11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Khoa học 11 câu kế hoạch dạy học môn Khoa học - Allavida

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Khoa học 11 câu kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tải về Bản in

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Khoa học trong Tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 mà Allavida.org giới thiệu sau đây là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo để viết cho mình kế hoạch giảng dạy hay và đầy đủ nhất.

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy tiểu học với hướng dẫn trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

Phân tích kế hoạch bài dạy môn Khoa học

Câu 1: Sau khi học xong bài học, học sinh làm được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

– Nhận biết được các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật (ánh sáng, không khí, nước, chất khoáng và nhiệt độ) thông qua thí nghiệm.

– Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng.

Câu 2: Học sinh sẽ thực hiện các “Hoạt động học” nào trong bài học?

– Kết nối,nêu vấn đề vào bài học, đặt câu hỏi

– Đề xuất cách tiến hành thí nghiệm

– Đưa ra dự đoán và thảo luận về cách ghi chép, quan sát trong quá trình tiến hành thí nghiệm

– Đưa ra kết luận

– Thảo luận cả lớp

– Vận dụng

Câu 3: Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất năng lực nào hình thành phát triển cho học sinh?

Xem thêm  Hướng dẫn test nhanh Covid Cách sử dụng test nhanh Covid

– Năng lực tìm tòi khám phá, làm thí nghiệm về các yếu tố cần cho sự sống và sự phát triển của thực vật

– Hình thành đức tính chăm chỉ, trung thực

Câu 4: Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh được sử dụng những thiết bị dạy học / học liệu nào?

Học sinh chuẩn bị theo nhóm: 5 cây đậu xanh (hoặc cây khác tùy chọn) được trồng trong chậu nhỏ hoặc cốc nhựa.

Câu 5: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/ học liệu nào về (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu để thực hành làm thí nghiệm tưới nước, đưa cây ra ngoài ánh sáng

Câu 6: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Biết thảo luận nhóm để nêu được các yếu tố cần cho sự sống của cây; giải thích tóm tắt lại tại sao cây cần ánh sáng mặt trời, nước, không khí và đất để phát triển. Đồng thời đưa ra các đề xuất cho khám phá trong các bài học tiếp theo.

Câu 7: Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

– GV cần nhận xét đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động hình thành kiến thức mới cho HS; đánh giá quá trình và kết quả học tập của từng cá nhân và nhóm HS thông qua thái độ, hành vi, việc làm của cá nhân, nhóm. Chốt lại những hành vi, việc làm đúng thể hiện sự tự tin của HS, nhận xét cụ thể theo từng phẩm chất và năng lực HS cần đạt được trong bài học.

Câu 8: Khi thực hiện hoạt động luyện tập vận dụng kiến thức mới trong bài học học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học nào?

Xem thêm  Tính cộng đồng trong xã hội nguyên thủy bị phá vỡ khi nào? Trắc nghiệm Lịch Sử 6

Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu: tranh ảnh, sách giáo khoa, phiếu bài tập, các vật dụng, thiết bị mà giáo viên đưa ra

Câu 9: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới.

Học sinh dựa vào vốn kiến thức mình tìm được và nội dung giáo viên hướng dẫn hình thành nên khái niệm ban đầu.

Tiến hành vận dụng các kiến thức mới vừa học để làm thí nghiệm

Câu 10: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động rèn luyện/ vận dụng kiến thức mới là gì?

– Làm được thí nghiệm tìm hiểu về các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật

– Biết đặt câu hỏi, dự đoán, quan sát, nhận xét, giải thích và làm việc nhóm

Câu 11: Giáo viên cần nhận xét đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

+ Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập:

– Các em hiểu được yêu cầu cô đưa ra.

– Em tích cực tham gia hoạt động.

+ Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Xem thêm  Ca dao tục ngữ về thầy cô Ca dao về thầy cô

– Các em trình bày bài to, rõ ràng, đầy đủ ý, đúng nội dung bài tập.

– Các em có lắng nghe bạn trình bày và chia sẻ ý kiến bổ sung của mình cho bài của nhóm bạn.

+ Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

– Các nhóm đều hoàn thành yêu cầu của cô.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán tiểu học
  • 11 câu Phân tích kế hoạch bài dạy môn Tiếng việt tiểu học
  • 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học
  • 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc tiểu học
  • 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên – Xã hội tiểu học
  • 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Mỹ thuật tiểu học
  • 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Hoạt động trải nghiệm tiểu học
  • 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân tiểu học
  • 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Lịch sử – Địa lý

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời