Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường tiểu học thực hiện CTGDPT 2018 Đáp án module 4 Cán bộ quản lý

Tải về

Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường tiểu học thực hiện CTGDPT 2018 là mẫu giáo viên phải nộp khi tập huấn module 4 dành cho cán bộ quản lý giáo dục. Dưới đây là mẫu Allavida.org sưu tầm được để các thầy cô tiện tham khảo nhằm hoàn thiện chương trình tập huấn mô đun 4 của mình đạt kết quả cao nhất.

Đáp mô đun 4 cán bộ quản lý: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là tài liệu tham khảo hữu ích giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và công sức khi học tập modul 4.

Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục mô đun 4

Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường
Tiểu học thực hiện CTGDPT 2018

Nội dung

Tình trạng

Đáp ứng

Chưa đáp ứng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đơn vị tính

Số lượng cần bổ sung

Điều kiện phục vụ học 2 buổi/ngày

1. Phòng học

Phòng

12

2. Phòng ăn

Phòng

3. Điều kiện khác

– Phòng nghỉ trưa

Phòng

2

Điều kiện phục vụ hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất…

1. Bãi tập

M2

1

M2

2. Sân chơi

M2

500

500

3. Điều kiện khác

-Thiết bị vận động

Bộ

3

Bộ

3

Phòng học bộ môn

1. Phòng Âm nhạc

Phòng

1

2. Phòng Tiếng Anh

Phòng

3. Phòng Mĩ thuật

Phòng

1

4. Phòng thực hành thí nghiệm

Phòng

4. Phòng Tin học

Phòng

1

3. Điều kiện khác

Phòng

1

Thiết bị dạy học

1. Bảng tương tác

Bộ

Bộ

2

2. Ti vi

Cái

10

Cái

2

3. Điều kiện khác

Điều kiện hạ tầng kĩ thuật, công nghệ

1. Internet

Bộ

3

2. Học liệu

Nguồn

1

3. Điều kiện khác

Các điều kiện CSVC, TB&CN khác

1. Thiết bị dạy học lớp 2

Bộ

3

2. Máy vi tính để học

Bộ

20

3. Nhà vệ sinh

Nhà

2

Nhà

2

4. Hệ thống chống sét

Bộ

02

Xem thêm  Công văn 3138/BHXH-CSXH về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 28/2021/NQ-CP

Bảng 2.1. Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất (tài sản cố định) của trường Tiểu học

TT

Tên

Đối tượng sử dụng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đối chiếu CSVC hiện có

so với yêu cầu của

CTGDPT 2018

HS

GV

Chưa đáp ứng

Đáp ứng

I

Địa điểm, quy mô, diện tích

1.1

Địa

điểm

SL

2

2

1.2

Diện tích

x

x

M2

9.040

9.040

1.3

Quy mô

x

x

phòng

20

2

18

II

Phòng học, phòng chức năng

2.1

Khối phòng học tập

x

x

phòng

20

5

15

2.2

Khối phòng hỗ trợ học tập

x

x

phòng

5

5

2.3

Khối phụ trợ

x

x

Phòng

2.4

Khu sân chơi, thể dục thể thao

x

M2

3.000

500

2.500

2.5

Khối phục vụ sinh hoạt

x

M2

96

96

2.6

Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp nước sạch; cấp điện; chữa cháy

-Hệ thống cấp nước sạch

-Hệ thống cấp điện

-Hệ thống chữa cháy

Bộ

Bộ

Bình

2

10

2

2

10

2.7

Câu hỏi thực hành

Trả lời câu hỏi

Đánh giá kế hoạch sử dụng – bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong nhà trường trên đây theo Rubric.

Câu trả lời

Tiêu chí 1

20

Tiêu chí 2

18

Tiêu chí 3

17

Tiêu chí 4

18

Tiêu chí 5

19

Tổng điểm

92

Ưu điểm

Bố cục rõ ràng, nội dung kế hoạch cụ thể, bám sát điều kiện thực tế của nhà trường đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời