Bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo và cách cúng năm 2023 Văn khấn Phật Giáo Hòa Hảo - Allavida

Bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo và cách cúng năm 2023 Văn khấn Phật Giáo Hòa Hảo

Hoatieu xin chia sẻ Bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo và cách cúng Phật Giáo Hòa Hảo chuẩn nhất năm 2023. Phật Giáo Hòa Hảo là một tôn giáo cách tân, có xu hư­ớng nhập thế, đạo rất coi trọng hoạt động từ thiện xã hội.

Ra đời ở Nam bộ năm 1939, Phật Giáo Hòa Hảo có số lư­ợng tín đồ t­ương đối lớn và là một trong những tôn giáo ở Việt Nam đã có tổ chức hoạt động hợp pháp. Mời các bạn tham khảo Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hằng ngày và cách cúng Phật Giáo Hòa Hảo dưới đây nhé.

1. Bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo

Vì tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là những cư sĩ tại gia nên việc thờ phượng thường được thực hiện ngay tại nhà. Việc cúng bái đơn giản không rườm rà giúp các cư sĩ có thể cúng hằng ngày để thể hiện sự thành công của mình. Dưới đây là các bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo, mời các bạn tham khảo.

1.1. Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ hằng ngày

Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ là bài nguyện trước bàn thờ ông bà. Các cư sĩ niệm bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ hàng ngày để thể hiện lòng thành và mong nhận được sự bảo vệ, che chở của tổ tiên.

Để cúng bài cúng Cửu Huyền hằng ngày, đầu tiên, các cư sĩ hãy đốt 3 que nhang hoặc số lượng que nhang tùy theo gia chủ nhưng chỉ được đốt số lẻ. Tiếp đến xá (lạy) 3 xá rồi quỳ xuống chắp tay đưa lên trán nguyện:

Cúi kính dưng hương trước Cữu Huyền,
Cầu trên Thất Tổ chứng lòng thiềng.
Nay con tỉnh ngộ quy y Phật,
Chí dốc tu hiền tạo phước duyên.

Sau đó cắm hương rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp:

Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông,
Báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn.
Rày con xin giữ Đạo hằng,
Tu cầu Tông Tổ siêu thăng Phật đài.
Nguyện làm cho đẹp mặt mày;
Thoát nơi khổ hải Liên đài được lên.
Mong nhờ Đức Cả bề trên,
Độ con yên ổn vững bền cội tu.

Cuối cùng lạy bốn lạy để thể hiện lòng thành.

Ngoài ra có thể dùng một bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ hằng ngày khác như sau:

Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ,

Ngõ đáp ơn báo bổ sinh thành,

Con quy y Phật tu hành,

Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri.

Noi theo hạnh từ bi của Phật,

Bỏ dứt đi những tật xấu xa,

Trau dồi đức hạnh thuận hòa,

Ðạo thành cứu độ Mẹ, Cha, Cửu Huyền.

Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng,

Hương, đăng, hoa chúc tụng cầu xin,

Cửu Huyền Thất Tổ hương linh,

Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu.

Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm,

Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn,

Ăn cay, uống đắng không sờn,

Vì con đau khổ không hờn phiền chi.

Cha mẹ rất từ bi hà hải,

Nội ngoại đồng bác ái tình thương,

Cửu Huyền Thất Tổ đồng nương,

Từ đời vô thỉ khôn lường kiếp sinh.

Ân dưỡng dục minh minh như hải,

Ân sanh thành tợ Thái Sơn cao,

Con nay muốn đáp công lao,

Ðền ơn trả nghĩa thế nào cho xong.

Lời Phật dạy mênh mông biển khổ,

Cõi Ta bà không chỗ dựa nương,

Chúng sanh vì bởi tình thương,

Tình ân, tình ái mà vương nghiệp sầu.

Sanh tử mãi biết đâu mà kể,

Cứ trầm luân trong bể ái hà,

Cũng vì bản ngã chấp ta,

Tham lam, sân giận, cùng là si mê.

Những tội lỗi không hề dứt bỏ,

Ðường tử sanh nên khó bước qua,

Làm con muốn cứu mẹ cha,

Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà đền ân.

Ðem phẩm vật cúng dâng Tam Bảo,

Nhờ chư Tăng tâm đạo cầu nguyện,

Cầu cho Thất Tổ Cửu Huyền,

Siêu sinh Tịnh độ phước duyên đủ đầy.

Ai muốn đáp công thầy dạy dỗ,

Hay đền ơn Thất Tổ Cửu Huyền,

Chúng sanh tất cả các miền,

Thì nên phát đại lời nguyền độ tha.

Trước xuất thế lìa xa cõi tục,

Sau diệt tiêu lòng dục, tánh phàm,

Chẳng còn ưa chuộng, muốn ham,

Thân tâm thanh tịnh, Già lam dựa kề.

Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả,

Ðộ chúng sanh tất cả siêu thăng,

Vượt lên cửu phẩm thượng tầng,

Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.

Xem thêm  Ngày tốt hóa vàng năm 2023 Ngày đẹp hóa vàng năm Quý Mão

Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ,

Muốn đáp đền mối nợ từ xưa,

Cần nên tu niệm sớm trưa,

Công dầy quả mãn phước thừa báo ân

Bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo

1.2. Bài Cúng Ngôi Tam Bảo

Bài cúng Ngôi Tam Bảo là bài cúng trước bàn thờ Phật. Ở trong Phật giáo, Tam Bảo gồm Phật, Pháp và Tăng. Việc cúng Tam Bảo có thể hiểu là nhằm đáp lại lòng thành, ân đức của Tam Bảo ban cho chúng sinh và giúp các Phật tử tịnh tâm, vun bồi thêm tâm đức.

Để đọc bài cúng ngôi Tam Bảo hằng ngày chuẩn nhất, các cư sĩ cầm lượng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống chắp tay đưa lên trán đọc bài Quy y :

Nam Mô Thập Phương Phật.
Nam Mô Thập Phương Pháp.
Nam Mô Thập Phương Tăng.

“Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng, chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy Ngài, tu hiền theo Phật Đạo.”

Sau đó cắm hương, hoặc là lạy 4 lạy, hoặc cắm hương đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc:

“Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật”.

“Nam Mô nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên Hoa hải hội, thượng Phật từ bi, Phật vương độ chúng, thế giới bình an”.

“Nam Mô nhị nguyên cầu: Cữu Huyền Thất Tổ Tịnh độ siêu sanh”.

“Nam Mô tam nguyện cầu: Phụ Mẫu tại đường tăng long phước thọ, Phụ Mẫu quá khứ trực vãng Tây Phương”.

“Nam Mô tứ nguyện cầu: Bá tánh vạn dân từ tâm bác ái, giải thoát mê ly”.

“Nam Mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả”.

Lạy 4 lạy rồi xá:

1 xá chính giữa niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”.

1 xá bên trái niệm: “Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát”.

1 xá bên phải niệm: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”.

1.3. Bài cúng bàn thông thiên Phật Giáo Hòa Hảo

Tu sĩ sau khi đã cầu nguyện, đọc bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo ở bàn Phật xong thì ra bàn Thông Thiên để cầu nguyện 4 hướng. Trong đó sẽ lấy bàn Thông Thiên làm hướng chính, các hướng còn lại là sau lưng và 2 bên vai.

Tại hướng chính bàn Thông Thiên tu sĩ sẽ nguyện và đọc bài cúng Quy Y. Trong khi đó, 3 hướng còn lại thì đọc bài Tây Phương ngũ nguyện. Sau khi đọc xong bài cúng mỗi hướng thì lạy 4 lạy.

Lưu ý: Trong khi cầu nguyện không thể lạy được tu sĩ có thể chuyển sang xá 3 xá. Khi lạy thì lạy đứng hoặc lạy quỳ sẽ tùy theo lúc yếu mạnh.

2. Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hằng ngày audio

Các cư sĩ cũng có thể nghe bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo qua video dưới đây, vừa nghe vừa cúng theo.

3. Hướng dẫn cách cúng lạy của Phật Giáo Hòa Hảo

Ngoài nắm được nội dung bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo thì theo tông phái này tu sĩ còn phải nắm được cách cúng lạy sao cho đúng. Cụ thể:

3.1. Niệm Phật

Thực hiện cúng lễ xong thì tu sĩ có thể niệm Phật. Khi niệm Phật phải ngồi bán già thẳng lưng và niệm “Nam-Mô A-Di-Đà Phật” .

Hoặc cũng có thể niệm như sau: “Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế giới tam thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại-từ đại-bi phổ-độ chúng-sanh A-Di-Đà Phật” .

Lưu ý: Việc niệm Phật nhiều hay ít dựa theo sức của mỗi người. Chỉ cần cầu nguyện và niệm Phật niệm trong tâm là được.

Nam-Mô A-Di-Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, rán niệm chớ quên, không đợi gì thời-khắc.

3.2. Khi ăn cơm

Khi ăn cơm với món ăn là gì thì tu sĩ theo Phật Giáo Hòa Hảo cũng đều phải nguyện vái Cửu Huyền, Thất Tổ cùng với ông bà cha mẹ đã quá vãng về ăng cùng để bày tỏ tấm lòng tôn kính, hiếu thảo.

3.3. Ăn chay

Vào ngày đơm quảy thì có gì cúng đó, không cần phải cố gắng tổ chức linh đình, cầu kỳ làm gì. Những người theo Phật Giáo Hòa Hảo thường sẽ ăn chay vào các ngày 14 – 15, 29 – 30 hàng tháng. Với các tháng thiếu thì ăn chay ngày 29 và mồng 1. Khi cúng, có nhang thì châm nhang, còn không có thì có thể nguyện không cũng không sao.

Xem thêm  Top 6 đoạn văn ngắn kể về tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn

Bên cạnh đó, tới ngày xuân nhựt hàng năm thì tu sĩ vào ngày 29 – 30 và mùng 1 đều sẽ phải ăn chay. Khi ăn chay cần phải thực hiện cúng chay. Hết ngày mồng 1, sang ngày mồng 2 thì có gì cúng đó cũng được. Tới ngày mùng 3 ra mắt cần chú ý không được sát sinh để cúng tế mà chỉ dùng hoa để cúng.

3.4. Đi xa nhà

Những người đi làm ruộng tới khi cúng thì quay về hướng Tây và nguyền rồi xá 4 hướng. Còn với những người đi xa nhà thì có thể nguyện tưởng trong tâm.

4. Văn khấn Phật Giáo Hòa Hảo

Ngoài các bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hằng ngày và cách cúng Hoatieu đã chia sẻ phía trên, Hoatieu xin chia sẻ thêm một số bài khấn Phật Giáo Hòa Hảo trong các dịp thắp hương cầu nguyện của các cư sĩ.

4.1. Văn khấn Cửu Huyền Thất Tổ

Dưới đây là bài khấn Cửu Huyền Thất Tổ trích trong sách “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”.

Nam mô a đi đà phật! ( 3 lần )

Con kính lạy chin phường Trời, mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Ngài Bản Xứ Thổ Công Địa Chủ Ngũ Phương Vạn Phúc Phu Nhân, Ngài Bản Gia Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy Ngài Bản Gia Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần.

Con kính lạy Ngài Ngũ Phương, Long Mạch, Tiền Hậu Địa Chủ Thần Tài, Hỷ Thần Tiếp Dẫn.

Con kính lạy các Tôn Thần cai quản trong xứ này.

Con kính lạy Bà Chúa Đất, Ông Tiền Chủ, Bà Tiền Chủ tại đất này.

Con kính lạy Thượng Đường Lịch Đại Tổ Tiên Nội Ngoại Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Thần Tỷ Muội dòng họ…………..chư vị chân linh.

Con kính lạy Nội Ngoại Tộc chư vị Mãnh Tướng, Mãnh Tổ, Ông Hoàng Cậu Quận, Cậu Bé tại gia dòng họ…………..liệt vị chân linh.

Con kính lạy Nội Ngoại Tộc chư vị Chầu Bà, Tổ Cô, Cô Tổ, Thân Cô, Cô Bé tại gia dòng tộc họ ………….liệt vị chân linh.

Con kính lạy Nội Ngoại Tộc Liệt Thân Á Thích Viễn Cận Tông Môn, Cửu Huyền Thất Tổ Tiên Vong Hậu Hóa, Hữu Danh Vô Vị, Hữu Vị Vô Danh đẳng quyến thuộc.

Hôm nay là Ngày…….Tháng……Năm

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………

Ngụ tại:…………………………………………………

Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, khí tiết năm bầu trời cao vút tỏa sáng phúc lành. Tín chủ chúng con thành tâm tu thiết lễ nghi, sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án.

Chúng con thành tâm kính mời Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Tôn Thần, Ngài Bản Cảnh Thần Hoàng Chư Vị Đại Vương, Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngài Bản Gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn Thần, Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Chính Thần, các Tôn Vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Con cúi lạy Hội Đồng Tiên Tổ, Cửu Huyền Thất Tổ ………………. họ……………..Gia tiên hai họ Nội Ngoại họ ……………… họ………., hội đồng các bà Cô Tổ, hội đồng các Bà Chầu Tổ, hội đồng các Bà Cô Ông Mãnh linh thiêng.

Con cúi lạy bà Cô Tổ Tứ Đại họ ………. Họ ……….

Con cúi lạy tất cả các vong linh được thờ phụng theo tiên tổ họ……..họ ……….

Con lạy vong linh Bà Cô Ông Mãnh tại gia dòng họ ………..Xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót, xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Xin các Ngài để tâm xếp nếp cho con biết đường mà lội, biết lối mà đi. Con xin Bà Cô Tổ 4 đời, xin Liệt Vị Tổ Tông họ …………xin vong linh Ông Mãnh tại gia chứng giám lòng thành của chúng con. Phù hộ cho chúng con được mạnh khỏe, thân tâm an lạc, mạng vị bình an.

Xin các Ngài năm nay cho gia chung chúng con được vạn sự như ý. Công việc được vận đáo hanh thông, toàn thể gia chung được khỏe mạnh. Các Ún Các Tiểu được học hành tiến tới, Thầy thương bạn mến, gặp người giúp đỡ đẹp bằng người tươi bằng bạn.

Xem thêm  Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị chuẩn hiệu trưởng trường Tiểu học 2022 Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng 2022

Xin các Ngài phù hộ cho các Ún (con) của con là: ……………………. Dẫn dắt cho các cháu được Quan Trần Quan Âm giúp đỡ dẫn đường cho các cháu xin lộc công danh sự nghiệp đỗ đạt khoa bảng. Xin các Ngài cho con biết đường mà lội, biết lối mà đi.

Nay con cúi xin Hội Đồng Gia Tiên phù hộ cho chúng con được thuận lợi, sở nguyện như ý, sở cầu được tòng tâm. Trước kia chúng con tuổi còn trẻ, đầu còn xanh, ăn chưa sạch, bạch chưa thông, chưa chú ý việc thờ phụng tiên tổ. Nay con xin hứa từ nay trở đi, từ giờ trở lại, tuần rằm mùng một, ba tháng hè, chin tháng đông. Chúng con xin hứa chú ý việc tiên tổ.

Xin các Ngài để tâm xếp nếp cho chúng con biết đường mà lội, biết lối mà đi. Dẫn dắt chúng con gặp Ông có Nhân, gặp Bà có Đức, để dẫn đường chỉ lối cho chúng con phụ sự việc tiên tổ, việc Phật Thánh theo đúng chuẩn mực.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Con xin Liệt Vị Tổ Tông, Cửu Huyền Thất Tổ họ …………, Hội đồng các Bà Cô Ông Mãnh, Hội đồng các Bà Chầu Tổ, Bà Cô Tổ Tứ Đại họ ……….., Các Cô Bé Đỏ, Cậu Bé Đỏ tại gia, các Ngài về hầu cửa Phật, Cửa Thánh, các Ngài sống vi anh, tử vi linh. Xin các Ngài kêu thấu, tấu nổi, kêu thay, lạy đỡ tại các cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ.

Trên tấu với Thượng Thiên, dưới tấu Tòa Vàng Thoải Phủ cho gia chung chúng con ăn vóc học nên, điều lành đem lại, điều dại cản đi. Vạn sự như ý, đắc lễ đắc bái, đắc kêu đắc cầu. Nay co có sớ tâu trình lên trên. Xin công việc của con đạt được kết quả. Con xin trình Hội Đồng Gia Tiên và xin lễ tạ các ngày. Xin các Bà Cô Ông Mãnh linh thiêng của họ………. phù hộ cho gia chung chúng con được sở nguyện như ý, sở cầu được tòng tâm.

Con xin ơn trên chứng giám.

Con xin cảm tạ (A DI ĐÀ PHẬT) 3 lần.

4.2. Văn khấn Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ (chúng) con là: …………………..

Ngụ tại: ………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Trên đây là Bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo và cách cúng Phật Giáo Hòa Hảo chuẩn nhất năm 2023. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời