Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 10 Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường - Allavida

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 10 Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 10 theo Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch là bài thu hoạch về quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường.

  • Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018
  • Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 10: Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

Lưu ý: Đây chỉ là tài liệu tham khảo nhằm giúp đỡ các thầy cô có tài liệu tự viết bài thu hoạch cho bản thân mình.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ.

Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Nền kinh tế tri thức đang chiếm vai trò chỉ đạo tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Xu hướng toàn cầu hoá là xu hướng chung nổi bật mà bất kỳ quốc gia, dân tộc nào cũng chịu sự ảnh hưởng. Trong điều kiện ấy, một trong những vấn đề cơ bản đặt ra là giáo dục, vì giáo dục tạo ra nguồn lực con người, nhân tố quyết định thành bại của từng cá nhân và cả cộng đồng. Thực tế sinh động trên thế giới đã chứng minh rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất quan trọng và cần thiết, các nguồn lực khác cũng rất đáng quý nhưng nếu không chú ý đến công tác giáo dục, không xây dựng được nguồn lực con người đầy đủ phẩm chất đạo đức, sức khoẻ và trí tuệ thì các nguồn lực khác cũng như không vì nó không được khai thác để phục vụ cho đời sống con người.

Từ nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của công tác giáo dục. Trong thời gian qua đảng và nhà nước ta được đăc biệt coi trọng công tác giáo dục. Coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục phải không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Mọi nội dung của đổi mới giáo dục phải luôn hướng tới mục tiêu và yêu cầu là nâng cao chất lượng giáo dục phải được thể hiện đầy đủ và đồng bộ trong hệ thống giáo dục từ trung ương đến địa phương, từ quan điểm chung đến các giải pháp, biện pháp cụ thể.Việc nâng cao chất lượng giáo dục phải được thực hiện ở tất cả các yếu tố như chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học,đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, các hoạt động bổ trợ nâng cao chất lượng giáo dục.

Là một cán bộ quản lý giáo dục ở một trường THCS, trong quá trình giảng dạy và công tác bản thân tôi thường xuyên trăn trở, suy nghĩ tìm mọi cách để cùng tập thể sư phạm nhà trường và lãnh đạo địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, khai thác các điều kiện thuận lợi và các nguồn lực để áp dụng vào thực tế nhà trường, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Vì những lý do trên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường …………, huyện ……….., tỉnh ……….. trong giai đoạn hiện nay”, để làm SKKN tôi mong muốn được góp phần mình vào cùng tập thể giáo dục nhà trường và các cán bộ nhân dân địa phương tìm ra hệ thống các giải pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục ở trường ………………. – một xã thuần nông xa trung tâm, giàu truyền thống nhưng còn nhiều khó khăn về đời sống xã hội.

Việc nâng cao chất lượng giáo dục là một vấn đề lớn, phong phú cả về lý luận và thực tiến đòi hỏi người nghiên cứu phải có sụ hiểu biết sâu rộng, thấu đáo, có trình độ lý luận và kiến thức thực tế phong phú.

Trong SKNN này tôi chỉ xin được đề cập đến việc nâng cao chất lượng cụ thể là trường …………, huyện ……….. mà tôi đang làm quản lý. Trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung ở nhà trường tôi quan tâm đến vấn đề chất lượng dạy học và chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Đây là 2 vấn đề nhà trường ………… đang đặc biệt quan tâm. Còn những vấn đề khác cá nhân tôi xin được đề cập và nghiên cứu khi có điều kiện.

I. NỘI DUNG

……………. là một xã thuộc vùng khó, xa trung tâm, là một xã có quốc lộ 46 chạy qua nên thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ..

– Diện tích toàn xã: ………..ha

– Dân số: ……….người

Dân sống chủ yếu bằng nghề nông đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn,trình độ dân trí không đồng đều số hộ thoát ly ít, chỉ số ít hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ ở hai bên khu vực quốc lộ 46, do địa thế ven dòng sông lam nên hằng năm xã ……………. cũng chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Là một xã có tuyến quốc lộ 46 nên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, các vùng miền.

Truyền thống văn hoá: là một xã giàu truyền thống cáh mạng, trong công cuộc chống mỹ cứu nước, nhân dân có truyền thống hiếu học. Đặc biệt có sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND xã, sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể trong xã đối với công tác giáo dục, đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu cho dạy học hai ca.

Hội cha mẹ học sinh hoạt động tương đối tích cực, duy trì tương đối hiệu quả việc học tập của con em trong cộng đồng địa phương.

Xã ……………. là địa phương xa trung tâm, dân số không đồng đều, tình độ dân trí chưa đáp ứng với yêu cầu của xã hội, ven sông lam nên giao thông đi lại để giao lưu buôn bán cũng gặp khó khăn khi cơ sở vật chất chưa đầy đủ. Một số học sinh ý thực học tập chưa cao do đó khi có quyết định lưu ban là bỏ học.

Một số bộ phận dân cư, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình.

Cơ sở vật chất còn chưa đảm bảo tốt cho việc dạy và học nguồn đầu tư của địa phương cho giáo dục hàng năm còn thấp.

Năm học ……………. trường ………… có 10 lớp tổng số học sinh là 325. Trong một vài năm gần đây số học sinh có xu hướng giảm, trường là một đơn vị có phong trào giáo dục đạt tiên tiến cấp huyện đơn vị đạt phổ cập giáo dục THCS.

Trong đó chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến khá.

*Về đội ngũ trường có 30 cán bộ công nhân viên.

* Cán bộ quản lý: 2 (1 Hiệu trưởng, 1 Hiệu phó)

* Một giáo viên làm tổng phụ trách đội

* Có 22 giáo viên đứng lớp: Tỷ lệ GV/lớp 2.0

* Các giáo viên đứng lớp đạt chuẩn và trên chuẩn.

* Giáo viên có trình độ đại học: 18

*Giáo viên cao đẳng: 07

* Giáo viên có trình độ thạc sỹ: 01

* Có 4 cán bộ phụ vụ làm công phục vụ.

Đội ngũ giáo viên đủ đứng lớp, chất lượng đội ngũ khá đều. Đội ngũ đoàn kết nhất trí, nhiều đồng chí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp năm học ……….. có 3 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 4 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Nề nếp và chất lượng giảng dạy của giáo viên khá tốt,hầu hết giáo viên trẻ yêu nghề nhiệt tình,tận tuỵ với công tác giảng dạy. Bên cạnh đó còn có một số bộ môn thiếu giáo viên như môn hoạ, một số môn giáo viên còn thừa như môn văn do vậy một số giáo viên phải dạy chéo môn, dạy không theo môn đào tạo chất lượng giảng dạy và học tập ở những môn này còn thấp, tỷ lệ giáo viên có bề dày kinh nghiệm trong công tác không cao.

Trong những năm gần đây được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, phòng giáo dục ……….., của chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nhận viên trong nhà trường và học sinh của toàn trường. Nên nhà trường đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ năm học trên tất cả các mặt giáo dục, cụ thể là:

– Phát triển và duy trì sỹ số, phổ cập giáo dục:

+ Năm học ………………. trường có 12 lớp. Đầu năm có 425 em cuối năm có 423 em, bỏ học 02 em. Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục THCS.

+ Năm học ……….. trường có11 lớp. Đầu năm có 376 em cuối năm có 375 em, bỏ học 01 em. Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục.

+ Năm học ………….. đầu năm có: 10 lớp với 325 em, huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 tại trường THCS, trong đó có 03 em học ở trường THCS Lý Nhật Quang.

Chất lượng văn hoá trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến rõ rệt.

+ Tỷ lệ học sinh lớp 9 đậu tốt nghiệp năm …………… là 95%, năm học ……….. là 100%.

+ Tỷ lệ huy động các em học sinh tốt nghiệp Tiểu học vào học lớp 6 hàng năm đều đạt 100%.

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học các trường THPT: Còn thấp so với các trường ban trong toàn huyện,năm học ……….. học sinh đậu THPT chỉ đạt 23,1%.

+ Chất lượng đại trà thấp vị thứ đứng bình quân là 25/27 trường trong toàn huyện.

– Cơ sở vật chất thiết bị dạy học:

Nhà trường tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND xã từng bước nâng cấp cơ sở vật chất phụ vụ cho việc dạy học tính đến thời điểm hiện tại đủ phòng học một dãy cao tầng và bảy phòng học cấp bốn đủ cho dạy học hai ca. Các phòng chức năng đã cơ bản đủ, hàng năm nhà trường đều mua thêm sách, tài liệu đảm bảo cơ bản cho dạy và học, ngoài ra nhà trường cùng với đoàn đội xây dựng tủ sách dùng chung(các sách có được đều do học sinh và giáo viên tự nguyện đóng góp).

Việc tiếp nhận và bảo quản thiết bị dạy học được nhà trường chú trọng, đặc biết là khai thác hiệu quả thiết bị từng bước xây dựng các tiêu chí của trường tiên tiến cấp huyện.

– Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên:

Tính đến thời điểm hiện tại đội ngũ cán bộ quản lý đã được bồi dưỡng xong nghiệp vụ quản lý, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 100% trong đó có 18 giáo viên có trình độ đại học, 7 giáo viên có trình độ cao đẳng, 1 giáo viên có trình độ Thạc sỹ.

– Chất lượng giáo dục

Chất lượng học sinh giỏi tỉnh:

Năm ……………..: 01 em

Năm ………..: Không

Trong hai năm gần đây mặc dù nhà trường thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo của ngành học về việc thực hiện “Hai không với bốn nội dung”, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm nâng cao chất lượng thực chất nhưng chất lượng học tập của nhà trường vẫn cơ bản ổn định.

Năm học

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt (%)

Khá (%)

TB

(%)

Yếu (%)

Giỏi (%)

Khá

(%)

TB (%)

Yếu

(%)

Kém (%)

Xem thêm  Hoá vàng ngày mùng 2 Tết có được không? Ngày đẹp hóa vàng 2022

Việc chỉ đạo chuyên môn nâng cao chất lượng giờ dạy ở trên lớp, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học được nhà trường chú trọng. Công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy phụ đạo cho học sinh yếu đều được gắn vào trách nhiệm cho từng giáo viên, các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng và đại trà của nhà trường.

– Công tác xã hội hoá giáo dục: Bước đầu thu được kết quả tốt

+ Năm ………..: Trường vận động phụ huynh học sinh ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường được tổng số tiền: 12.000.000 đ (mười hai triệu đồng chẵn)và một số hiện vật như cây cảnh, trang, tư liệu lịch sử về truyền thống nhà trường.

+ Năm …………..: Đầu năm nhà trường đã vận động ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường tổng số: 34.122.980 đ (ba mươi tư triệu một trăm hai mươi hai nghìn chín trăm tám mươi đồng)

– Được sự quan tâm chỉ đạo đúng hướng của các cấp uỷ Đảng, ngành học đặc biệt là nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ của từng năm học của Sơ Giáo dục ……….., của ban thường vụ huyện uỷ, HĐND, UBND huyện …………

– Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục ……….., Đảng uỷ, HĐND xã, UBND xã, các tổ chức đoàn thể trong xã ……………. và các bậc phụ huynh, của nhân dân đối với nhà trường.

– Các kế hoạch và việc triển khai kế hoạch nhà trường tương đối đồng bộ.

– Tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường đoàn kết nhất trí cao, đặc biệt là những nỗ lực của tập thể giáo viên, công nhận viên trong nhà trường.

Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh ……….. lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ ……….., chỉ thị số 03/CT-TU ngày 24/8/2006, chỉ thị 40/2008 ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT. Trường ………… phấn đấu xây dựng nhà trường thật sự là một khối đại đoàn kết thống nhất, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đều chú ý vươn lên, thi đua hành động vì sự nghiệp phát triển bền vững của nhà trường. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”,cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt thực hiện tốt chủ đề năm học …………..“Đổi mới quản lý tài chính, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, khắc phục mọi khó khăn thi đua dạy thật tốt, học tốt, giữ vững thành tích đã đạt được trong năm học ………… Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục,phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.

Qua nghiên cứu cơ sơ lý luận về giảng dạy và quản lý ở trường trung học cơ sở,nghiên cứu các nghị quyết của Đảng và các định hướng phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước ta về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực con người Việt Nam, phục vụ cho sự nghệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, nghiên cứu các văn bản luật, điều lệ hướng dẫn của ngành giáo dục và qua thực tế quản lý giáo dục. Thực trạng giáo dục của Trường ………… trong những năm gần đây. Tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường ………… như sau:

* Về công tác huy động và duy trì sĩ số, công tác ANTH.

– Huy động hết học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đợt 1 và đợt 2 vào học lớp 6.

– Duy trì và giữ vững số lượng đầu năm đến cuối năm, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học giữa năm.

– Điều tra bổ sung rà soát: học bạ, sổ điểm, sổ đăng bộ, sớm hoàn thành công tác phổ cập theo kế hoạch của phòng (Tháng 9 hoàn thành). Thành lập tiểu ban phổ cập, giúp đỡ những đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn được theo học.Nâng cao chất lượng dạy học thu hút các em ngay trong từng tiết học tạo cho các em yêu trường, yêu lớp.

– Kết hợp với nề nếp hoạt động đội, ban ANTH để duy trì tốt nề nếp học tập, kiện toàn ban ANTH chỉ đạo ban ANTH thông tin đầy đủ các qui định, qui chế, Thông tư liên tịch số 10 của bộ công an, ký cam kết thực hiện tốt trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Phối hợp với an ninh xã, phát huy hiệu quả hộp thư góp ý,báo cáo thường xuyên các diễn biến về an ninh cho an ninh xã để có biện pháp xử lý kịp thời.

– Điều chỉnh lại hợp đồng bảo vệ trường một cách chặt chẽ, qui định cụ thể các công việc và khu vực của bảo vệ.Phối hợp với bảo vệ lên phương án PCCC và làm tốt công tác an ninh trường học

– Ban ANTH một tháng họp 1 lần để nắm tình hình, và xử lý kịp thời vi phạm.

*Về xây dựng chất lượng đội ngũ:

Quán triệt sâu sắc, phổ biến đầy đủ các nội dung tới tận giáo viên chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 và kế hoạch số1553/KH-SGD&ĐT-VP ngày 23 tháng 8 năm 2008 của sở giáo dục …………Quyết định 16/BGD&ĐT/2008 chuẩn mực đạo đức nhà giáo: Mỗi một thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo;quán triệt qui định 86 về định giá xếp loại giáo viên, xây dựng phong trào thi đua: Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục tăng cường nề nếp kỷ cương trong trường học, tập trung kiến thức cơ bản ở những học sinh yếu kém, nâng cao kiến thức cho học sinh khá giỏi để bồi dưỡng. Tránh dạy học đọc chép, tiết dạy nặng nề, giáo viên làm thay, thực hiện có hiệu lực qui chế, qui định nội bộ nhà trường, ký cam kết thực hiện

Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình phương pháp dạy học, thực hiện đầy đủ các chỉ thị của Bộ GD động viên giáo viên tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ áp dụng phương phá dạy học mới vào công tác giảng dạy. Phát huy những điểm mạnh của mỗi cá nhân, thực hiện tốt cuộc vân động “Hai không” và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát động sâu rộng trong toàn trường: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện, thực tập, thao giảng, đổi mới PP dạy học để nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng đúc rút SKKN, tháng 9 đăng ký đề tài, tháng 10, 11, 12, 01, 02 xây dựng, góp ý kiến, hoàn thành, tháng 03, 04 xét chọn, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, thăm lớp dự giờ, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia sinh hoạt cụm, tổ, nhóm để trao đổi bài khó, chương khó và cách kiểm tra đánh giá học sinh.

Đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên thông qua họp hội đồng hàng tháng, thành lập ban chỉ đạo đổi mới phương pháp, hoạt động: Dạy thể nghiệm, hội thảo trao đổi bài khó chương khó.Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên tự nhập điểm vào máy để nhà trường quản lý. Động viên giáo viên học vi tính, soạn giáo án điện tử để tham gia dạy chuyên đề. Phấn đấu có 1 giáo viên dạy giáo án điện tử. Chú trọng nâng cao chất lượng đại trà, quan tâm mũi nhọn với phương châm: học thật, thi thật, kết quả thật đảm bảo sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hàng tháng hàng tuần có chất lượng.

*Về chất lượng giáo dục toàn diện

Tiếp tục tuyên truyền giáo dục giáo viên, học sinh xây dựng trường lớp xanh – sạch- đẹp – an toàn. Rèn luyện ý thức chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội làm tốt công tác an ninh trường học, ký cam kết phòng chống các tệ nạn xã hội, tập trung xây dựng ý thức học tập, triển khai các hoạt động theo chủ đề của hoạt động ngoài giờ lên lớp, ban hành qui chế chuyên môn như cho điểm sổ đầu bài, qui chế dạy thay, học tăng buổi, thi đua khen thưởng đối với giáo viên, học sinh,thực hiện kiểm tra dự giờ, kiểm tra giáo án đột xuất và thường kỳ. Thường xuyên phối hợp với ban an ninh xã, ban an ninh trường học, thông qua hộp thư góp ý để giải quyết kịp thời những hiện tượng vi phạm trong học sinh. Phối hợp với đoàn đội, phát huy vai trò tổ chức đội cờ đỏ, phối hợp với anh chị phụ trách để xây dựng kế hoạch hỏi bài cũ trước cờ; thu hút tất cả các em vào cuộc thi: ‘Rung chuông vàng” hàng tháng cho tất cả các khối lớp. Đ/c hiệu trưởng là trưởng ban chỉ đạo lên kế hoạch hàng tháng hàng tuần, chỉ đạo Đ/C phó phụ trách chuyên môn, tổng phụ trách đội thực hiện kế hoạch, kịp thời phê bình, khen thưởng những cá nhân và tập thể thực hiện tốt những qui định của liên đội, nhà trường đề ra.

Động viên tạo mọi điều kiện cho các em bồi dưỡng ở trường THCS LNQ đầy đủ. Ở trường hình thành sớm đội tuyển, tháng 10 bắt đầu BDHSG, tổ chức thông báo với phụ huynh để cùng tạo điều kiện cho các em học tập, phân công giáo viên bồi dưỡng, sớm lên kế hoạch bồi dưỡng. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để trao đổi định hướng bồi dưỡng.

– Bàn giao học sinh giỏi năm trước, phát hiện thêm học sinh giỏi khác.

– Văn 9: C.Thanh , Toán 9: Cô Tú , Lý 9: T. Lịch , Hoá 9: Cô Hoài , Sinh 9: Cô Tuyết, Sử 9: Cô Lĩnh, Địa 9: Cô Giang, Tiếng anh 9: Cô Hoa GDCD9: Cô Thủy

– Văn 8: Cô.Phú toán 8: Cô Hoài , Lý 8: T.Lịch , Hoá 8: Cô Hoài , Sinh 8: Cô Tuyết Sử 8: Cô Lĩnh Địa 8: Cô Giang Tiếng anh 8: Cô Hoa GDCD8: Cô Thủy

– Văn 7: Cô Hằng, Toán 7: T. Triều, Lý 7: T. Lịch , Sinh 7: Cô Tuyết, Sử 7: Cô Lĩnh , Địa 7: Cô Giang, Tiếng anh 7: T. Thủy, GDCD 7: Cô Thủy

– Văn 6: Cô Yến, Toán 6: T.Mạnh, Lý 6: T.Lịch, Sinh 6: Cô Hoài , Sử 6: Cô Lĩnh, Địa 6: Cô Giang, Tiếng anh 6: T,Thủy , GDCD 6: Cô Thủy

– Thể dục thể thao: Thầy Minh, T. Sơn

Nghiêm túc thực hiện qui chế chuyên môn các chỉ thị của ngành, của phòng GD & ĐT huyện ………… Phối hợp với công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua đi vào thực chất. Phong trào thi đua phải gắn liền đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng đồ dùng, khai thác có hiệu quả đồ dùng dạy học, áp dụng SKKN để nâng cao chất lượng giáo dục. Sớm phân luồng học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo ngay từ đầu năm học. Kiên quyết xử lý giáo viên có biểu hiện vi phạm nề nếp chuyên môn. Kiểm tra thường xuyên đột xuất việc thực hịên qui chế phân phối chương trình. Đổi mới về công tác quản lý, công tác tham mưu, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương trong nhà trường.

Xem thêm  Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học Đáp án modul 4 môn Tiếng Việt

* Về xây dựng cơ sở vật chất

Chỉ tiêu: Sử dụng CSVC có hiệu quả, tu sữa nhỏ 7 phòng học, đường dẫn nước, công trình vệ sinh, tu sữa bàn ghế cho học sinh, xây mới 02 gian nhà bảo vệ, 2 gian nhà xe. sử dụng hiệu quả 2 phòng thực hành,tiếp tục tự làm đồ dùng dạy học.

Tham mưu kịp thời với UBND thành lập tiểu ban vận động đóng góp, tổ chức họp phụ huynh chung để vận động đóng góp của các bậc phu huynh học sinh, cán bộ giáo viên và những người hưởng lương, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã để tạo thêm tiền công sức nhằm tu sửa cơ sở vật chất, bổ sung thêm thiết bị dạy học dự kiến vận động hỗ trợ là 34.122.980 đ.

* Về công tác tổ chức quản lý

– Thành lập ban thanh tra chuyên môn

– Nâng cao hiệu quả và hiệu suất làm việc của ban thanh tra nhân dân

– Thực hiện nghiêm túc việc rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra và đề ra phương hướng giải quyết phù hợp có hiệu quả.

– Tổ chức thanh tra trên mọi lĩnh vực

-Tổ chức nghiêm túc các kỳ thi kiểm định, các tiết kiểm tra, tuyệt đối không để học sinh, giáo viên vi phạm. Xử lý nghiêm những giáo viên học sinh vi phạm.

– Làm tốt công tác xã hội hoá ở địa phương, củng cố nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tổ chức thành viên trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra thanh tra tài chính và thanh tra chuyên môn. Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường thực hiện tốt thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công khai minh bạch thu chi tài chính.

Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trong nhà trường, đảm bảo đầy đủ hồ sơ nhà trường.

* Phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tuyên truyền đến tận giáo viên học sinh chủ trương do Bộ GD&ĐT đề ra.

Thành lập ban chỉ đạo,lập kế hoạch hoạt động.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của ban

Sơ kết, tổng kết kịp thời, biểu dương khen thưởng các thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*Chỉ đạo hoạt động của các tổ chức nhà trường:

+ Hoạt động công đoàn:

-Công đoàn phải thực sự là trung tâm của mọi sự đoàn kết, là nơi để đoàn viên gửi gắm tâm tư tình cảm,thẳng thắn góp ý kiến

Thường xuyên nắm bắt kịp thời chính xác các diễn biến về tư tưởng, nâng cao giáo dục chính trị thực hiện tốt qui chế nội bộ.

Tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước

Đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, làm tốt công tác phát triển Đảng, tổ chức giao lưu với công đoàn kết nghĩa

+ Liên đội:

Duy trì nề nếp đội, lên kế hoạch hoạt động kịp thời,

Đưa hoạt động đội vào chiều sâu, kết hợp với ban văn hóa xã, xóm trưởng để xuống kiểm tra báo cáo kịp thời những đội viên chưa thực hiện tốt những điều qui định nhà trường cũng như hương ước thôn xóm. Kịp thời khen thưởng các cá nhân xuất sắc.

Khắc phục những hạn chế về nội dung sinh hoạt, tăng cường hoạt động bề nổi, có nhiều tiết mục văn nghệ, thể dục thể thao để hội diễn trong các ngày lễ: 5/9 ,15/10 ,20/11; 22/12, 26/03; 30/4; 19/5 … đảm bảo chế độ họp đội cờ đỏ, mạng lưới cán sự lớp.

Tổ chức họat động NGLL “Rung chuông vàng” cho học sinh tất cả các khối lớp, tổ chức “hái hoa dân chủ” toàn trường.

Nhận chăm sóc di tích lịch sử ở địa phương: Nhà bia tưởng niệm, đền Linh Kiếm, làm kế hoạch nhỏ, mua tăm ủng hộ người mù. Tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử của huyện ……….., tỉnh …………

– Sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh. Đó là trong cuộc họp phụ huynh đầu năm giáo viên chủ nhiệm đề ra một số hình thức để giáo viên có thể liên lạc với phụ huynh học sinh và thông báo lịch định kỳ liên lạc với gia đình để thông báo kết quả học tập rèn luyện trong thời gian qua để phụ huynh theo dõi ký vào sổ để học sinh nạp lại cho giáo viên, kỳ họp phụ huynh tiếp theo phát lại sổ liên lạc cho phụ huynh để để một lần nữa kiểm tra độ trung thực của các nhận xét của phụ huynh tránh tình trạng một số em bị nhiều khuyết điểm nhờ người khác nhận xét hộ mà phụ huynh không biết lỗi của con em mình, đối với các em học sinh cá biệt giáo viên chủ nhiệm cùng với chi hội trưởng đến trực tiếp gia đình để thông báo và nắm bắt tình hình để có cách giáo dục thích hợp.

+ Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Nâng cao vai trò tiên phong trong mọi hoạt động của nhà trường.

Phối hợp với đội, công đoàn tổ chức tốt hội thao công chức ngoài giờ lên lớp, tổ chức giao lưu với chi đoàn bạn.

Chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú.

* Về quản lý kế hoạch:

– Kế hoạch của hiệu trưởng:

Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổng thể hoạt động nhà trường trong đó có hoạt động chuyên môn. Kế hoạch định hướng khái quát được hoạt động chuyên môn trong một năm học và kế hoạch kỳ, tháng, tuần. Các hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn căn cứ vào kế hoạch của hiệu trưởng để xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện.

Kế hoạch được xây dựng chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế, mục tiêu nhiệm vụ năm học, trong kế hoạch phải có thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm, phần đều chỉnh kế hoạch và theo dõi thực hiện. Kế hoạch phải được thự hiện nghiêm túc hạn chế điều chỉnh cắt xén. Nhằm tạo sự ổn định trong năm học hiệu trưởng cần thường xuyên theo dõi, rà soát việc thực hiện kế hoạch để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp nhằm quản lý kế hoạch của mình một cách nghiêm túc hiệu quả.

– Kế hoạch của phó hiệu trưởng:

Kế hoạch của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn là sự cụ thể hoá kế hoạch của nhà trường về hoạt động chuyên môn, kế hoạch xây dựng phải chi tiết cụ thể, khoa học, vừa có tính định hướng vừa cụ thể cho các tổ xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch xây dựng chi tiết hàng tuần về:

– Kế hoạch giảng dạy các môn

– Phân công chuyên môn

– Thực tập thăm lớp, thao giảng

– Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

-Kế hoạch tự bồi dưỡng, tự học…

Hiệu trưởng duyệt các kế hoạch chỉ đạo chuyên môn các phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn, quản lý kế hoạch của tổ chuyên môn của giáo viên công chuyên môn sắp xếp thời khoá biểu.

* Về quản lý hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh

– Quản lý hoạt động dạy của giáo viên.

+ Quản lý việc thực hiện chương trình dạy và học: Chương trình các môn học trong nhà trường là bắt buộc thực hiện, yêu cầu giáo viên dạy đủ, dạy đúng, dạy có chất lượng chương trình do bộ giáo dục và đào tạo quy định.

+ Quản lý việc soạn giáo án: Bài soạn phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu về kiến thức kỹ năng cần đạt, thể hiện sự đổi mới trong phương pháp nhằm làm cho học sinh tiếp nhận kiến thức bài học một cách hiệu quả nhất,tránh thụ động. Sau khi lên lớp bài soạn cần được bổ sung, rút kinh nghiệm ở phần sau bài soạn hoặc bên lề.

+Quản lý các giờ lên lớp của giáo viên.

Hiệu trưởng chỉ đạo các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, quản lý việc soạn bài của giáo viên đầy đủ, kịp thời trước khi lên lớp ngoài việc kiểm tra định kỳ theo quy định còn tổ chức việc kiểm tra đột xuất hàng tuần, hàng tháng trong năm học.

Hiệu trưởng cần xây dựng biểu điểm chấp, xếp loại hồ sơ cho giáo viên cho khoa học để đánh giá. Trước khi kiểm tra phải họp bộ phận kiểm tra hồ sơ để phổ biến mục đích yêu cầu những vấn đề cần quan tâm trong đợt kiểm tra. Sau khi kiểm tra cần họp tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm về chất lượng hồ sơ và công tác kiểm tra chỉ đạo các tổ họp thông báo kết quả và đánh giá ở tổ về chất lượng hồ sơ.

Sử dụng kết quả kiểm tra để đáng giá thi đua giáo viên, kết quả được lưu nhiều năm để theo dõi.

+ Quản lý các giờ lên lớp của giáo viên

Đây là một khâu rất quan trọng quyết định chất lượng dạy và học việc quản lý giờ dạy của giáo viên trên lớp là một công việc rất khó khăn. Để quản lý giờ dạy của giáo viên, việc đầu tiên là quản lý nề nếp theo đúng chương trình thời khoá biểu, lịch báo giảng.

Tăng cường công tác thăm lớp dự giờ để nắm bắt tình hình về tinh thần thái độ giáo viên, phương pháp dạy học đối với giờ học. Thông quan việc xem xét vở ghi, vở bài tập của học sinh để nắm bắt tình hình của học sinh.

– Quản lý việc đáng giá xếp loại của học sinh về chất lượng văn hoá.

+ Vào đầu năm học và cuối từng kỳ thông quan họp hội đồng triển khai học tập quy chế đánh giá xếp loại học sinh:

Để kiểm tra phải kiểm tra chuẩn kiến thức do Bộ giáo dục quy định, đảm bảo đánh giá thực chất, chất lượng học sinh.

Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng các tổ chuyên môn phụ trách xây dựng bộ đề khảo sát đầu năm cuối kỳ phù hợp và được lưu đầu năm để lấy đó làm căn cứ đánh giá chất lượng.

Thực hiện giao khoán chất lượng đại trà cho giáo viên đại trà vào đầu năm, chỉ đạo việc đánh giá kết quả của học sinh nghiêm túc đặc biệt là trong kiểm tra thi cử lấy đó là cơ sở đánh giá chất lượng.

Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nhân tài và tạo lực lượng nòng cốt mũi nhọn trong học tập. Bên cạnh đó làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, kém nhằm nâng cao chất lượng đại trà. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu kém có thời gian biểu cụ thể, trừ tiết cho các giáo viên làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu là 3 tiết trên tuần, ngoài ra có chế độ thưởng học sinh giỏi, giáo viên có học sinh giỏi.

+ Việc phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu cần phải được lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng, phụ đạo sau khi cân nhắc xem xét ký đề nghị các tổ chuyên môn và hiệu phó rồi quyết định hiệu trưởng có phương pháp kế hoạch nghiên cứu khảo sát tìm tòi nhân tố mới có kinh nghiệm để bổ sung dần vào đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi một cách thận trọng.

Xem thêm  Lỗi Phù hiệu hết hạn 2021 phạt bao nhiêu tiền? Phù hiệu hết hạn bị phạt bao nhiêu?

– Quản lý việc học của học sinh

Tất cả các hoạt động trong nhà trường đều tập trung thực hiện mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, mà quan trọng nhất khó khăn là nâng cao chất lượng văn hoá, muốn vậy cần:

+ Xây dựng và duy trì nề nếp tốt, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh và các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý học sinh.

+ Tổ chức các hình thức nhằm xây dựng động cơ, thái độ học tập tốt nhằm phát huy tinh thần, nổ lực phấn đấu học tập của học sinh. Trong quá trình dạy học phải hình thành từng bước phương pháp tự học, tự nghiên cứu độc lập suy luận của học sinh và khuyến khích học sinh sáng tạo trong suy luận và vận dụng kiến thức, tự giác xây dựng và thực hiện thời gian biểu học tập ở nhà, mặt khác cần xây dựng một môi trường giáo dục tốt tạo nên một phong trào học tập, chăm lo cho việc học tập của con em ở địa phương.

Tích cực tham mưu để tạo nguồn tài chính động viên các cơ quan đoàn thể tham gia vào quỹ khuyến học, thưởng cho học sinh có thành tích và có cố gắng vươn lên trong học tập.

Quan tâm chỉ đạo và đảy mạnh xã hội hoá giáo dục, khuyến khích huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bằng cách:

– Thường xuyên chăm lo công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự nhất trí cao trong xã hội về nhận thức và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tuyên truyền nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/5/2005 của chính phủ về xã hội hoá giáo dục.

– Đẩy mạnh hoạt động hội khuyến học mở rộng quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục, khuyến khích cá nhân và tập thể đầu tư phát triển giáo dục.

– Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã, nhất là đoàn thanh niên, ban công an, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ của địa phương… trong việc giáo dục học sinh tổ chức họp phụ huynh định kỳ mỗi năm 3 lần vào đầu năm học, cuối học kỳ 1 và cuối năm học. Công khai hoá tài chính, các hoạt động của nhà trường.

– Mở rộng và tăng cường các các mối quan hệ của trường và với các cơ quan đơn vị tổ chức kinh tế, xã hội đóng trên địa phương tạo điều kiện để xã hội đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, góp ý kiến cho quy hoạch của nhà trường… giám sát hoạt động giáo dục và tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh.

– Xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá,môi trường giáo dục lành mạnh, giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo ” làm tốt công tác chính trị tư tưởng phấn đấu để mỗi thầy cô giáo thực là những nhà giáo mẫu mực về mọi mặt là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Kiên quyết loại trừ các tệ nạn xã hội, các tiêu cực trong giảng dạy và học tập. Làm tốt công tác Đảng, Công đoàn, Đội, Hội trong nhà trường.

-Nhà trường kết hợp với với hội cha mẹ học sinh làm sao để hội cha mẹ là cầu nối giữa nhà trường với gia đình học sinh trong việc phối hợp giáo dục con em.

– Kiện toàn và xác định rõ vai trò, tăng cường hoạt động của hội đồng giáo dục nhà trường.

– Nâng cao nhận thức tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giám sát của hội đồng nhân dân, sự quản lý của UBND xã phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể ở địa phương, hội phụ huynh, hội khuyến học và các tổ chức xã hội khác trong việc huy động nguồn lực xã hội tham gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Phối hợp giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức trong nhà trường trong việc giáo dục học sinh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học. Củng cố, kiện toàn các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường hướng các tổ chức hoạt động có hiệu quả tập trung vào công tác nâng cao chất lượng giáo dục.

* Về đẩy mạnh công tác kiểm tra:

Đây là một công tác quan trọng để đánh giá đúng người, đúng việc. Đây là khâu cuối cùng, đồng thời là khâu khởi đầu cho một chương trình mới chất lươựng cao hơn. Kiểm tra đánh giá thường xuyên có kế hoạch được thực hiện tốt hơn sẽ giúp năm bắt được thực trạng, kết quả cụ thể của công việc mực độ đạt được để có sự chỉ đạo điều chỉnh kịp thời. Kiểm tra khoa học hợp lý sẽ đánh giá chính xác được sản phẩm của hoạt động, kích thích được nổ lực vươn lên và phát hiện được hạn chế, lệch lạc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Để làm tốt công tác kiểm tra cần:

– Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch và hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch đề ra.

– Kiểm tra định kỳ mỗi tháng 1 lần, kiểm tra thường xuyên hàng tuần, kiểm tra đột xuất. Kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi năm 3 lần (tháng 10, tháng 12, tháng 4, tháng Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình, giờ dạy trên lớp của giáo viên, nề nếp học tập của học sinh, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn của giáo viên, giao cho nhóm tổ trưởng và hiệu phó kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, giao cho tổng phụ trách kiểm tra các hoạt động khác của các chi đội, như nề nếp,vệ sinh, thể dục, xanh- sạch – đẹp.

– Trong năm học ban thanh tra của trường hoạt động nghiêm theo qui chế thanh tra 30% số giáo viên được thanh tra toàn diện, thông qua dự giờ, kiểm tra khảo sát kết quả dạy, hồ sơ giáo án để đánh giá giáo viên và lưu vào hồ sơ nhà trường.

Căn cứ tình hình cụ thể để khen thưởng kịp thời, sát đúng động viên được phong trào.

Cuối kỳ, cuối năm căn cứ vào các tiêu chuẩn thi đua đầu năm để đánh giá xếp loại giáo viên.

* Đẩy mạnh công tác xã hội hóa:

Phát huy sức mạnh tổng hợp ba môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với ban văn hóa xã và hội khuyến học phát động phong trào “Tiếng trống học bài” phân công nhóm giáo viên kiểm tra đôn đốc việc học tập ở nhà, phối hợp với địa phương để thông báo kết quả học tập của học sinh thông qua sổ liên lạc và thông qua họp xóm, mỗi giáo viên xuống xóm kiểm tra học sinh học 2 lần/1 học kỳ.Huy động sự đóng góp tự nguyện của hội cha mẹ học sinh mỗi năm tổ chức cho các em “Hành trình tri ân” tới các di tích lịch sử văn hóa trên đất ……….. để các em nâng thêm vốn hiểu biết, hứng thú, say mê thích đến trường để học tập.

III. KẾT LUẬN

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thật đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và tiếp tục phát triển với những bước nhảy vọt trong thế kỷ 21, đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển, kinh tế tri thức, nó tác động đến tất cả mọi mặt làm biến đổi nhanh chóng sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần của con người, khoảng cách giữa phát minh khoa học, công nghệ và việc áp dụng vào thực tiễn ngày càng thu hẹp.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của KHCN sự bùng nổ của thông tin trong thời đại ngày nay và đứng trước yêu cầu thách thức của sự phát triển đất nước đòi hỏi phải có những con người có phẩm chất đạo đức tốt, năng động sáng tạo có khả năng đáp ứng và thích nghi với sự phát triển hiện nay của đất nước và thế giới.

Việc đào tạo bồi dưỡng thế hệ con người mới xã hội của chủ nghĩa Việt Nam là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Trách nhiệm lớn lao đó ngành giáo dục và đào tạo gánh trọng trách chính đó là nhiệm vụ trọng tâm của ngành để đưa chất lượng giáo dục phát triển lên tâng cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ CNH-HĐH. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao đó nhà trường giữ vai trò hết sức quan trọng, nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà là nơi bồi dưỡng tư duy sáng tạo khả năng tự học tự nghiên cứu khả năng thích ứng, bồi dưỡng thái độ tình cảm đạo đức lối sống. Để phát huy nội lực của ngành của trường cần nắm vững thực trạng chung của ngành, của trường để xây dựng và vận dụng những giải pháp phù hợp, đồng bộ, trên cơ sở kế thừa phát huy những mặt tiến bộ tích cực của các giải pháp truyền thống để cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Trường ………… trong những năm qua đã có nhiều cố gắng cải tiến tìm tòi các giải pháp phù hợp với điều kiện phù hợp của nhà trường về đội ngũ, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục và đặc điểm của giáo dục nên đã thu được những kết quả nhất định.

Qua quá trình thực hiện các giải phát trên tôi nhận thấy rằng chất lượng giáo dục toàn diện tại trường ………… đã có những chuyển biến tích cực:

Trước hết là kỷ cương của nhà trường được duy trì và thực hiện tốt, cảnh quan môi trường luôn xanh- sạch – đẹp. Ý thức học tập có chuyển biến tích cực: Học sinh giỏi huyện khối 9 có 5 em, có 01 em đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Trong đợt thao giảng giáo viên dạy giỏi huyện năm học ……………. trường đã có 5 giáo viên giảng dạy đạt loại khá và giỏi.

Như vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục là quá trình tìm tòi, thực hiện nhiều các giải pháp, sự ủng hộ tạo điều kiện của tất cả các ban ngành từ cấp xã đến huyện, từ đội ngũ thầy cô giáo, phụ huynh học sinh.Trong đó yếu tố chỉ đạo quản lý rất quan trọng, đòi hỏi sự kiên trì, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ giáo viên và các em học sinh.Vì vậy trong đề tài này tôi mạnh dạn nêu ra một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường ………… trong giai đoạn hiện nay, Rất mong được sự góp ý của các đồng chí tham gia quản lý cùng các thầy cô giáo. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 02
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 01
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 04

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời