Bài tập cuối khóa module 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS Đáp án mô đun 4 HĐTN, HN Trung học cơ sở - Allavida

Bài tập cuối khóa module 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS Đáp án mô đun 4 HĐTN, HN Trung học cơ sở

Tải về

Bài tập cuối khóa module 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS là mẫu thầy cô phải xây dựng và nộp lên hệ thống phục vụ quá trình tập huấn module 4. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Nội dung module 4 đó là: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”

Bài tập cuối khóa module 4 HĐTN Trung học cơ sở được Allavida.org sưu tầm được và chia sẻ miễn phí tới các thầy cô nhằm hoàn thiện chương trình tập huấn đạt hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

Nguồn sưu tầm: Youtube PCT CHANNEL

Hướng dẫn hoàn thành Module 4 HĐTN THCS

Phụ lục II

KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG ………..

TỔ ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Năm học 2021 – 2022)

1. Khối lớp: 6 ; Số học sinh: 165

STT

Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1

Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

– Thiết lập và giừ gìn được tình bạn, tình thầy trò.

– Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè,

01

Tuần 12

Phòng đa năng

GVBM

GVCN

– Tivi, máy tính, tranh ảnh liên quan

2

Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam

– Kể tên được một số nghề truyền thống ở Việt Nam; nêu được hoạt động, yêu cầu cơ bản của các nghề đó; chỉ ra được công cụ chính và sự an toàn khi sử dụng các công cụ lao động của nghề truyền thống.

– Nhận ra một số đặc điếm của bản thân phù họp với công việc của nghề truyền thống.

– Thể hiện sự tôn trọng và có ý thức giữ gìn nghề truyền thống.

01

Tuần 24

Phòng đa năng

GVBM

GVCN

– Tivi, máy tính, tranh ảnh liên quan

Để xem đầy đủ nội dung mời các bạn tải file về.

Xem thêm  Lời chúc Tết Trung Thu hay và ý nghĩa Lời chúc Trung thu ngắn gọn

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời