Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào? Hịch tướng sĩ sáng tác năm nào - Allavida

Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào? Hịch tướng sĩ sáng tác năm nào

Hịch tướng sĩ là một trong những các tác phẩm tiêu biểu của tác giả Trần Quốc Tuấn được viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai (1285). Bài Hịch tướng sĩ đã thể hiện được tinh thần yêu nước sâu sắc cũng như lòng căm thù giặc của quân dân nhà Trần. Vậy bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào? Sau đây là một số thông tin tìm hiểu về tác phẩm Hịch tướng sĩ Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

1. Hịch tướng sĩ sáng tác năm nào

A. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần I.

B. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần II.

C. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần III.

D. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thắng lợi.

Đáp án: B. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần II năm 1285.

2. Hoàn cảnh sáng tác của Hịch tướng sĩ

– Trần Quốc Tuấn (1231 – 1300), tức Hưng Đạo Vương là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc.

– Năm 1285 và năm 1287, quân Mông – Nguyên xâm lược nước ta, lần nào ông cũng được Trần Nhân Tông cử làm Tiết chế thống lĩnh các đạo quân ra trận, và cả hai lần đều thắng lợi vẻ vang.

– Đời Trần Anh Tông, ông về trí sĩ ở Vạn Kiếp (nay là xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) rồi mất ở đây. Nhân dân tôn thờ ông là Đức thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi trên đất nước.

Xem thêm  Viết một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em siêu hay Văn tả cảnh đẹp ở địa phương em lớp 5

– Nửa cuối thế kỉ XIII, chỉ trong ba mươi năm (1257 – 1287), giặc Mông – Nguyên đã ba lần kéo quân sang xâm lược nước ta. Lúc bấy giờ thế giặc rất mạnh, muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân. Trần Quốc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc.

– Để kêu gọi lòng dân, người viết có thể dùng nhiều cách khác nhau. Có khi chỉ cần nêu lên thực trạng, khơi gợi truyền thống yêu nước, căm thù giặc… Trong bài hịch này, Trần Quốc Tuấn đã sử dụng một giọng điệu, cách viết rất phong phú. Khi thì ông lấy tấm gương của người đời xưa, khi thì dùng cách “khích tướng”, có khi lại an ủi, vỗ về đối với đối tượng… Đó chính là cái hay, cái độc đáo của tác phẩm này.

3. Hịch tướng sĩ được viết theo thể văn gì

Văn bản được viết theo thể loại hịch (văn biền ngẫu) – một thể văn nghị luận thời xưa, thường được các vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời