Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 05 Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường - Allavida

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 05 Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường

Tải về

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 05 theo Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch là bài thu hoạch về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

 • Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018
 • Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Bài thu hoạch BDTX cán bộ quản lý QLPT 05

Lưu ý: Đây chỉ là tài liệu tham khảo nhằm giúp đỡ các thầy cô có tài liệu tự viết bài thu hoạch cho bản thân mình.

Quản trị HĐ DH, GD là gì: là quá trình XD các định hướng, quy định, kế hoạch, tổ chức hoạt động DH, GD HS thông qua huy động các nguồn lực, giám sát, đánh giá trên cơ sở tự chủ, có trách nhiệm giải trình để phát triển nhà trường theo sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của nhà trường

 • Đề cao tự chủ
 • Hướng tới thực hiện các hoạt động của tổ chức theo quy trình (quy trình hóa các hoạt động)
 • Tiêu chuẩn hóa các hoạt động để giám sát, đánh giá.
 • Giải trình và chịu trách nhiệm với XH về việc mình làm đối với tổ chức.

Hiệu trưởng quản trị nhà trường vì kết quả học tập, giáo dục HS tốt hơn

Chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển phẩm chất, năng lực HS, lấy học sinh làm trung tâm.

Đó là một quy trình mang lại những thay đổi sâu sắc và tích cực trong mỗi cá nhân học sinh và cuối cùng mang lại những thay đổi tương tự ở cấp độ xã hội, chủ yếu thông qua giảng dạy, học tập sáng tạo và đổi mới.

Đặc điểm của một nhà trường thành công

 • Dạy học phát triển năng lực HS
 • Phương pháp giảng dạy tích cực
 • Phát triển NL nghề nghiệp TX cho GV, NV
Xem thêm  Đất thương mại, dịch vụ là gì? Có được xây nhà, cấp sổ đỏ không? Những lưu ý khi mua đất thương mại, dịch vụ

Quản lý kế hoạch dạy học (giáo án) của gv ntn trong giai đoạn tới

 • Xác định được những nội dung cơ bản của kế hoạch giáo dục nhà trường
 • Trình bày được những yêu cầu mới trong xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học
 • Phân tích được qui trình xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
 • Xây dựng được kế hoạch giáo dục trường tiểu học theo yêu cầu triển khai chương trình GDTH 2018; Tổ chức thực hiện KHGD nhà trường; Kế hoạch giám sát đánh giá việc thực hiện…

Yêu cầu đối với hiệu trưởng trong xây dựng KHGD nhà trường

1. Hiệu trưởng trong chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT 2018 ở trường tiểu học là:

A. Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững những điểm cốt lõi của Chương trình GDPT tổng thể và chương trình môn học ở cấp Tiểu học theo CT GDPT 2018.

B. Hỗ trợ toàn thể giáo viên trong trường tìm hiểu kỹ về Chương trình GDPT tổng thể và chương trình môn học ở cấp Tiểu học theo CT GDPT 2018.

C. Chủ động xây dựng, thực hiện và giám sát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường theo yêu cầu của CT GDPT 2018, hướng dẫn của địa phương, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

2. Thực thi quyền tự chủ trong thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường, Hiệu trưởng phải là người:

A. Chấp hành CTGDPT 2018 do Bộ GD&ĐT ban hành

B. Chấp hành và triển khai CT GD địa phương tại nhà trường

C. Chủ trì xây dựng kế hoạch nhà trường, phân phối thực hiện CTGD cấp học của nhà trường trên cơ sở CTGDPT 2018 do Bộ GD&ĐT ban hành và CT GD địa phương

Nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong xây dựng KHGD nhà trường

A. Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương;

B. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện và giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục trường, chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày (nếu đủ điều kiện), đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Xem thêm  Hành vi phạm tội là gì? Các quy định liên quan hành vi phạm tội

C. Chỉ đạo thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

Tìm hiểu CTGDPT 2018 cấp tiểu học để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

– Chương trình GDPT 2018 quy định: Cấp tiểu học “thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học. Cơ sở giáo dục tiểu học chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.” Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ ngày cần bố trí thêm buổi học thứ 6 trong tuần để bảo đảm hoàn thành chương trình các môn học và HĐGD bắt buộc; không dạy các môn học tự chọn

– Các trường đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày cần có kế hoạch sử dụng thời gian ngoài thời gian dành cho chương trình các môn học, HĐGD bắt buộc một cách hợp lí để dạy các môn học tự chọn cho học sinh có nguyện vọng học; bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn những học sinh chưa đáp ứng các yêu cầu cần đạt; tăng cường các hoạt động thực hành, rèn luyện thân thể, sinh hoạt văn hoá – nghệ thuật, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

XD Kế hoạch giáo dục nhà trường

“Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là quá trình nhà trường cụ thể hóa chương trình giáo dục quốc gia, làm cho chương trình giáo dục quốc gia phù hợp ở mức cao nhất với ____ ____(1) của cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thức thực hiện chương trình sao cho phù hợp với thực tiễn, phản ảnh đặc trưng của nhà trường,đáp ứng yêu cầu phát triển của người học và thực hiện có hiệu quả ___ ____(2) giáo dục”.

A. (1) mục tiêu; (2) hoạt động

Xem thêm  Tuyển sinh mầm non công lập 2022 Thủ tục nộp hồ sơ vào các trường mầm non 2022-2023

B. (1) chiến lược; (2) chủ trương

C. (1) thực tiễn; (2) mục tiêu

D. (1) giá trị cốt lõi; (2) chất lượng

Là quá trình các cán bộ quản lý nhà trường, GV và các bên liên quan thống nhất cụ thể hóa tiến trình thực hiện chương trình giáo dục quốc gia vào điều kiện cụ thể của nhà trường, làm cho chương trình giáo dục quốc gia phù hợp ở mức cao nhất với thực tiễn của nhà trường.

rên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, mỗi nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung, tiến độ và xác định cách thức thực hiện phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục.

Để xem được đầy đủ nội dung, mời bạn tải file về.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 02
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 01
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 04

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời