Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì? Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh chống Mỹ - Allavida

Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì? Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh chống Mỹ

Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì? Việt Nam luôn là đất nước nổi tiếng về chiến tranh và đặc biệt là sự sáng tạo về nghệ thuật quân sự như chiến tranh du kích, đánh địch trên ba vùng chiến lược với ba mũi giáp công… Bài viết dưới đây sẽ tập trung làm rõ các vấn đề xoay quanh Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì? Mời bạn đọc tham khảo cùng Allavida.org.

Ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược là phương châm xuyên suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược.

1. Ba vùng chiến lược là gì?

Đánh địch trên ba vùng chiến lược là một sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng lãnh đạo toàn dân đứng lên lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Trên cơ sở kế thừa và phát triển kinh nghiệm chỉ đạo cuộc vận động cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa Tháng 8-1945 và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đề ra phương châm: đánh địch trên cả ba vùng chiến lược với những hình thức thích hợp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, miền Nam là một trong những chiến trường chính, trực tiếp; chiến trường này lại được chia làm nhiều chiến trường trên các vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị. Mỗi chiến trường trên từng vùng chiến lược là một đơn vị hoàn chỉnh, bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân, có thể phát triển mọi phương thức tác chiến để tiến công địch. Trong đó:

  • Vùng rừng núi nước ta chiếm 3/4 diện tích cả nước, đồi núi nhiều, không cao nhưng kín đáo, nhiều dốc, lắm đèo rất hiểm trở. Với địa hình như thế, từ xa xưa, trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước, Tổ tiên ta từng coi đây là vùng “Quan hà bách nhị do thiên thiết” (Nơi địa hình hiểm yếu, một người địch được 200 người). Đảng ta coi đây là vùng “căn bản” có vị trí đặc biệt quan trọng, đủ điều kiện để có thể tiêu diệt lớn quân chủ lực của địch; đồng thời, là nơi phát triển lực lượng, xây dựng và mở rộng căn cứ địa của ta.
  • Vùng nông thôn nước ta tuy hẹp so với vùng rừng núi nhưng là kho người, kho của của cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nông thôn miền Nam là chỗ mạnh của ta, đồng thời cũng là chỗ mạnh của địch. Làm chủ được vùng nông thôn đồng bằng thì vùng rừng núi không bị cô lập và ta có thể huy động được sức người, sức của để phát triển lực lượng của ta ở vùng đồng bằng và rừng núi. Làm chủ được vùng nông thôn rộng lớn, ta tiến sát các đường chiến lược quan trọng, các thị xã, thị trấn, các căn cứ lớn của địch, nhờ đó tạo được lợi thế cùng với vùng rừng núi, hằng ngày cổ vũ và hỗ trợ cho phong trào đô thị và khi có cơ hội thì tiến đánh vào những vị trí yết hầu và đầu não của địch.
  • Vùng đô thị miền Nam trong chiến tranh giải phóng là trung tâm chính trị và kinh tế của địch, là nơi có những cơ quan đầu não của chúng, là nơi địch tập trung nhiều phương tiện thống trị và lực lượng đàn áp mạnh; căn cứ xuất phát để đánh phá cách mạng. Đối với ta, vùng đô thị là nơi quần chúng, nhất là giai cấp công nhân tập trung đông đảo,khi có điều kiện, thời cơ, quần chúng ở đô thị có khả năng nổi dậy đấu tranh, phối hợp với lực lượng từ ngoài tiến vào đánh đổ chính quyền của địch.

2. Ba mũi giáp công là gì?

Ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược luôn là sự sáng tạo độc đáo và hiệu quả của nghệ thuật quân sự nước ta.

Trong thời kỳ chiến tranh, Đảng ta còn kết hợp vận dụng ba mũi giáp công trên cả ba vùng chiến lược. Nghĩa là dùng 3 mũi giáp công bao gồm: quân sự, chính trị, binh – địch vận để tấn công 3 vùng chiến lược là rừng núi, nông thôn, đô thị.

Xem thêm  Nguyễn Ai Quốc viết tác phẩm Lịch sử nước ta vào năm nào?

Đường lối chiến tranh chủ đạo của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là chiến tranh nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, gốc rễ sức mạnh của cách mạng. Trong tình hình chiến tranh với Pháp, sau đó là Mỹ, luôn tồn tại chính phủ và lực lượng quân đội người Việt thân với họ, cuộc chiến không chỉ trên phương diện quân sự mà phải trên cả phương diện tâm lý.

Vì vậy mà cần phải đánh địch trên cả ba mặt trận là quân sự, chính trị, dân vận binh địch vận.

Có thể nói công tác chính trị, binh – địch vận đã làm mục ruỗng lực lượng địch từ bên trong, góp phần tạo điều kiện cho quân đội ta dễ dàng tiến công đánh lùi kẻ thù một cách nhanh chóng. Đó là một mặt trận có tiếng súng và không tiếng súng, được tiến hành trong lòng địch, đầy hy sinh gian khổ của toàn quân, toàn dân.

3. Tác dụng, ý nghĩa của ba mũi giáp công ba vùng chiến lược

Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là nghệ thuật quân sự độc đáo và hiệu quả

Phương châm đánh địch bằng “hai chân, ba mũi giáp trên công ba vùng chiến lược” thể hiện sự sáng tạo độc đáo của Đảng và nhà nước ta trong việc vận dụng những bài học, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Đây cũng là một trong những điểm nổi bật đại diện cho sự sáng tạo nghệ thuật quân sự thời đại Hồ Chí Minh.

Xem thêm  Top 6 bài Cảm nhận về nhân vật Tấm siêu hay Cảm nhận của anh chị về nhân vật Tấm qua truyện Tấm Cám

Chiến tranh Việt Nam không chỉ là cuộc chiến trên khía cạnh quân sự, đó là cuộc chiến tranh tâm lý của cả hai phe. Các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công vượt ngoài phạm vi lãnh thổ của mình. Những phong trào phản đối chiến tranh lan rộng không chỉ tại Pháp và Mỹ mà còn cả với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, góp phần trong việc tác động đến chính sách của chính phủ Mỹ và dẫn đến chấm dứt chiến tranh.

Mỗi vùng chiến lược và mỗi mũi giáp công đều có một vị trí quan trọng riêng. Giữa chúng luôn có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong chiến tranh giải phóng trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì thế, trong nhận thức tư tưởng cũng như trong quá trình xây dựng, không coi nhẹ hoặc tuyệt đối hóa tầm quan trọng của bất cứ vùng nào, từ đó có giải pháp đồng bộ, phối hợp giữa mỗi vùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VIệt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài viết đã cung cấp thông tin để làm rõ ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của Allavida.org.

  • Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì?
  • Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa
  • Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam 2022

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời