Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022 Bản cam kết của học sinh - Allavida

Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022 Bản cam kết của học sinh

Tải về

Bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lí do được Allavida.org sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do được ký theo tập thể lớp học.

Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do sẽ do chính các em học sinh lập ra để gửi đến ban Giám hiệu nhà trường các em đang theo học. Các nội dung bản cam kết bao gồm việc thực hiện nội quy của nhà trường, của lớp học, hứa sẽ đi học đúng giờ và đầy đủ, khi nghỉ học với lý do chính đáng phải viết đơn xin phép có chữ ký xác nhận của phụ huynh. Các học sinh cam kết phải ký tên vào bản cam kết để xác thực thông tin, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm.

1. Bản cam kết không đi học muộn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm …..

BẢN CAM KẾT

(V/v: Không đi học muộn)

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 8A

Tên em là: …………………Sinh ngày: ………………..

Là học sinh lớp ….Trường…………………

Hôm nay, em viết bản cam kết này để cam kết với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm rằng, em sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học……………….

Xem thêm  Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử Tờ khai đăng ký lại việc tử

Nếu em vi phạm quy định này, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật và nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đề ra.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

………………., ngày … tháng … năm 20

BẢN CAM KẾT

V/v không đi học muộn, nghỉ học không có lí do

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ……………………..!

Với nội quy của trường, của lớp đã triển khai từ đầu năm học chúng em là học sinh lớp … – Trường ……………… hoàn toàn nhất trí và xin cam kết thực hiện tốt nội quy đó đặc biệt là một số nội dung sau:

– Đi học đầy đủ và đúng giờ.

– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép có chữ ký của bố hoặc mẹ.

Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

STT

Họ tên học sinh

Học sinh

ký cam kết

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời