Bài phát biểu hạ quyết tâm của ban chấp hành mới Bài phát biểu ra mắt ban chấp hành chi bộ mới - Allavida

Bài phát biểu hạ quyết tâm của ban chấp hành mới Bài phát biểu ra mắt ban chấp hành chi bộ mới

Bài phát biểu hạ quyết tâm của ban chấp hành mới là bài phát biểu hứa hẹn thực hiện các nhiệm vụ mới, các trọng trách được ban chấp hành cấp trên giao phó nhằm lãnh đạo tốt các phong trào trong cơ sở. Dưới đây là mẫu bài phát biểu hạ quyết tâm của ban chấp hành chi bộ mới do hoatieu.vn sưu tầm xin chia sẻ đến các bạn.

Phát biểu hạ quyết tâm của Ban Chấp hành chi bộ, Đảng bộ mới là phần quan trọng không thể thiếu trong lễ ra mắt của ban chấp hành mới. Bài phát biểu hạ quyết tâm của ban chấp hành mới thể hiện niềm vinh dự cũng như nỗ lực của ban chấp hành trong nhiệm kỳ mới để xây dựng Đảng bộ phát triển, trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết các mẫu bài phát biểu quyết tâm của ban chấp hành mới hay chọn lọc Haotieu xin chia sẻ đến các bạn.

1. Phát biểu hạ quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ mới

Thay mặt cho …. đồng chí vừa trúng cử, tôi xin chân thành cảm ơn đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá ….nhiệm kỳ 2020-2025; đây là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Để xứng đáng với lòng tin của Đại hội, chúng tôi xin hứa:

1. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức, cùng với ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; vận dụng có hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh, trung thực, gương mẫu, nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Tăng cường đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động Chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xem thêm  Bộ phim “Ngày Độc lập 2/9/1945” được chiếu lần đầu tiên vào năm nào

4. Tiếp tục phát huy những thành tựu, những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước; phát huy mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Với tinh thần đó, chúng tôi xin hứa sẽ phấn đấu hết sức mình trên từng cương vị được phân công phụ trách và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới” cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đưa tỉnh …… phát triển nhanh, bền vững.

Cuối lời, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể đại biểu Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công./.

2. Mẫu phát biểu hạ quyết tâm của chi bộ mới

Được sự tín nhiệm của Đại hội, đã bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội, đồng thời chúng tôi cũng ý thức được rằng, đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm của mình trước Chi bộ 4 và Viện Phát triển nguồn lực để xứng đáng với lòng tin của Đại hội và lòng mong muốn của tất cả đảng viên, viên chức và người lao động, chúng tôi xin hạ quyết tâm.

Một là, tập trung lãnh đạo toàn Chi bộ giữ vững quan điểm lập trường chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2022; Đảng bộ Trường ………. lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem thêm  Ngày Xuân phân 2021 là ngày nào? Tiết Xuân phân là gì? Ý nghĩa ngày Xuân phân

Hai là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng và trước tập thể viên chức và người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. Mỗi thành viên Ban Chấp hành thường xuyên học tập, nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc của Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ, Đảng bộ và đơn vị. Tích cực tham gia công tác lãnh đạo tập thể Ban Chấp hành và hoàn thành trách nhiệm cá nhân được phân công. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng và trong viên chức và người lao động.

Ba là, tiếp tục phát huy thành tựu, những kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những yếu kém, tồn tại; tranh thủ tốt sự chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo ………..; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên.

Ban Chấp hành Chi bộ 4 xin hứa trước tập thể đảng viên, viên chức và người lao động sẽ làm hết sức mình, tập trung phát huy sức mạnh toàn diện, đoàn kết, thống nhất hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2022; Đảng bộ Trường ………… lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ chính trị của Viện Phát triển nguồn lực.

Xin kính chúc quí vị Đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, tiến bộ và thành đạt.

3. Bài phát biểu hứa hẹn của chi ủy chi bộ mới

Kính thưa: – Quí vị lãnh đạo, Quí vị đại biểu, Toàn thể đại biểu

Chi ủy chi bộ trường tiểu học ………….. nhiệm kỳ ……… vừa được Đại hội tín nhiệm bầu gồm 3 đồng chí, chúng tôi xem đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng nhận thấy được trách nhiệm hết sức nặng nề mà chi bộ giao cho.

Xem thêm  Kinh tế thị trường là gì? Thế nào là kinh tế thị trường

Thay mặt chi ủy nhiệm kỳ …………, tôi xin hứa với các đồng chí đảng viên trường tiểu học ……………

Tập thể Chi ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, cùng với những kinh nghiệm thực tiễn, chi ủy sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực, lãnh đạo hoàn thành một cách xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội vừa thông qua.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với quần chúng, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, quyết tâm phấn đấu đưa chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trường tiểu học …………… luôn đạt Tiên tiến xuất sắc. Phát huy thắng lợi của Đại hội này, chi ủy thiết tha kêu gọi toàn Đảng viên hãy đoàn kết quyết tâm, phát huy sức mạnh của tập thể để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đề ra. Xin chúc quý vị lãnh đạo, cùng tất cả quý đại biểu dự đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cám ơn và kính chào

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời