Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS15 Bài thu hoạch BDTX module THCS15 cấp trung học cơ sở - Allavida

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS15 Bài thu hoạch BDTX module THCS15 cấp trung học cơ sở

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS15 – Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS15 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS15 là bài viết thu hoạch về các yếu tố có thể ảnh hưởng tới kế hoạch dạy và học. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về bài thu hoạch tại đây.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS12

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS13

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Module THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học

Năm học: …………..

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………

1. Cách lập kế hoạch dạy học.

a. Cách lập kế hoạch dạy học năm học:

 • Xác định mục tiêu.
 • Dự kiến thời gian.
 • Liệt kê tài liệu, sách tham khảo.
 • Đề xuất những vấn đề cần trao đổi.
 • Xác định yêu cầu và biện pháp điều tra.
 • Nghiên cứu chương trình sẽ dạy.
 • Nghiên cứu tình hình thiết bị.
 • Nghiên cứu tình hình HS
 • Nghiên cứu bản phân phối chương trình và bài dạy.
Xem thêm  Văn khấn tất niên 29 Tết 2022 Bài cúng tất niên cuối năm

b. Cách lập kế hoạch bài soạn:

* Các kiểu bài soạn:

 • Bài nghiên cứu kiến thức mới.
 • Bài luyện tập, củng cố kiến thức.
 • Bài thực hành, thí nghiệm.
 • Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức.
 • Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng.

* Các kiểu xây dựng bài soạn:

 • Xác định mục tiêu bài học.
 • Nghiên cứu SGK và tài liệu liên quan.
 • Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức.
 • Lựa chọn PPDH.

* Cấu trúc của kế hoạch bài học:

 • Xác định mục tiêu: 6 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá.
 • Mục tiêu kỹ năng: 2 mức độ: làm được và thành thạo
 • Mục tiêu về thái độ: hình thành thói quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển con người toàn diện

* Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

– GV: chuẩn bị TBDH, phương tiện dạy học …

– HS: chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của GV như soạn bài, làm bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng học tập …

* Tổ chức các hoạt động dạy học: Đề ra hoạt động: tên hoạt động, mục tiêu HĐ, cách tiến hành hoạt động, thời gian.

– 2 cột: HĐ của GV – HS

– 3 cột: HĐ của GV – HS – ghi bảng.

2. Thực hiện kế hoạch dạy học:

a. Các yêu cầu cơ bản đối với một kế hoạch bài học:

 • Bao quát tổng thể PPDH.
 • Nêu được mục tiêu.
 • Nêu được kết cấu và tiến trình của tiết học.
 • Nội dung, phương pháp làm việc của thầy và trò.
Xem thêm  Dân gian có câu Góp gió thành bão câu nói đó thể hiện quan niệm gì? Giải thích câu tục ngữ Góp gió thành bão

b. Các khâu cơ bản thực hiện kế hoạch dạy học:

 • Tổ chức lớp học.
 • Kiểm tra bài làm ở nhà của HS.
 • Xây dựng tình huống có vấn đề.
 • Xây dựng, lĩnh hội kiến thức.
 • Khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức.
 • Tự kiểm tra kiến thức.

3. Các yếu tố liên quan đến đối tượng và môi trường dạy học ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.

a. Đối tượng dạy học có ảnh hưởng như thế nào đến thực hiện kế hoạch dạy học.

Đối tượng dạy học bao gồm: người học và hoạt động học.

 • Người học: tự lĩnh hội kiến thức, không phải người được dạy.
 • Hoạt động học: tuân theo cấu trúc HĐ: tư duy, so sánh…

Hình thức HHD: Nắm được vấn đề, sáng tỏ vấn đề.

b. Thế nào là môi trường dạy học?

– Môi trường bên trong: Chỉ các mối quan hệ nội tại bên trong của người dạy người học như: tiềm năng trí tuệ, những xúc cảm, những giá trị của cá nhân.

– Môi trường bên ngoài: Chỉ các yếu tố bên ngoài người học, người dạy như mô trường, người dạy ảnh hưởng tới người học.
Môi trường bên trong chỉ rõ sức mạnh nội tại của người học và người dạy, tạo sức ép lên quá trình học và phương pháp sư phạm.

c. Môi trường dạy học ảnh hưởng như thế nào đến thực hiện kế hoạch dạy học?

– Môi trường có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến người dạy và người học và hoạt động của họ, điều đó làm cho người học phải thay đổi và thích nghi với những điều kiện ấy. Quan hệ giữa môi trường và người học là quan hệ ảnh hưởng và thích nghi. Người học và người dạy phải biết sàng lọc những ảnh hưởng có lợi của môi trường hoặc điều chỉnh các ảnh hưởng bất lợi để dễ thích nghi.

Xem thêm  Bài thơ Tết đang vào nhà (Nguyễn Hồng Kiên) Lời bài thơ Tết đang vào nhà

Mời thầy cô cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời