánh bắt hải sản, đời sống kinh tế hết sức khó khăn, bấp bênh. Từ sau năm 1979 nhân dân tích cực quai đê lấn biển, toàn bộ diện tích bãi biển trong đê quai được trồng cói. Nhân dân đã cải tạo được đất phèn chua, mặn và chuyển đổi sang trồng lúa nước từ năm 1988. Cho đến năm 2001, theo chủ trương phát triển kinh tế, Đảng và nhân dân trong xã chuyển phần lớn diện tích trồng lúa nước có năng suất thấp sang làm đầm nuôi trồng thuỷ, hải sản.

Nhân dân xã ……………… có truyền thống hiếu học, tỉ lệ học sinh thi đỗ vào hệ A THPT ngày một tăng, hàng năm số lượng và chất lượng học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng được nâng lên. Nhiều năm liền xã được UBND huyện ……………… công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Xem thêm  Chế độ làm việc của nhân viên trường học năm 2022 Quy định chế độ nghỉ phép, nghỉ hè của nhân viên làm việc trong trường học

II. Thuận lợi và khó khăn

Trong quá trình thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THCS đã có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

– Đảng uỷ, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể ở địa phương rất quan tâm đến giáo dục, phụ huynh học sinh đã quan tâm và đầu tư cho con em học tập tốt.

– Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, ngày càng được trẻ hóa, trình độ đào tạo ngày càng nâng cao. Học sinh đa số ngoan, không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội. Trường lớp đã được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn, đảm bảo điều kiện học tập tương đối thuận lợi.

– Xã nhiều năm liền đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

2. Khó khăn:

Kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn, nhiều phụ huynh học sinh thường xuyên đi làm xa nhà nên ít quan tâm đến việc học tập của học sinh.

Còn một bộ phận học sinh chưa coi trọng việc học, còn hiện tượng học sinh bỏ học trong hè theo gia đình đi làm nghề biển hoặc tham gia lao động kiếm sống.

Kinh phí chi cho công tác phổ cập còn hạn chế.

B- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS

I. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, nghị quyết, các kế hoạch công tác năm hàng năm của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã … đều đề cập đến mục tiêu giữ vững hoàn thành phổ cập giáo dục THCS. UBND xã có ban hành các quyết định, kế hoạch về thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS.

II. Tổ chức chỉ đạo của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS

– Đã hoạt động theo quyết định số /QĐ- UBND ngày 06/9/2015 của UBND xã ……………….

– Đã phân công cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí trưởng ban, các phó ban và các uỷ viên (theo nghị quyết của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã ………………)

+ Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Tiến hành điều tra theo phiếu điều tra đến từng hộ gia đình.

+ Nhập dữ liệu điều tra vào phần mềm PCGD theo quy định.

+ Thống kê các biểu mẫu theo quy định.

Xem thêm  Top 8 mẫu Phân tích hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng người nông dân trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

– Các Thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS đã nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ theo kế hoạch Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS xã và kế hoạch của cấp trên.

III. Công tác tham mưu của nhà trường đối với Đảng, chính quyền địa phương

– Xây dựng các phòng học, phòng làm việc, phòng bộ môn, một số phòng chức năng, sân bãi.

– Phân công các giáo viên tham gia điều tra phổ cập tại các thôn xóm một cách hợp lí và thuận lợi nhất.

– Thông qua các hội nghị Đảng bộ, UBND xã, CMHS, hội cựu giáo chức xã huy động học sinh đi học đúng độ tuổi, vận động học sinh bỏ học tiếp tục theo học, hoàn thành chương trình THCS hoặc BTTHCS.

– Phối hợp giáo dục tư tưởng chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ giáo viên, kết hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

IV. Kinh phí

– Kinh phí chi cho công tác điều tra, nhập dữ liệu vào phần mềm, hoàn thiện hồ sơ Phổ cập giáo dục đều trích từ nguồn ngân sách, quỹ học phí của nhà trường.

– Các đồng chí được phân công làm công tác phổ cập được chi trả theo chế độ hiện hành.

V. Kết quả đạt được

1. Tiêu chuẩn 1:

+ Đơn vị đã đạt và duy trì chuẩn Quốc gia về phổ cập Tiểu học và chống mù chữ.

Kết luận: Đạt

+ Huy động trẻ 6 tuổi học lớp 1

– Tổng số trẻ 6 tuổi:……..

– Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là:…… Đạt tỷ lệ: 100%.

Kết luận: Đạt

+ Tổng số trẻ từ 11đến 14 tuổi là:…..

– Tổng số trẻ từ 11-14 tuổi đã tốt nghiệp tiểu học là:…… Đạt tỷ lệ: 99,7 %.

– Số trẻ còn lại đang học ở tiểu học là: 1.

Kết luận: Đạt

+ Huy động vào lớp 6:

– Số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm 2015 là:……

– Số học sinh vào lớp 6 là:…… Đạt tỷ lệ: 100%.

Kết luận: Đạt

+ Cơ sở vật chất:

Đủ điều kiện để thực hiện dạy đủ các môn học của chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Kết luận: Đạt

Kết luận về tiêu chuẩn 1: xã ……………… đã đạt tiêu chuẩn 1 tại thời điểm đoàn kiểm tra: Đạt

Xem thêm  Tổng hợp hành vi vi phạm thường gặp vào ngày Tết và hình thức xử phạt Mức xử phạt các vi phạm thường gặp dịp Tết

2. Tiêu chuẩn 2:

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS :

– Tổng số học sinh lớp 9 năm học……..là:……

– Số học sinh tốt nghiệp THCS năm…..là:…… Đạt tỷ lệ:……

Kết luận: Đạt

+ Độ tuổi từ 15 đến 18:

– Tổng số người trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi (sinh từ năm 2000 trở về năm 1997) của địa phương là:…….

– Số người từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS hai hệ là:…. Đạt tỷ lệ:…….

Kết luận: Đạt

Kết luận về tiêu chuẩn 2: xã ……………… đã đạt tiêu chuẩn 2 tại thời điểm đoàn kiểm tra: Đạt

3. Những bài học kinh nghiệm

– Huy động, duy trì sĩ số thông qua tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân.

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

– Làm tốt công tác Xã hội hoá giáo dục, xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo khuôn viên xanh, sạch, đẹp.

– Phân công Cán bộ giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia làm công tác điều tra Phổ cập giáo dục, thống kê biểu mẫu chính xác.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS NĂM……

1. Tiếp tục làm tốt công tác điều tra, nắm chắc các đối tượng, huy động học sinh theo học với nhiều hình thức.

2. Tham mưu để các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở.

3. Phấn đấu duy trì, giữ vững các tiêu chuẩn đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ các tiêu chuẩn bằng cách động viên học sinh học đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng giảng dạy, động viên học sinh tích cực học tập nâng cao chất lượng học. Tạo điều thuận lợi, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nghèo, cận nghèo.

4. Hàng năm tổ chức điều tra chính xác, bổ sung phiếu điều tra. Cùng với các trường Tiểu học, MN trong xã điều tra, nắm được thực trạng tình hình phổ cập giáo dục của địa phương, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện phổ cập giáo dục các năm tiếp theo.

T/M UBND XÃ ………………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời