Bài tập cuối khóa module 4 Hóa học THPT Đáp án mô đun 4 Hóa học Trung học phổ thông

Tải về

Bài tập cuối khóa module 4 Hóa học THPT là mẫu thầy cô phải xây dựng và nộp lên hệ thống phục vụ quá trình tập huấn module 4. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Nội dung module 4 đó là: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”

Bài tập cuối khóa module 4 Hóa học Trung học cơ sở được Allavida.org sưu tầm được và chia sẻ miễn phí tới các thầy cô nhằm hoàn thiện chương trình tập huấn đạt hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức tập huấn.

Nguồn sưu tầm: Youtube PCT CHANNEL

Hướng dẫn hoàn thành Module 4 Hóa học THPT

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG …..

TỔ …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

I. Đặc điểm tình hình:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HÓA HỌC, KHỐI LỚP 10

(Năm học 2022 – 2023)

Số lớp: 10 ; Số HS: 420 ; Số HS học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 220

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 14;

Trình độ đào tạo: Đại học: 08; Trên đại học: 06

Xem thêm  Ấu trĩ là gì? Nghĩ của từ ấu trĩ

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt: 12; Khá: 02

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

05 cái

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Đã đủ

2

Mô hình phân tử dạng đặc

05 bộ

Liên kết hóa học

Chưa đầy đủ cần mua thêm 5 bộ

3

Mô hình phân tử dạng rỗng

05 bộ

Liên kết hóa học

Chưa đầy đủ cần mua thêm 5 bộ

4

Bình cầu có nhánh

20 cái

Nguyên tố nhóm VIIA

Đã đủ

….

  1. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng thực hành bộ môn Hóa học

01

Dạy các bài thực hành.

2

Phòng máy

02

Dạy chuyên đề “Thực hành Hóa học và công nghệ thông tin”

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình môn Hóa học lớp 10

Cả năm: 35 tuần (70 tiết). Học kì 1: 18 tuần (36 tiết) . Học kì 2: 17 tuần (34 tiết)

(Trong khuôn khổ tài liệu, nhóm biên soạn chỉ xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cho học kì 1)

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

Nhập môn Hóa học

1

Nêu được đối tượng nghiên cứu của hoá học.

Trình bày được phương pháp học tập và nghiên cứu hoá học.

Nêu được vai trò của hoá học đối với đời sống, sản xuất…

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ( 12 TIẾT)

2

Thành phần của nguyên tử

2

Trình bày được thành phần của nguyên tử …

So sánh được khối lượng của electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân với kích thước nguyên tử.

3

Nguyên tố hóa học – Luyên tập

3

Trình bày được khái niệm về nguyên tố hoá học, số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử.

Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối.

Tính được nguyên tử khối trung bình (theo amu) …

Để xem đầy đủ nội dung mời các bạn tải file về.

Xem thêm  Phân tích Tôi đi học Phân tích truyện ngắn Tôi đi học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời