Bản đăng ký trường học thân thiện học sinh tích cực Mẫu đăng ký xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Allavida

Bản đăng ký trường học thân thiện học sinh tích cực Mẫu đăng ký xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tải về

Bản đăng ký trường học thân thiện học sinh tích cực là mẫu được lập ra tại các nhà trường nhằm hưởng ứng phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực của Bộ giáo dục. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Bản đăng ký trường học thân thiện học sinh tích cực là gì?

Bản đăng ký trường học thân thiện học sinh tích cực là mẫu được lập ra để đăng ký phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ GD – ĐT phát động. Phong trào đã được triển khai rộng khắp ở tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông trên cả nước.

2. Bản đăng ký trường học thân thiện học sinh tích cực

PHÒNG GD&ĐT …………..

TRƯỜNG …………………

Số: …/ĐKTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

………….., ngày … tháng … năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 20…-20…

Thực hiện Kế hoạch số …/KH-SGDĐT ngày … tháng … năm 20… của Sở Giáo dục và Đào tạo ………. về thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 20…-20…;

Căn cứ Kế hoạch số …/KH-PGDĐT ngày … tháng … năm 20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo …….. về thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 20…-20…,

Xem thêm  Con dắt là con gì? Cháo dắt là cháo gì? Con dắt là con gì?

Trường ……… đăng ký thi đua chuyên đề về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 20…-20…, cụ thể như sau:

1. Trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:

a) Đảm bảo trường lớp sạch sẽ, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa nóng và ấm áp về mùa lạnh; trồng và chăm sóc thường xuyên cây bóng mát, vườn hoa cây cảnh;

b) Đảm bảo có nhà vệ sinh sạch sẽ; đủ nước sinh hoạt, nước uống hợp vệ sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe;

c) Tổ chức tốt cho học sinh tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.

2. Dạy và học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp học sinh tự tin học tập:

a) Tổ chức cho giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh, rèn kỹ năng tư duy sáng tạo, năng lực tự học, gắn học với hành; đánh giá đúng năng lực của học sinh; gắn nội dung giáo dục với thực tiễn địa phương. Coi trọng các hoạt động của nhà trường nhằm huy động trẻ em trong độ tuổi đi học để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cấp giáo dục ……..; có biện pháp giúp đỡ học sinh học lực yếu kém, học sinh hạnh kiểm yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi;

Xem thêm  Youtube fanfest là gì? Youtube fanfest 2020

b) Học sinh được động viên khuyến khích đề xuất sáng kiến, suy nghĩ sáng tạo, nỗ lực tự giác, chăm chỉ học tập, cải tiến phương pháp học tập.

3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:

a) Rèn luyện kĩ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; thói quen và kĩ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạt động xã hội;

b) Giáo dục cho học sinh thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội; nhà trường cập nhật thông tin về sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh;

c) Rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hóa, ý thức chung sống thân thiện, giải quyết hợp lý các tình huống mâu thuẫn, xung đột; có thái độ lên án và kiên quyết bài trừ mọi hành vi bạo lực, lạm dụng các hình thức trừng phạt học sinh.

4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh:

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các trò chơi dân gian, hội thi biểu diễn dân ca, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh khác để phát huy vai trò chủ động, tích cực phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đạt hiệu quả giáo dục nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa học đường.

5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương:

Xem thêm  Thông tư là gì? Khái niệm thông tư

a) Đảm nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng và chăm sóc gia đình liệt sỹ, gia đình diện chính sách hoặc chăm sóc giữ gìn, tôn tạo công trình công cộng ở địa phương;

b) Tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, truyền thống nhà trường cho học sinh; phối hợp tuyên truyền (viết lời giới thiệu với khách tham quan; sưu tầm, sáng tác kịch, thơ ca, truyền thuyết về sự kiện lịch sử gắn với di tích…) nhằm phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng.

Trường …………………. phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nêu trên./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT;

– Lưu: VT.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời