Bài tập cuối khóa module 4 Ngữ Văn THPT Đáp án mô đun 4 Ngữ Văn Trung học phổ thông

Tải về

Bài tập cuối khóa module 4 Ngữ Văn THPT là mẫu thầy cô phải xây dựng và nộp lên hệ thống phục vụ quá trình tập huấn module 4. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Nội dung module 4 đó là: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”

Bài tập cuối khóa module 4 Ngữ Văn Trung học cơ sở được Allavida.org sưu tầm được và chia sẻ miễn phí tới các thầy cô nhằm hoàn thiện chương trình tập huấn đạt hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

Nguồn sưu tầm: Youtube PCT CHANNEL

Hướng dẫn hoàn thành Module 4 Ngữ văn THPT

Phụ lục 1

TRƯỜNG:…………..

TỔ:……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 10

(Năm học …………)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: ………………; Số học sinh: ……………….; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:……………….; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ……..

Đại học:………..; Trên đại học:………….

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt:………….; Khá:……….; Đạt:…….’ Chưa đạt:………..

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

ST

T

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí

nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

2

Xem thêm  Điểm khác biệt giữa cấu trúc kế hoạch bài dạy ban hành theo công văn 5512 với cấu trúc kế hoạch bài dạy trong công văn 5555 là gì? Đáp án tự luận module 4

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội

dung sử dụng

Ghi chú

1

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 10 – HỌC KÌ 1

Thời gian: 35 tuần

Tổng số tiết: 105 tiết + 35 tiết chuyên đề tự chọn Trong đó: Học kì 1: 18 tuần (53 tiết+10 tiết chuyên đề tự chọn);

Học kì 2: 17 tuần (52 tiết+25 tiết chuyên đề tự chọn)

(Trong khuôn khổ tài liệu, nhóm biên soạn chỉ xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cho học kì 1. Cột ”Nội dung dạy học” có thể bỏ để đảm bảo cấu trúc của Công văn 5512)

STT

Bài học

(1)

Số tiết (2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Nội dung dạy học

(4)

Ghi chú

(5)

1

Chủ đề 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC – BÀI MỞ ĐẦU

6± # tiết

Đọc: 3 tiết

Viết: 2 tiết Nói và nghe: 1 tiết

v Đọc

– Nắm được những nét khái quát về các kiểu loại văn bản (văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin);

– Biết cách đọc hiểu văn bản.

v Đọc

– Khái quát về các kiểu loại văn bản:

+ Văn bản văn học (thần thoại, truyện thơ dân gian, truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ trữ tình, kịch bản chèo hoặc tuồng)

Để xem đầy đủ nội dung mời các bạn tải file về.

Xem thêm  Quan hệ pháp luật là gì? Yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật Quy định chung về quan hệ pháp luậtVượt biên trái phép làm lây lan dịch bệnh xử lý thế nào?Cho vay nặng lãi bị phạt thế nào?

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời